Järjestökentälle täsmäkoulutusta – “Kehity järjestöammattilaisena”, 15 op -kokonaisuuteen ilmoittautuminen viimeistään 13.9.

Piirroshahmo, joka puhaltaa erikokoisia, värikkäitä saippuakuplia.

“Kehity järjestöammattilaisena” -osaamiskokonaisuuteen (15 op) on kohdennettu järjestökentällä tunnistettuihin osaamistarpeisiin. Koulutuksen aikana syventyy näkemys järjestötyöstä ja sen erityisyydestä Suomessa. Opintokokonaisuus toteutetaan verkkoympäristössä ajalla 21.9.-2.12.2021.

Paneudumme hyvin konkreettisesti ja ryhmää osallistavasti yhteiskehittämiseen, rahoituksen hakemiseen ja hyvän hankesuunnitelman tekemiseen. Jaamme ja etsimme mahdollisuuksia osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen järjestötyössä.

Kehity järjestöammattilaisuudessa

Opintokokonaisuus sopii sinulle, joka haluat kehittyä järjestöammattilaisena, saada uusia näkökulmia ja välineitä kehittämiseen, vertaistoimia ja verkostoitua. Voit olla järjestössä työskentelevä, järjestötyöhön ja/tai yhteisöpedagogikoulutukseen hakeutuva.

Osaamiskokonaisuuteen on mahdollista ilmoittautua 13.9.2021 saakka. Ilmoittautuminen on mahdollista vain 15 op kokonaisuuteen, ei erillisille jaksoille. Tämä siksi, että jokainen osallistuja voi osallistua valmennettuun vertaisjakamiseen ja yhteiskehittelyyn syksyn edetessä. Opintojen hinta on 195 euroa.

Oranssipohjainen banneri jossa osaamispaketin osiot graafisena kuvana.
Kehitys järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuuteen ilmoittaudutaan ja opinnot maksetaan verkkokaupassamme. Klikkaa banneria ja siirryt verkkokauppaamme.

Opintojen kuvaus

Kokonaisuus sisältää osiot Järjestöosaaja (5 op) + Toimijuuden edistäminen (5 op) + Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (5 op).

Tarjonta vastaa seuraavia yhteisöpedagogi (AMK) -tutkintoon johtavia opintoja: yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana (5 op), toimijuuden edistäminen (5 op) ja TKI-osaaminen (5 op).

Kokonaisuudessa lähdetään liikkeelle osallistujien tai järjestön osaamis- ja kehittymistarpeista. Työskentely etenee käytäntöjä ja toimintamuotoja tutkivalla, arvioivalla ja kehittävällä otteella, kunkin osallistujan omaa asiantuntijuutta vahvistaen.

Tavoitteenamme on yhdessä vahvistaa järjestötyön tietoperustaa sekä ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tekijöistä ja mahdollisuuksista järjestötyön ammattilaisena. Toimijuuden edistäminen voi liittyä järjestöorganisaation toimijuuden vahvistamiseen, vapaaehtois- tai vertaistoiminnan kysymyksiin, saavutettavuuden tai esimerkiksi jäsenlähtöiseen toimintakyvyn tai yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

Prosessi kiinnittyy tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen tavoitteisiin konkreettisella tavalla siten, että vertaistyöskentelyn aikana osallistujat saavat kokemusta ketterästä, luovasta ja dialogisesta yhteiskehittelystä, verkostotoimijuudesta, hanketoiminnasta ja rahoituksen hakemisesta.

Opintojen toteutus

Kokonaisuus toteutetaan ajalla 21.9.-2.12.2021. Opinnot alkavat työskentelyyn orientoivalla ennakkotehtävällä, joka lähetetään ilmoittautuneille. Prosessin aikana työskennellään verkossa ja käynnistetään käytännön kehittämistehtäviä.

Työskentely perustuu yhteisölliseen jakamiseen ja oppimiseen. Vertaistyöskentelyn lomassa keskitytään opintojaksojen tavoitteiden saavuttamista ja yhteistä työskentelyä palveleviin yksilötehtäviin, kuitenkin niin, että voit hyvin suorittaa kokonaisuuden oman työsi ohella ja sitä tukien.

Kaikille yhteiset webinaariajat

  • Aloituswebinaari ti 21.9. klo 14.00 – 16.00
  • Järjestöosaaja webinaari ke 29.9. klo 14.00 – 16.00 (yhteinen)
  • TKI-osaaminen ja vertaisryhmien tilannekatsaus ma 1.11. klo 14.00 – 16.00
  • Toimijuuden edistäminen ja vertaisryhmien tilannekatsaus ti 16.11. klo 14.00 – 16.00
  • Päätöswebinaari to 2.12.2021 (iltapäivä tai tarvittaessa koko päivä osallistujamäärän mukaan)

Tämän lisäksi vertaisryhmät saavat valmennusta työskentelyynsä webinaarien välillä.

Aloituspaikat 35, täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Avoin AMK: Kurkistuskurssit, osaamiskokonaisuudett, kieliopinnot, polkuopinnot, ylempi amk ja AMK.

Hinnat

Opintokokonaisuuden hinta on 195 euroa.

Opintokokonaisuuden maksu suoritetaan verkkokaupassamme ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos ilmoittaudut myös muuhun avoimen tarjontaan, on maksukatto yhden lukuvuoden (1.8.2021-31.7.2022) ai­ka­na suo­ri­tet­ta­viin opin­toi­hin 300 €.

Voit täydentää osaamiskokonaisuutta muilla yhteisöpedagogi (amk) polkuopinnoilla tai avoimen AMK:n osaamiskokonaisuuksilla. Suoritettuasi 60 op polkuopintoja voit hakea tutkintoon johtaviin opintoihin erillisvalinnan kautta.

Humak myöntää eläkeläisille, Humakin alumneille 50 % alennuksen. Lisäksi Hu­mak tar­joaa työt­tö­mil­le ja ko­koai­kai­ses­ti lo­mau­te­tuil­le avoi­men AMK:n opin­to­ja mak­sut­ta vuoden 2021 loppuun asti, poikkeuksena seikkailukasvatus. Lisätietoja:  https://www.humak.fi/avoin-amk/ilmoittautuminen-avoimeen/

Ilmoittaudu opintoihin

Tiedustelut

Järjestötyön yliopettaja Tarja Nyman p. 0400 349 257, tarja.nyman@humak.fi.

Keltapohjainen avoin AMK yleisbanneri, jossa verkkokaupan osoite, graafinen lintu puhekuplalla.
Avoimessa AMKissa on opintoja moneen tarpeeseen ja elämäntilanteeseen. Katso koko Humakin avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta verkkokaupastamme kauppa.humak.fi.

Teksti: Tarja Nyman, Marika Stam.