Kantu2015 Humak

Kantu 2015 -päivät päättäneessä paneelissa keskusteltiin koulun ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöstä. Paneelissa kysyttiin, kuinka koulujen opetukseen voitaisiin sisällyttää kansalaisvaikuttamista ja mikä rooli kansalaisjärjestöillä tässä olisi. Lisäksi keskusteltiin, kuinka kansalaisvaikuttamisen kipinää voitaisiin ylläpitää oppilaiden keskuudessa, etsimällä heille toimiva paikka kansalaisyhteiskunnassa.

Opettajien innostaminen ja alueellinen tasa-arvoisuus nousivat keskusteluissa

Panelistit pohtivat, kuinka opettajat saadaan innostumaan kansalaisjärjestöyhteistyöstä, jos toiminta ja toimijat eivät ole ennestään tuttuja. Ratkaisuksi ehdotettiin valmiita opetusmateriaaleja, tuntisuunnitelmiin sopivia kouluvierailuja ja opettajien kouluttamista aiheiseen. Esiin nostettiin myös ns. kansalaisvaikuttamisen ajokortti, johon olisi yhteisesti sovittu sisällöt niin alakouluun kuin ammatilliseen opetukseenkin.

Anna Pikala, Humak
Anna Pikala puhui Kantu2015 paneelissa Humakin Kylät ja koulut -hankkeesta ja nuorten osallistamisesta.

Toiseksi haasteeksi yhteistyöhön paneelissa nostettiin valtakunnallinen tasa-arvoisuus eli onko kansalaisjärjestöillä mahdollisuus jalkautua vain suurien kaupunkien keskuskouluihin. Paneelin kommentaattorina toiminut Kylät ja koulut -hankkeen koordinaattori Anna Pikala vastasi tähän tuomalla esiin, että aina ei tarvitse lähteä merta edemmäksi kalaan – kansalaisyhteiskuntahan asuu ihan koulun naapurissa.

Humakissa meneillään olevassa Kylät ja koulut -hankkeessa selvitetään ja rakennetaan juuri tällaista lähiyhteistyötä, josta konkreettisina esimerkkeinä mainittiin mm. kyläkoulun puolesta taistelu ja yhteisen kasvimaan hoitaminen.

Aitoja osallistumisen mahdollisuuksia

Paljon keskustelua herätti myös se, miten nuoret sitten voivat osallistua kansalaisyhteiskuntaan. Nuoret eivät halua enää kuulua yhdistysten hallituksiin, eivätkä vain pitää runoesitystä kotiseutupäivien päätteeksi. He haluavat vastuuta ja aitoja osallistumisen mahdollisuuksia. Tässä pallo heitettiin yleisölle ja nyt sinulle lukija – mitä osallistumisen mahdollisuuksia sinun yhdistyksesi tarjoaa nuorille?

Kimmo Kumlander, Humak
Humakin TKI-toiminnasta vastaava johtaja ja Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seuran pj. Kimmo Kumlander otti osaa keskusteluun.

Teksti: Anna Pikala ja Jarmo Röksä
Kuvat: Ellen Vikman, kuvien käsittely: Emilia Reponen
Artikkelin pääkuva: Paneelissa kuului kansalaisjärjestöjen, nuorten ja koulujen ääni. Vasemmalta Elina Valkama, Animalia; Hanna Niittymäki, Maailmankoulu; Benjamin Shemeikka, opiskelija; Tiina Halttunen, Lauttasaaren ala-asteen koulu; Tarja-Kaarina Lääperi, Lielahden koulu