Kansalaisvaikuttaminen

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) Kylät ja koulut -hanke osallistui viikonloppuna Keski-Suomen osaava hankkeen (KEOS) —tapahtumaan, jonka aiheena oli pian käynnistyvä laaja opetussuunnitelman uudistus. Humakin lehtorit Tarja Jukkala ja Sanna Lukkarinen järjestivät tilaisuudessa Kansalaisvaikuttamisen ajokortti – työpajan, jossa pohdittiin perinteisiä ainerajoja ylittäviä kansalaisvaikuttamisen taitoja eri kouluasteilla.

Työpajaan osallistuneet opettajat pohtivat, kuinka kansalaisvaikuttaminen näkyy opetuksessa ja kuinka kansalaisvaikuttamisen ajokortti-ajatusta voitaisiin viedä eteenpäin. Erityisesti keskusteltiin kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien ja hyvän tekemisen teemoista ja siitä, miten koulujen ja lähitoimijoiden yhteistyötä voitaisiin hyödyntää oppimisessa.

Lähiympäristö opettajana

Teemaa jatkettiin eilen tiistaina (17.11.2015) Humakin järjestötyöhön suuntautuneiden opiskelijoiden järjestämässä POP UP —tapahtumassa Tikkalan kyläkoulussa Jyväskylässä.

Opiskelijoiden järjestämän tapahtuman tavoitteena oli lisätä Tikkalan koulun ja lähiympäristön toimijoiden yhteistyötä tuomalla  kaikki yhteen. Samalla opiskelijat halusivat rikkoa perinteisen kouluopetuksen ja mahdollistaa opettaminen kenelle tahansa. Meillä  kaikilla on tietoa, mitä joku toinen haluaa oppia.

Niinpä koululla järjestetyissä 30 pajassa oli tarjolla oppia musiikista, askarteluista kuin eri liikuntamuodoistakin. Opettajien sijaan oppia antoivat vanhemmat, oppilaat tai kuka tahansa Tikkalan asukkaista.

—”Tavoitteenamme oli luoda yhteisöllisyyttä koulun ja kyläläisten välillä ja opettaa ihmisiä tekemään asioita yhdessä”, yhteisöpedagogiopiskelijat Mika Fandi ja Matti Kemi kertovat Keskisuomalaisessa.

Valtakunnalliset Kylät ja koulut -hankkeen tarkoituksena on tutkia, kehittää ja tukea koulujen ja paikallisten toimijoiden yhteistyötä erityisesti maaseudulla. Hankkeessa toteutetussa valtakunnallisessa esiin tulleita asioita on syvennetty koulu- ja kylätoimijoille tehdyissä haastatteluissa sekä järjestämällä näiden tapahtumien kaltaisia ideointityöpajoja eri toimijoille.

Hankeessa esille tulleita käytäntöjä ja toiveita testataan ja mallinnetaan parhaillaan käynnissä olevissa piloteissa eri puolilla Suomea. Keväällä 2016 hankkeessa syntyneet hyvät käytännöt kootaan sähköiseen julkaisuun ja oppaaseen.