Käräyttäjäkaverit

Miten olisi mahdollista lisätä vähän koulutettujen nuorten miesten, keski-ikäisten ammattimiesten, maahanmuuttajien tai lapsiperheiden vanhempien osallistumista kulttuuritapahtumiin?  Humakin Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin -hankkeessa on lähdetty etsimään kulttuurilaitosten tarjonnasta paitsi jääviä, tyypillisiä ei-kävijöitä ja etsimään osallistamisen keinoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke koostuu laajasta tutkimusosasta, kansainvälisestä benchmarkkauksesta ja viidestä konkreettisesta osallistamismenetelmästä.

• Parhaillaan on menossa Käräyttäjäkaveri-pilotti, jossa runsaasti kulttuuritapahtumissa käyvä ”käräyttää” ei-kävijän ja tuo hänet mukanaan tapahtumaan. Valittavana on länsihelsinkiläisen Kanneltalon syksyn esityksiä. Lue tarkemmin

Aforismi-iltojen järjestäminen kiistellyissä Kontulan baareissa eli kulttuurin vieminen ei-kävijöiden luokse.

Viittomakielinen kulttuuritapahtuma Itä-Helsingin kulttuurikeskuksessa Stoassa. Tapahtumalla osallistetaan viittomakielisiä ei-kävijöitä ja eri menetelmin lisätään valtakulttuurin ja viittomakielisen kulttuurin vuoropuhelua.

• Jalkautuminen Karakallion alueelle Espooseen ja tilan tarjoaminen kulttuurikeskus Karatalosta alueen toimijoille.

• Taidetapahtumien vieminen miesvaltaisille työpaikoille, mahdollisesti yhteistyössä Ihme-festivaalin kanssa.

Lisätietoja:
Arto Lindholm, p. 0400-349 386

Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin hanke