Valkea Talo Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) opinnäytetöitä

Yhteishaku Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkintoon on käynnissä 18.9. kello 15.00 asti!

Hakulomake täytetään www.opintopolku.fi -hakuportaalissa.

Hakulomake

Tee myös hakuun liittyy ennakkotehtävä.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä tulee palauttaa hakuajan päättymiseen mennessä, 18.9. kello 15.00.

Ryhmäkokoa on kasvatettu aiemmista vuosista

Olemme kasvattaneet ryhmän kokoa aiempiin vuosiin nähden, joten entistä useammalla on mahdollisuus tulla valituksi.

Tammikuussa 2020 opintonsa pääsee aloittamaan 20 uutta ylempi AMK -tutkinnon opiskelijaa.

Tutkinto on tarkoitettu Kulttuurituottaja (AMK) tai kulturproducent (YHS), tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus kulttuurialan tehtävistä korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Opinnot on palkittu Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (Karvi) toimesta parhaalla mahdollisella arvosanalla keväällä 2018.

Koulutus sopii erityisesti tuotannollisissa tehtävissä toimiville

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) koulutus on suunnattu luovalla sektorilla tuotannollisissa tehtävissä toimivalle kulttuurituotannon ammattilaiselle, joka haluaa syventää ja laajentaa osaamistaan ja parantaa oman toiminta-alueensa kehittämistaitoja.

Tutkinto antaa valmiuksia toimia proaktiivisesti kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Koulutuksessa huomioidaan työelämän muutokset. Voit esimerkiksi kytkeä opintosi omaan työyhteisöösi ja sen tarvitsemaan tutkimus- ja kehitystyöhön.

Monimuoto-opinnot ovat suoritettavissa työn ohella

Opintojaksot suoritetaan monimuotoisesti. Opetus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta, erilaisista tiedonhaku- ja analysointitehtävistä sekä työelämässä ja hankkeissa toteutettavista kehittämistehtävistä.

Lähiopetusta on 2–3 lähiopetuspäivää kuukaudessa Humakin Helsingin TKI-keskus (Ilkka) -tiloissa.

Opiskelu on päätoimista, mutta opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Tutkinto jakaantuu kuuteen erilliseen opintojaksoon

Tutkinnon laajuus on 60 op. Opinnot koostuvat seuraavista jaksoista:

1) Johtaminen ja esimiestyö kulttuurialalla 10 op
2) Kulttuurituotannon muuttuvat toimintaympäristöt 5 op
3) Asiantuntijuus ja oman osaamisen kehittäminen 5 op
4) Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät 5 op
5) Opinnäytetyö 30 op
6) Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Opiskelija saa lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla, jos niiden sisällöt vastaavat tämän tutkinnon sisältöjä.

Hae opintopolku.fi -osoitteessa ja tee ennakkotehtävä

Korkeakoulujen yhteishaku alkaa 4.9. (kello 8.00) ja päättyy 18.9.2019 (kello 15.00) opintopolussa.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa sähköisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Tehtävä julkaistaan haun alkaessa.

Valintakoe järjestetään hakukelpoisille ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneille hakijoille Helsingissä 24.-25.10.2019 (noin klo 8-17). Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Valintakoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Kokeessa mitataan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta sekä soveltuvuutta kulttuurituotannon asiantuntijatehtäviin valmentavaan koulutukseen.

Hakuneuvontaa saat Humakin hakijapalveluilta, hakijapalvelut@humak.fi tai puhelin 029 451 9300.

Opinnoista voit kysyä lisää lehtori Pekka Vartiaiselta, pekka.vartiainen@humak.fi tai puhelin 0400 349 234.

Muu Humakin tutkintokoulutus on mukana kevään 2020 yhteishaussa.

 

(Juttu on julkaistu aiemmin 5.9. ja sitä on muokattu 3.9.)

 

 

3.9. julkaistua uutista on muokattu 13.9.