Kesän avoimen AMKin opintoihin ehtii ilmoittautua 22.5. asti

Kolme erilaista lintua lentää.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voit opiskella myös kesällä. Viimeinen ilmoittautumispäivä kesän opintoihin on 22.5.2022 klo 23:59. Opintoihin ilmoittaudutaan ja ne maksetaan verkkokaupassamme.

Kesän opintojaksot voit suorittaa itsenäisesti sieltä missä olet, kunhan sinulla on käytössäsi tietokone ja verkkoyhteys. Opintoihin voi liittyä webinaareja, jotka voit katsoa myös tallenteina.

Oranssipohjainen banneri, mustalla tekstillä ja graafisella kiikarilla katsovan piirroshahmon kuvalla, vielä ehtii ilmoittautua avoimeen AMKiin tekstillä.

Esimerkkejä kesän opintojaksoista

Monikulttuurisuusosaaminen ja kotoutuminen 5 op, kesä
Opintojakso on suunnattu erityisesti monikulttuurisessa yhteisössä työskenteleville tai niistä asioista kiinnostuneille opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja perehtyä monimuotoisuuteen ja sen kehittämiseen.

Kuvakommunikoinnin perusteet 5 op, kevät
Opintojakson sisällöistä hyötyvät erityisesti sellaiset henkilöt, jotka työssään tai arjessaan tapaavat ihmisiä, joilla on kielellisiä haasteita. Opintojakso soveltuu hyvin myös kuvakommunikointia jo aiemmin käyttäneille ammattilaisille, joilla ei ole teoriatietoa aiheesta. Opintojakso sopii hyvin myös kuvasta ja visuaalisesta kulttuurista kiinnostuneille.

Kielellinen saavutettavuus 5 op, kevät
Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää kielellisen saavutettavuuden merkitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kielellisen saavutettavuuden opintojakso sopii hyvin esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kulttuuri-. opetus- ja kasvatusalalla toimiville henkilöille.

Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op, kesä
Opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan tai­teen si­säl­töi­hin, tai­te­li­jan työ­hön ja suo­ma­lai­sen tai­de- ja kult­tuu­ri­ken­tän ra­ken­tee­seen perehtymällä raportteihin, tutkimuksiin, haastattelemalla tekijöitä, vierailemalla taide-ja kulttuurielämyksissä sekä mediaseurannan avulla.

Kieliopintoja kesällä

Ilmoittautuminen ja verkkomaksut

Tutustu verkkokaupassa sinua kiinnostaviin opintoihin ja mahdollisiin ennakkovaatimuksiin sekä rekisteröidy verkkokauppaamme. Työttömät ja kokonaan lomautetut, eläkeläiset ja Humakin tutkinnosta valmistuneet alumnit saavat opinnoista 50% alennuksen.

Tulevan lukuvuoden opinnot julkaistaan selailtavaksi 1.6.

Elokuussa alkaa taas uusi lukuvuosi ja myyntiin tulee yli 200 avoimen AMKin opintojaksoa, polkuopintoja ja opintokokonaisuutta. Tarjontaan tulee myös uutuustuotteita.

Lukuvuoden 2022-2023 opetustarjonta julkaistaan tutustuttavaksi keskiviikkona 1.6.2022. Tulevan lukuvuoden opintoihin pääsee ilmoittautumaan 1.8.2022 kello 12.00. Pidämme verkkomuotoisen infon avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista ja ilmoittautumisesta 29.7.2022 kello 14.00-15.00.

Avoin AMK: Kurkistuskurssit, osaamiskokonaisuudet, kieliopinnot, polkuopinnot, ylempi amk ja AMK.Avoin AMK: Kurkistuskurssit, osaamiskokonaisuudett, kieliopinnot, polkuopinnot, ylempi AMK ja AMK.