Seitsemän vaihtaria Turkuun

Humakin Turun kampukselle on syksyn alkaessa saapunut seitsemän vaihto-opiskelijaa Saksasta, Ranskasta ja Italiasta. He opiskelevat kulttuurituotannon vahvuusalalla.

Opinto-ohjelmassa heillä on suomen kielen ja kulttuurin opintojen ohella mediataitoja, tutustumista kulttuurin rahoitusmalleihin sekä työskentelyä Humakin eri hankkeissa. Jälkimmäisen osalta opiskelijat perehtyvät maahanmuuttajien työllistymistä, Kaakkois-Suomen matkailua ja Turun joulukaupunki-imagoa edistäviin toimenpiteisiin.

Uusien innovaatioiden kehittäminen on keskeisellä sijalla Turun alueen korkeakoulujen yhteistyössä toteuttamalla kurssilla, johon myös Humakin vaihto-opiskelijat ottavat osaa. ”Let’s Innovate!” soveltaa uutta pedagogiaa ja tutkivaa otetta Turun kaupungin heittämään haasteeseen, jossa visioidaan kaupungin keskusta-alueelle uutta, kansalaisia osallistavaa ilmettä.

Erasmus+ -on merkittävä eurooppalaisten nuorten kansainvälistäjä

Humakiin saapuu vuosittain toistakymmentä opiskelijaa eri maista, ja Humakista niin ikään lähtee iso joukko suomalaisia opiskelemaan ja työharjoitteluun lukukaudeksi tai -vuodeksi yhteistyökorkeakouluihin Eurooppaan. Pääosa vaihdosta toteutetaan Erasmus+ -ohjelman avulla.

Myös Turkuun tänä syksynä saapuneet opiskelijat ovat osa alati kasvavaa Erasmus-perhettä, jossa edistetään kansalaisten mahdollisuuksia tutustua uusiin opiskeluympäristöihin ja ihmisiin.

Kaikkien Humakissa opiskelunsa aloittaneiden opiskelijoiden ensituntemuksissa heille aiemmin vieras ympäristö näyttäytyy mitä parhaimmassa valossa.

Kuten he itse kertovat:

“In the first few days we were able to see beautiful nature of the country and meet many nice Finns. The university is very welcoming and I like the family atmosphere. The people here are very open minded and kindly. I am very excited about the upcoming time at Humak and I am very happy.”

“Finland is a really beautiful country with fascinating landscapes. The people are lovely, interested and open-minded. That makes it easy to get in contact with locals… There is so much to see and to experience!”

“My very first impression of Finland, looking out of the airplane window, was “wow, it really looks like the pictures from a magazine or a postcard” the nature and landscape is absolutely stunning.“

“My first feeling as an exchange student when I arrived in Finland and Turku was kind of a surprise! Surprised by the beauty of these incredible landscapes and especially also by the really good welcome of our tutors, and also the professors and the students who are really open-minded!”

“There are no boring days here, there is always something to do, both in the nature or in the city. The landscapes are breathtaking, the air is fresh and clean, the food is good and everything works perfectly… The atmosphere in the campus is always calm and relaxed, the location is amazing and everything is well organized.”

Teksti ja valokuvat: Pekka Vartiainen, lehtori, kulttuurituotannon kv-vastaava