Hakijanopas Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla kiinnostavia kursseja kulttuurituotannosta sekä järjestö- ja nuorisotyöstä kiinnostuneille. .

Kesäopintoihin on varattu avoimen amk:n opiskelijoille 10 paikkaa / opintojakso.

Ilmoittautumisaika kesäopintoihin päättyi 31.5.2015 ja niitä voi suorittaa 31.7. 2015 asti.

Kesän 2015 kurssit ovat itsenäisiä tai verkko-opintoja, joihin ei sisälly lähiopetusta eikä ohjausta. Opintojaksovastaavat eivät ole tavoitettavissa 6.6. – 9.8.2015.

Kulttuurituotannon kurssitarjonta, kesä 2015

Yrittäjyys 5 op (Verkko)

 • yrittäjyysajattelu, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys
 • yrityksen toimintaympäristö ja markkinat
 • ansaintamallit ja yritystoiminnan rahoitus
 • yrityksen liikeidea
 • yrityksen hallinto ja organisointi
 • asiakkuudet, myynti ja markkinointi

Kansalaistoiminnan perusteet 5 op (Verkko)

 • kansalaistoimintaa säätelevä lainsäädäntö
 • yhteiskunnan muodolliset ja epämuodolliset
 • päätöksentekojärjestelmät
 • kansalaistoiminnan kehitys ja tulevaisuus
 • konkreettiset vaikuttamiskeinot
 • monikulttuurisuustaidot

Kulttuuripolitiikka 5 op (Verkko)

 • kansallinen kulttuuri- ja taidepolitiikka
 • kunnallinen kulttuuripolitiikka
 • EU ja pohjoismainen kulttuuripolitiikka
 • kulttuurihallinto
 • poliittiset päätöksentekojärjestelmät
 • hallinnon ja kulttuurialan lainsäädäntö

Taidelajiin perehtyminen 5 op

 • taiteesta kirjoittamisen ja keskustelemisen taidon syventäminen
 • taideteoreettiseen keskusteluun osallistuminen
 • kansainvälinen taidekenttä

Taiteen tuntemus 5 op (Verkko)

 • eri taiteenlajien tai kulttuuri-ilmiöiden historialliseen ja teoreettiseen taustaan tutustuminen kirjallisuuden ja muiden lähteiden avulla
 • taiteilijavierailut ja tutustuminen taiteen alan esityksiin
 • taiteilijahaastattelu
 • tutustuminen taideinstituutioihin
 • taidekeskustelujen seuraaminen erilaisissa medioissa
 • erilaisten tekstityyppinen kirjoittaminen taiteesta

Järjestö- ja nuorisotyön kurssitarjonta, kesä 2015

Ohjaaminen 5 op

 • ammatillinen vuorovaikutus erilaisissa ohjaustilanteissa
 • ryhmädynamiikan perusteet
 • ohjaamisen etiikka
 • ohjauksen erilaiset toimintaympäristöt järjestö- ja nuorisotyössä
 • erityisen tuen tarpeessa olevan kohtaaminen ohjaustilanteessa
 • ohjaustapahtuman reflektointi, purku ja prosessoinnin merkitys

Kaikki koulutusohjelmat

Englanninkielinen kirjallisuus 3 op

 •  oman alan ammattikirjallisuus
 • omaan alaan liittyvät kaunokirjalliset teokset

Ruotsinkielinen kirjallisuus 3 op

(ei kulttuurituotannon opintopolkukriteeristön mukaisia opintoja)

 • oman alan ammattikirjallisuus
 • omaan alaan liittyvät kaunokirjalliset teokset

 Väyläopinnot (ent. Opintopolku)

Ilmoittautuminen väyläopintoihin (60 op) 0n mahdollista seuraavan kerran elokuussa.

Käytämme 1.9.2015 lähtien opintopolusta nimeä väylä.

Ilmoittautuminen opintoihin

Kursseille ilmoittaudutaan  viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintosihteeri vahvistaa ilmoittautumisen ja opiskelupaikan lähettämällä vahvistuksen sähköpostitse. (tarkastathan, että sähköpostisi on varmasti oikein lomakkeessa). Opiskelua koskevat ohjeet opiskelija saa sähköpostilla lehtorilta. Opintoihin on rajallinen määrä opiskelupaikkoja.

https://www.lyyti.fi/group/ilmoittautuminenavoimeen

Opintojen hinta lukuvuonna 2014-2015

 • 10 euroa / opintopiste tai
 • rajaton opinto-oikeus kevätlukukaudella 2015: 150 euroa (opinto-oikeus 1.1.-31.7.2015)
 • oikeutettuja 50 % alennukseen opintomaksusta ovat eläkeläiset ja työttömät ja Humakin alumnit (Humakin AMK- tai ylempi AMK-tutkinnon suorittanut),