Kehitä ja kehity museossa! – työkirja julkaistu Museot Innovaatioalustana hankkeessa

Lähikuva Kehitä ja kehity museoissa -kirjan kansista.

Toimintamalleja innovaatiomenetelmien hyödyntämiseen museoympäristöissä

Museot innovaatioalustoina -hanke on julkaissut työkirjan, joka tarjoaa selkeitä työkaluja ja toimintamalleja innovaatiomenetelmien hyödyntämiseen museoympäristöissä. Sähköinen työkirja on ladattavissa hankkeen sivuilta http://museoinno.fi/. Menetelmät on kehitetty yhteistyössä museoiden, korkeakoulujen ja yrittäjyyskasvatuksen ammattilaisten sekä korkeakouluopiskelijoiden kanssa.

Työkirja on syntynyt osana Aboa Vetus & Ars Nova -museon koordinoimaa Museot innovaatioalustoina ESR-hanketta, jossa osatoteuttajina ovat Tekniikan museo, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry. Työkirja mahdollistaa kulttuuriperinnön ja taiteen tarkastelun uudesta näkökulmasta: lähtökohtana uusille ideoille. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää uusia tapoja käyttää museoita ja edistää samalla korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja innovaatio-osaamista sekä vaikutusmahdollisuuksia.

Työkirja on sekä Aboa Vetus & Ars Novan, että Humakin julkaisu ja sitä löytyy jatkossa muutama kappale painettuna myös jokaisesta Humakin kirjastosta. Työkirjasta löytyy Minna Haution artikkeli innovaatiokasvatuksesta, lisäksi työkirjaa ovat olleet tekemässä Humakista myös lehtorit Iina-Maria Piilinen ja Päivi Ruutiainen. Työkirjassa esitellyt menetelmät ja innovaatiotoiminnan työskentelytavat on toteutettu opiskelijoiden kanssa Turussa ja Helsingissä järjestetyillä innovaatiokursseilla. Humakin kultuurituotannon opiskelijat ovat osallistuneet museoissa järjestetyille innovaatiokursseille yhdessä Turun yliopiston museologian sekä matkailun ja maantieteen opiskelijoiden kanssa. Helsingissä mukana on ollut paljon myös Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Työkirja on tarkoitettu kaikille nuorten kanssa työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita löytämään uusia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä nuorten innovaatiokoulutukseen. Julkaisussa esiteltyjen menetelmien avulla museo- ja kulttuuriperintöympäristöjä voidaan hyödyntää oppimisympäristöinä esimerkiksi ongelmanratkaisukyvyn, ryhmätyötaitojen sekä luovan ja kriittisen ajattelun kehittämisessä.

Lokakuussa hankkeessa järjestetään kaksi koulutuspäivää, joissa nuorten kanssa toimivat ammattilaiset pääsevät testaamaan menetelmiä museoympäristössä. Koulutukset pidetään Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Turussa ja Tekniikan museossa Helsingissä.

Lisätietoja työkirjasta ja hankkeesta saa mukana olleilta lehtoreilta Iina-Marialta, Minnalta tai Päiviltä.

Työkirja ladattavissa tästä:
PDF icon kehita_ja_kehity_museossa_tyokirja.pdf