Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä (15 op) -opinnot uutuutena avoimessa AMKissa

Oletko kiinnostunut tulevaisuustietoisesta kestävän elämän edellytysten vahvistamisesta, systeemisen ajattelun mahdollisuuksista tai hyvinvointia ja eettisesti kestävää toimintakulttuuria edistävän järjestöjohtamisen kysymyksistä? Haluatko olla mukana vahvistamassa kansalaisjärjestöjen vaikuttavaa työtä, toimijuutta ja uudistumista, osaamistarpeiden ennakointia ja uutta luovaa järjestötoimijuutta?

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) avoimen AMKin opetustarjonnassa alkaa keväällä 2022 uutuustuotteena Kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä 15 op -osaamiskokonaisuus (YAMK), joka koostuu kolmesta toisiinsa tukeutuvasta opintojaksosta:

Opinnot on mahdollista suorittaa valintasi mukaan erillisinä opintojaksoina 5 op tai 15 opintopisteen opintokokonaisuutena, jossa opintojaksot kiinnittyvät luontevana jatkumona toisiinsa. Opinnot sopivat erityisesti järjestökentän eri tehtävissä toimiville. Osallistujien monipuolinen koulutustausta ja työkokemus mahdollistavat ja rikastuttavat uudistavaa oppimista.

Oranssipohjainen banneri kehity järjestötyön tulevaisuuden tekijänä 15 o leveä banneri.

Järjestö- ja vapaaehtoistyön nykytila ja muutostarpeet sekä muutostarpeet vuorovaikutuksessa tutkinto-opiskelijoiden kanssa

Opintokokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa osallistujien valmiuksia analysoida ja ennakoida järjestö- ja vapaaehtoistyön nykytilaa sekä muutostarpeita yksilön, yhteisön, organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Kokonaisuus tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuden tehdä näkyväksi, jakaa ja syventää järjestö- ja vapaaehtoistyön suunnittelussa, kehittämisessä ja johtamisessa tarvittavaa osaamista.

Tarjottavat opinnot ovat yhteiset yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -opintoja parhaillaan suorittavien, ja järjestötyön opiskelijoiden kanssa. Yhteinen toteutus mahdollistaa verkostoitumisen, vertaisjakamisen ja -kehittelyn sekä totuttua toimintapiiriä laajemman ajattelun kehittymisen.

Osaamiskokonaisuus rakentuu kansalaisyhteiskuntaa, kolmatta sektoria ja vapaaehtoistoimintaa tarkastelevan tutkimuksen monitieteiselle perustalle, huomioiden erityisesti osallistujien erilaiset ammatilliset taustat ja toimintaympäristöt.

Opinnoissa kootaan ja laajennetaan aiheisiin liittyvää tietoperustaa ja teoreettisia kehyksiä. Osallistuja saa myös mahdollisuuden oman ammatillisuuden ja kehittymistavoitteiden reflektoivaan tarkasteluun sekä suuntaamiseen. Kokonaisuuden aikana opiskelijoita tuetaan itse- ja yhdessäohjautuvaan, kriittisesti arvioivaan ja kehityshakuiseen ajatteluun ja toimintaan.

Opintojen suorittaminen

Kunkin opintojakson teemaan virittäydytään ennakkoaineistolla ja -tehtävällä. Lisäksi jokaiseen niistä kuuluu kaksi webinaaria, jotka toteutetaan ajalla 21.1.-13.5.2022.

Osaamiskokonaisuuden webinaaripäivät

  • 21.1.2022 klo 13-15
  • 18.2.2022 klo 12-16
  • 4.3.2022 klo 13-15
  • 31.3.2022 klo 9.30-14
  • 8.4.2022 klo 9.30-11.30
  • 13.5.2022 klo 9.30-14.00

Tukeudumme kokonaisuudessa käänteisen oppimisen ajatukseen. Muilta osin osaamistavoitteiden saavuttamisen näytöt perustuvat ammatillista ajattelua tai toimintakäytäntöjä tutkivaan, arvioivaan ja kehittävään toimintaan soveltuvassa järjestötyön toimintaympäristössä, verkostossa tai hankkeessa.

Opinnot ovat yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnossa kokonaisuudessaan hyväksi luettavia, mikä määrittää myös niiden osaamistavoitteiden tasoa.

Ilmoittaudu opintoihin ennen vuoden vaihdetta

Ilmoittaudu opintoihin on käynnissä 31.12.2021 kello 23:59 asti. Opinnot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Opintokokonaisuuden 15 op hinta on 225,00 euroa. Yksittäisen 5 op kurssin hinta on 75 euroa. Mahdolliset alennukset ovat luettavissa verkkokaupassamme.

Ilmoittautumislinkki opintokokonaisuuteen

Tervetuloa mukaan opintoihin!

Avoin AMK: Kurkistuskurssit, osaamiskokonaisuudett, kieliopinnot, polkuopinnot, ylempi amk ja AMK.