Kentauri kysyi 15000 nuorelta, mitä he harrastavat. Kerromme tuloksista 7.9.

Tyttö koulun pihalla.

Osaamiskeskus Kentauri toteutti keväällä 2021 kyselyn, johon vastasi lähes 15 000 nuorta. Kyselyssä selvitettiin nuorten harrastus- ja järjestötoimintaan osallistumista, sen yhteyksiä nuorten tulevaisuussuunnitelmiin, arvoihin ja asenteisiin, koulumenestykseen ja sosioekonomiseen asemaan. Ilmoittaudu mukaan 7.9.2021 klo 13-15 järjestettävään tiedotustilaisuuteen verkossa (ilmoittautumislinkki ulkoiseen palveluun).

Mitä kysyttiin ja keneltä?

Tutkimusaineisto on kerättiin peruskoulun 8. ja 9. luokan, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudesta koko maasta. Aineiston avulla voidaan valottaa mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä nuoret harrastavat yksin ja yhdessä?
  • Minkälaisessa vapaa-ajan toiminnassa, yhdistyksissä ja harrastusryhmissä nuoret ovat mukana?
  • Mitä nuoret hyötyvät harrastustoiminnasta ja mitä he oppivat harrastuksissaan?
  • Miten tämä kaikki liittyy heidän menestykseensä koulussa, heidän arvoihinsa ja asenteisiinsa, tulevaisuussuunnitelmiinsa, perhetaustaansa?
  • Miten eri sukupuolet eroavat toisistaan harrastamisen ja toimintaan osallistumisen suhteen?
  • Millainen tulevaisuuskuva nuorten harrastustoiminnan valossa muodostuu?
  • Onko totta vai tarua, että nuoret harrastavat aktiivisesti vai viettävätkö nuoret aikaansa lähinnä itsekseen omien kiinnostuksen kohteidensa parissa?

Tutkimuksen päätulokset esitetään tiiviisti julkistamistilaisuudessa

Julkistamistilaisuudessa kerrotaan saatu yleiskuva aineistosta sekä esitellään tutkimuksen päätulokset. Aineisto on niin laaja ja tilastollisesti kattava, että sen avulla voidaan tulevaisuudessa pureutua lukuisiin tarkentaviin jatkokysymyksiin.

Mikä on osaamiskeskus Kentauri?

Kentauri on nuorisoalan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Osaamiskeskuksen painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus.

Kentauri toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu HumakOpintokeskus SivisSuomen Partiolaiset sekä Talous ja nuoret TAT.

Osaamiskeskus Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Lisätietoa tapahtumasta ja tutkimuksesta:

(etunimi-sukunimi (at) kentauri.fi)

Eeva Sinisalo-Juha
Pekka Kaunismaa