Yhteisöpedagogiopiskelijoita YP-17 Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Ladattavia tiedostoja


Jyväskylän alueyksikössä juhlittiin ystävänpäivän aattona 13.2. Humakin 20-vuotistaivalta ja katse oli tiukasti tulevaisuudessa.

-Haluasimme saada yhteen yhteistyökumppaneitamme ja opiskelijoita pohtimaan yhteistyön mahdollisuuksia ja etsimään uusia toimintamuotoja työelämän kanssa toteutettaviin juttuihin. Kohtaaminen on tärkeää myös digiajassa, tiimivastaava Tero  Lämsä kiteyttää.

Jyväskylän alueyksikön verkostopiknikillä  pohdittiin pöytäkunnittain  yhdeksää eri teemaa, jotka koskettavat alan toimijoita ja opiskeljioita  nyt ja tulevaisuudessa. Osallistujat saivat pohtia joko yhtä tai useampaa teemaa oman kiinnostuksensa mukaan.

Tarjolla oli tällainen kattaus:

Digitaalisuus. Kulttuurimatkailu. Osallisuus ja yhteisöllisyys.

Monikulttuurisuus, Hyvinvointi. Palvelujen tuotteistaminen.

Verkostotyö. Opiskelijoiden harjoittelut, opinnäytetyöt ja projektit.

Hankeideointi ja kehittäminen.

-Hienoa, että saimme mukaan yhteistyökumppaneita eri yhteisöistä ja yrityksistä. Jatkoakin pohdittiin eli säännöllisesti järjestetty kevään ja syksyn yhteinen iltapäiväpiknik  olisi hedelmällinen tapa vahvistaa verkostoa. Opiskelijoille tämä on  yksi luonteva tapa kohdata mahdollisia tulevia työnantajia ja harjoittelupaikan tarjoajia, tiimivastaava Sanna Pekkinen visioi.

Verkostotyöstä ja verkottumisesta keskusteltiin vilkkaasti Marjo Kolehmaisen emännöimässä pöydässä. Siellä nousi esiin pelko verkottua  oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Tähän tällaiset tiiviit yhteiset pyrähdykset yli toimialojen antaisivat mainion alustan. Kun kohtaat samaa asiaa pohtivia eri alan toimjoita syntyy luontainen tarve ja kiinnostus yhdessä tekemiseen. . Kulttuurituottajat ja yhteisöpedagogit omilla toimialoillaan ovat luontevasti  erilaisten toimijoiden verkottajia.

20-vuotispiknikillä oli mukana parikymmentä työelämän eri alojen edustajaa sekä joukko Humakin opiskelijoita ja henkilökuntaa. Opiskelijajärjestöistä mukana olivat HUMAKOn ja JYY (Jyväskylän ylioppilaskunta).

Koulutuspäällikkö Reijo Viitanen toi koko Humak-verkoston terveiset vierasjoukolle. Tiimivastaavat Sanna Pekkinen ja Tero Lämsä avasivat Jyväskylän yksikön näkymiä.

Pääosassa 20-vuotisjuhlapiknikillä olivat kuitenkin vieraat, joiden pöytäkeskusteluissa synnyttämiä ajatuksia ja ideoita jatkojalostetaan ja hyödynnetään jatkossa.

– Kiitos kaikille mukana olleille ja tervetuloa jatkamaan kehittelyä ensi syksynä, Sanna Pekkinen toivoo.

 

Yhteisöpedagogiopiskelijoita YP-17
Yhteisöpedagogioppiskelijat osallistuivat aktiivisesti yhteisiin keskusteluihin verkostopiknikillä. Mukana Ida Tiittanen, Jenni Orjasniemi, Linda Lindström ja Anniina Ahlholm YP17-ryhmästä.

 

JKL 20 v
Osallisuus ja yhteisöllisyys oli yhtenä keskusteluteemana ja vahvasti mukana   Jyväskylän alueyksikön 20-vuotisverkostopiknillä TKI-keskus  Akselissa Jyväskylässä.

 

JKL 20 v
Monikulttuurisuus puhutti YADin työharjoittelija Jere Saarelaa, Monikulttuurikeskus Glorian Anni Viinikaista ja JHL:n Kati Kytömaata. Pöytää emännöi Hanna-Kaisa Hokkanen Humakista.

Teksti ja kuvat: Annamari Maukonen