Metropolialue

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut vaativat tulevaa hallitusta panostamaan kansainvälisesti houkuttelevan innovaatio- ja osaamiskeskittymän vahvistamiseen Suomessa. Pääkaupunkiseutu muodostaa Suomessa ainutlaatuisen osaamiskeskittymän Suomessa. Hyvinvoinnin turvaamiseksi ja globaalissa kilpailussa menestyäksemme keskuksen perustamisen täytyy olla tulevan hallituksen strateginen kärkihanke. Uutinen kirjoitettiin livenä tilaisuudessa. 

Tilaisuuden twiitit löytyvät #porttimaailmalle -tägillä.

-“Huippututkimus ja innovaatiot ovat keskeinen tekijä Suomen kilpailukyvyn tapaamiseksi. Jotta korkeakoulut voivat tuottaa yhteistyössä yritysten kanssa on voitava panostaa laatuun ja osaamiskeskittymiin. Haluamme edistää Suomen ja pääkaupunkiseudun vetovoiman parantamiseksi kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi. Kansainväliset osaajat ovat Suomelle investointi ja korkeakouluja ei ole riittävästi hyödynnetty ulkomaisia osaajia houkuttelevina hunajapurkkeina. Työelämään siirtymisen täytyy olla helppoa ja ei byrokraattista”, vaati Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä avajaispuheessaan ja kannusti tulevaa hallitusta strategiseen satsaukseen kansainvälisesti kilpailukykyisen osaamiskeskuksen perustamiseksi.

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä

80 kilpailevaa metropolialuetta kisaa osaajista

Maailmassa on noin 80 metropolialuetta jotka kilpailevat keskenään luovassa taloudessa osaamisintensiivisistä työpaikoista. Kannanotossa vaaditaan, että Suomen laaja, verkostomainen metropolialue menestyy tässä kilpailussa, vaati maailman älykkäimmäksi kaupungiksi viime vuonna valitun Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Mäkelä painotti, että Suomella on runsaasti omista arvoistaan nousevia houkuttelevuutta nostavia tekijöitä kuten esimerkiksi lapsiystävällisyys, puhdas luonto, turvallisuus ja terveellisyys. Suomen turvallinen rakenne voi houkutella osaajia perheineen alueelle.

Mäkelä painotti, että alue tarvitsee osaamista kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Kommenttipuheenvuorossaan demarien Timo Harakka halusi pääkaupunkiin riittävästi koulutuspaikkoja sekä kykyä houkutella kansainvälisiä osaajia jäämään Suomeen. Meidän on pystyttävä pitämään ulkomailta Suomeen tulleet opiskelijat jäämään Suomeen ja Harakka peräsi työnantajien vastuuta osaajien palkkaamiseen. Harakka lupasi myös, että koulutus- ja tutkimusleikkausten aika on ohi seuraavalla hallituskaudella.

Alueellisen eriytymisen ehkäisy

Alueellinen eriarvoistuminen on suuri ongelma suurissa kaupungeissa ja varsinkin metropolikaupungeissa.

–”Kun Vantaalle muutti viime vuonna 5100 uutta asukasta, heistä 4500 oli maahanmuuttajataustaisia”, kertoi Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. 

Joka toinen vieraskielisistä nuorista asuu pääkaupunkiseudulla. Ongelmana on, että alueella ei ole riittävästi jatkokouluttautumismahdollisuuksia. Joka toinen maahanmuuttajataustaisista nuorista jää ilman koulutuspaikkaa.

–” Tutkintokatto ahdistaa metropolialuetta”, Viljanen totesi ja jatkoi koulutuksen olevan kotoutumista. Tulevan hallituksen on kumppaneiden mielestä annettava lisää resursseja samanaikaiseen ammatilliseen koulutukseen ja kielikoulutukseen.

Kokoomuksen Pia Laiho painotti kannanotossaan koulutuksen tärkeyttä varhaiskasvatuksesta alkaen. Hänen mielestään erityisesti maahanmuuttajanaisten huomioiminen on tärkeää, koska äitien mukaantulo lisää koko perheen pärjäämistä.

Kansainvälisten työntekijöiden houkutteleminen Suomeen

Riitta Silvennoinen, Aalto yliopistosta penäsi maahanmuuton lisäämista osaajien saamiseksi Suomeen. Suomen haasteena on, että lasten määrä väheee ja väki vanhenee, mutta työntekijöiden tarve ei vähene. Korkeakoulujen on houkuteltavia kansainvälisä osaajia jäämään Suomeen ja viranomaisprosesseja osaajien jäämiseksi on nopeutettava ja helpotettava.

Yleisön kommenteissa kritisoitiin viranomaisyhteistyön puutetta ja lupaprosessien hitaudesta. Suomen vetovoimaisuus on hyvä, mutta lupaprosessit ja viranomaisyhteistyö ei toimi.

–”Tulevassa hallitusohjelmassa täytyy olla kärkihankkeena se, miten kansainväliset osaajat saadaan pysymään Suomessa. Työlupakäytänteiden muuttaminen on välttämätöntä”, Silvennoinen vaati ja jatkoi, että valitettavan moni kansainvälinen osaaja lähtee Suomesta, kun puoliso ei saa työtä. Myös suomalaisen opetuksen tarjoaminen täytyisi olla mahdollista myös englanniksi, onhan juuri suomalainen koulutus vetovoimatekijä maailmalla.

Lisäksi kielikoulutukseen on varattava riittävästi resursseja ja resursseja on kohdennettava. Kielen osaaminen on askel kotoutumiseen ja parempaan työllistymiseen.

Korkeakoulut ratkomaan viheliäisiä ongelmia

Metropolian rehtori, toimitusjohtaja Riitta Konkola kritisoi poliitikkoja korkeakoulujen perusrahoituksen karsimisesta. Tämä on heikentänyt korkeakoulujen toimintamahdollisuuksia.

Konkolan mukaan pääkaupunkiseudulla on osaavia korkeakouluja, kotka pystyvät ratkomaan maailmaa ja kaupunkeja uhkaavia viheliäisiä ongelmia. Hallituksen on lisättävä rahoitusta kestävään kehitykseen liittyvään aluekehittämiseen

-“Valtion tuella on luotava kestävän kehityksen sekä kaupunki- ja metropolipolitiikan tutkimus- ja kehittämiskeskittymä”, Konkola vaati.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja korkeakoulut vaativat lisää osaamista ja kansainvälisyyttä, resursseja koulutkseen, eriarvoisuuden torjuntaan sekä työhön viheliäisten ongelmien korjaamiseksi.

Jan Vapaavuori: Ongelma, etteivät metropolialueen kansanedustajat uskalla ajaa alueen etuja

Jan Vapaavuori
Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kiitti korkeakoulujen kanssa tehtyä yhteistyötä aluekehittämisessä.

Metropolialue eroaa muusta maasta, kun tarkastellaan vaikkapa ihmisten asioita maahanmuuttoon ja seksuaalisiin vähemmistöihin, Hlelsingin pormenstari Jan Vapaavuori toteaa,

Kaikille metropolialueille on ominaista, että ne vetävät puoleensa vaurautta ja hyvinvointia, mutta samalla myös kurjuutta ja köyhyyttä. Mitattiinpa, millä mittarilla tahansa Helsingin seutu eroaa muusta Suomesta ja kaupungistumisen myötä se tulee vain kasvamaan, Vapaavuori kertoo ja jatkaa, että vakavampi alueellinen eriytyminen korostuu isommissa kaupungeissa. Metropolialue on erilainen hyvässä ja pahassa. Koko valtakunna menestyminen on riippuvainen pääkaupunkiseudun menestymisestä. Alueelta valitaan 53 kansanedustajaa, Vapaavuori painotti.

Suomalaisen hallintojärjestelmän etu on ollut kaksitasoinen hallintajärjestelmä, jossa kunnilla on merkittävä asia päätöksenteossa. Sentrikaation vastainen työ vaatii sitä, että nuorisotyössä, kotouttamisessa ja elinkeinoelämässä tehdään päätöksiä kunnallisella tasolla.

Me tarvitsemme ymmärrystä siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Tarvitsemme tutkittua faktaa ja tässä tarvitsemme korkeakouluja enemmän ja enemmän, Vapaavuori sanoi.

Kaupunki on alusta ja kumppani ja se menestyykö kaupunki riippuu yhteistyöstä, jolla pystymme voimaannuttamaan koko porukan. Korkeakoulut ja yliopistot ovat keskeinen yhteistyötekijä. Teemme kaikkien alueen kymmenen korkeakoulun kanssa läheistä yhteistyötä,

Vapaavuori päätti ja velvoitti hallitusta panostamaan korkeakoulujen riittävien resurssien mahdollistamiseen.