Osaamista ja uusia avauksia järjestötyöhön – koulutusta ammattilaisille

Piirroshahmo, joka puhaltaa erikokoisia, värikkäitä saippuakuplia.

Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa voit kehittää taitojasi järjestökentän ammattilaisena tai luottamustehtävässä toimimiseen. Kehity järjestöammattilaisena -opintokokonaisuus tarjoaa uusia näkökulmia ja välineitä järjestötyön kehittämiseen, oman uran tai luottamustehtävän kehittämiseen sekä mahdollistaa osallistujien välisen vertaisoppimisen ja verkostoitumisen ammattilaisten kesken.

-“Sunnittelemamme kurssi soveltuu hyvin järjestöissä työskenteleville, järjestöurasta kiinnostuneille ja luottamushenkilöille. Myös yhteisöpedagogiopinnoista kiinnostuneet voivat valita sen osaksi polkuopintojaan sillä järjestyö ja kolmas sektori tarjoaa runsaasti työmahdollisuuksia yhteisöpedagogeille. Opintokokonaisuus antaa uusia näkökulmia, tukea ja välineitä järjestötyön kehittämiseen”, kertoo kurssista vastaava Tarja Nyman Humakista.

A on a blackboard.
Kehity järjestötyön ammattilaisena -koulutus alkaa syyskuussa 2022.

Ilmoittautuminen Kehity järjestöammattilaisena-koulutukseen 1.8. – 16.9.2022

Opintokokonaisuuteen (15 op) ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022. Ilmoittautua voi 1.8. kello 12 alkaen.  Opiskelu maksaa 225 euroa. Mikäli maksat kurssin itse, niin muistathan, että  ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on verovähennyskelpoinen meno.

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta ja siihen ilmoittaudutaan kokonaisuutena. Tällä varmistetaan, että jokainen opiskelija hyötyy valmennetusta vertaistyöskentelystä ja yhteiskehittämisestä kurssin aikana sekä verkostoituu laajasti muiden opiskelijoiden kanssa.

Sisältöinä mm. yhteiskehittäminen, rahoituksen hakeminen ja hyvän hankesuunnitelman salaisuudet

Kehity järjestöammattilaisena -osaamiskokonaisuudessa (15 op) liikutaan järjestötyön ydinkysymyksissä ja kehitystarpeissa. Opintojen aikana kiinnitetään huomiota järjestötyön erityisyyteen, yhteiskehittämisen mahdollisuuksiin, rahoituksen hakemiseen sekä hyvän hankesuunnitelman tekemiseen. Muita käsiteltäviä teemoja ovat osallisuus, toimijuus ja hyvinvointi.

Osaamiskokonaisuuden opintojaksoja ovat järjestöosaaja ( 5 op), toimijuuden edistäminen (5 op) sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatio-osaaminen (5 op). Ne vastaavat seuraavien yhteisöpedagogi (amk) tutkintoon johtavien opintojen osaamistavoitteita: yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön osaajana (5 op), toimijuuden edistäminen (5 op) ja TKI-osaaminen (5 op). Opintosuoritukset kirjataan näihin opintoihin.

Oranssipohjainen banneri jossa osaamispaketin osiot graafisena kuvana.

Kehitys järjestöammattilaisena 15 op -osaamiskokonaisuuteen ilmoittaudutaan ja opinnot maksetaan verkkokaupassamme. Kuvaa klikkaamalla pääset ilmoittautumissivulle.

Verkko-opintoja ja aikaa yhteiseen jakamiseen

Kehity järjestöammattilaisena osaamiskokonaisuus toteutetaan erilliset opintojaksot yhdistävänä prosessina. Kokonaisuuteen kuuluvat opinnot vastaavat edellä mainittujen opintojaksojen osaamistavoitteita.

Opinnot vahvistavat järjestötyön tietoperustaa sekä ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tekijöistä ja mahdollisuuksista. Toimijuuden edistämisessä näkökulmaa voidaan suunnata ammatillisen toimijuuden, järjestön yhteisöllisen toiminnan ja luottamuskulttuurin, vapaaehtois- tai vertaistoiminnan, yhdenvertaisuuden, saavutettavuuden tai yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

Opinnot kiinnittyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen tavoitteisiin konkreettisella tavalla siten, että vertaistyöskentelyn aikana osallistujat saavat kokemusta ketterästä, luovasta ja dialogisesta yhteiskehittelystä, verkostotoimijuudesta, hankesuunnittelusta sekä rahoituksen hakemisesta.

Seitsemän webinaaria. Ensimmäinen 26.9.2022

Opinnot alkavat orientoivalla webinaarilla 26.9.2022 ja jatkuvat 7.12.2022 saakka. Opintokokonaisuudessa työskentelemme verkkoympäristössä ja etäyhteyksin, itsenäisesti ja vertaisryhmissä. Matkalla liikumme järjestötyön ja osallistujien ajankohtaisten kysymysten, osaamis- ja kehittymistarpeiden äärellä.

Kaikille yhteiset webinaariajat ovat:

  • Aloituswebinaari: Osaamiskokonaisuus ja työskentelyprosessi, valmennus osana prosessia ma 26.9.2022 klo 13.00-16.00
  • Järjestöosaaja webinaari to 29.9.2022 klo 12.30-15.00
  • Vertaisryhmien yhteinen valmennus ja seuraavat tehtävät ma 10.10. klo 14.00-16.00
  • TKI-osaaminen ja vertaisryhmien tilannekatsaus ma 24.10. klo 14.00 – 16.00
  • Vertaisryhmien valmennusta erikseen sopien viikolla 45 (alk. 7.11.)
  • Toimijuuden edistäminen ja vertaisryhmien tilannekatsaus ke 16.11.2022 klo 14.00 – 16.00
  • Päätöswebinaari ke 7.12.2022 (iltapäivä tai tarvittaessa koko päivä osallistujamäärän mukaan)

Opintoja on mahdollista jatkaa keväällä Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä -opinnoilla. Ne ovat osa yhteisöpedagogi (yamk) tutkintoa.

Lisätietoja 8.8.2022 jälkeen

Järjestötyön yliopettaja Tarja Nyman p. 0400 349 257, tarja.nyman@humak.fi.

Ilmoittaudu opintoihin

Info Humakin avoimen AMKin ilmoittautumisesta ja opetustarjonnasta pidetään verkkotilaisuutena (Zoom) perjantaina 29.7.2022 kello 14.00. Lukuvuoden 2022-2023 opintotarjonta on jo tutustuttavana Humakin verkkokaupassa. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 1.8.2022 klo 12.00.

Humakin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa yli 200 opintokokonaisuutta, kurssia ja polkuopintoja niin AMK- kuin ylempi AMK-tasoisista opinnoista. Jotta opintojen valitseminen ja ilmoittautuminen olisivat mahdollisimman helppoa, järjestämme maksuttoman infon verkossa. Infoon ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Keltapohjainen avoin AMK yleisbanneri, jossa verkkokaupan osoite, graafinen lintu puhekuplalla.

Avoimessa AMKissa on opintoja moneen tarpeeseen ja elämäntilanteeseen. Katso koko Humakin avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta verkkokaupastamme kauppa.humak.fi.

Teksti: Tarja Nyman, Jarmo Röksä. Edit hintatieto 25.8.2022.