Valkea Talo

Kela on ilmoittanut, että seuraavassa tulkkauspalvelujen kilpailutuksessa koulutusvaatimuksena on vähintään 3-vuotinen opistotason tutkinto. Humak järjestää syksyllä lisähaun Tulkki (AMK) -tutkintoon johtavaan monimuotokoulutukseen, jotta mahdollisimman moni opistoasteen koulutuksen saanut tulkki pystyy täydentämään opintojaan.

– Koulutusvaatimusten nosto on pidemmällä tähtäimellä hyvä asia, toteaa Humakin tulkkausalan yksikön johtaja Eeva Salmi. – Sen myötä palvelun laatu paranee.

Syksyllä 2015 alkavan Tulkki (AMK)  -monimuotototeutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää aiemmat opinnot ja työkokemus huomioiden 1,5 – 3 vuotta.

Monimuoto-opintojen lähiopetuspäiviä järjestetään pääasiallisesti pääkaupunkiseudun kampuksilla Humakin Helsingin TKI-keskuksessa (Ilkka) Valkeassa talossa.

Lisähaku: kohderyhmänä opistotasoiset tulkit

Pohjakoulutusvaatimuksena on 1990-luvun loppuun mennessä valmistunut 1-3 -vuotinen viittomakielentulkin opistotason tutkinto. Muut koulutustaustat eivät anna hakukelpoisuutta näihin opintoihin eikä haussa ole käytössä harkinnanvaraista valintaa.

Hakuaika alkaa elokuussa

Lisähaku Humakiin järjestetään ajalla 13.–18.8.2015 (kello 15.00). Hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuun liittyy etukäteistehtävä (portfolio), joka tulee täyttää hakuajan puitteissa osoitteessa: https://www.lyyti.fi/group/tulkkimomulisahaku.

Valintakoe järjestetään hakukelpoisille hakijoille 20.8.2015 kello 8.30 alkaen. Valintakoe pidetään Humakin TKI-keskus Ilkassa, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Valintakokeen tarkempi aikataulu ja ohjeet lähetetään hakijoille sähköpostilla 19.8.2015.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeen kokonaispistemäärä on 100 pistettä ja hakijan tulee saada kokeesta 50 pistettä voidakseen tulla valituksi. Valintakokeen yhtenä osiona on hakuaikana palautettava etukäteistehtävä. Valintakokeen kaikkien osioiden tulee olla hyväksyttyjä.

SORA-lainsäädäntöä noudatetaan

Koulutukseen hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun (SORA-lainsäädäntö).

Myös avoimen opintoja syksyllä

Vuotta lyhyemmän tulkkikoulutuksen käyneille, joilla ei ole hakukelpoisuutta ym. koulutukseen suosittelemme avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Lisätietoja antaa lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää, hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi  10.8. 2015 alkaen.