Hakaniemi Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Kantu2015 ohjelma Ilmoittautumislomake

Neljättä kertaa järjestettäville Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäiville on ilmoittautunut jo yli 120 eri järjestöjen ja tutkimuslaitosten edustajaa. KANTU2015;den pääjärjestäjänä toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seuran kanssa. Tilaisuus järjestetään Helsingissä 12.–13.2.2015 ammattikorkeakoulu Arcadan tiloissa. Tapahtumaan ilmoittautumisaika päättyy torstaina 5.2.2015.

Kantu 2015 ohjelma

Seminaarissa käsitellään kansalaistoiminnan eri muotoja ja erilaisia yhteiskunnallisia tehtäviä. Esitelmissä, ryhmäkeskusteluissa ja puheenvuoroissa pohditaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden merkitystä demokratialle, kansalaiskasvatukselle ja järjestötyölle. Tavoitteena on rakentaa kokonaisvaltaista näkemystä kansalaistoiminnan paikasta ja muutoshaasteista sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista erityisesti lähidemokratian näkökulmasta. Päivien lähes kahdenkymmenen työryhmän aiheet käsittelevät mm. ammattiyhdistysliikettä yhteiskunnallisena muutosliikkeenä, kolmannen sektorin merkitystä kulttuuriperinnön vallijana ja siitä, kuinka kuntalaiset voitaisiin nostaa SOTE-uudistuksen keskiöön. Lisäksi päivien aikana keskustellaan mm. työhyvinvoinnista järjestöissä sekä talouden uusista muodoista. Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen tuo ministeri Pia Viitanen.

Virikkeitä ja uutta virtaa järjestötoimintaan

Humanistisen ammattikorkeakoulun järjestötoiminnasta vastaavan TKI-päällikkö Esa Ylikoski suosittelee kehittämispäiviä kaikille kansalaistoiminnan parissa aktiivisesti toimiville. Vertaiskeskustelujen merkitystä ja kokemusten vaihtoa ei voi vähätellä. – Tilaisuus antaa hyvän mahdollisuuden uusien virikkeiden hankintaan ja verkostoitumiseen. Virikkeet antavat uutta motivaatiota omaan toimintaan ja se auttaa jaksamaan, kun saa purkaa tunteita ja tuntemuksia muiden samanhenkisten kanssa, Ylikoski toteaa.

Ilmoittautuminen päättyyy 5.2.2015

Ilmoittautuminen Kantu2015-päiville päättyy torstaina. Päiville on ilmoittautunut jo yli 120 henkilöä sekä järjestö- että tutkimuskentältä. Osallistumismaksu on seuran jäsenille 50 euroa ja muille 70. Opiskelijoille ja työttömille päivätilaisuus on maksuton. Ilmoittautumislinkin löydät tämän uutisen oikealta palstalta.