Humak järjestää opintopolku.fi -palvelussa erillishaun tammikuussa 2020 alkaviin tutkinto-opintoihin.

Erillishaku päättyy 15.11.2019 (klo 15.00).

KATSO TARKEMMIN Erillishaku Humakin verkkosivulla

Erillishaku on kohdennettu kolmelle hakijaryhmälle

Avoimen AMKn väyläopinnot suorittanut

  • Hakeakseen Humakiin tulee olla suorittanut vähintään 60 op Humakin väyläopintokriteerien mukaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.
  • Katso avoimen väylän hakukohteet täältä.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus tutkinnon loppuun saattamiseksi

  • Hakija, joka on jo opiskellut Humakissa tai vastaavassa koulutuksessa toisessa ammattikorkeakoulussa, mutta opinnot ovat keskeytyneet, voi anoa uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta.
  • Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 euron käsittelymaksu (asetus 1440/2014).
  • Katso uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakukohteet täältä.

Siirto-opiskelijaksi hakeminen

  • Hakija, joka vaihtaa suorittamaan toisen korkeakoulun koulutusta tai koulutusta Humakin sisällä, voi hakea siirtohaussa.
  • Katso siirtohaun hakukohteet täältä.

Katso erillishaun hakukohteet ja valintaperusteet täältä.

Valintahaastattelu Helsingissä tai etäyhteydellä

Valintahaastattelupäivät ovat koulutuskohtaisia ja haastattelujen hakijakohtainen kesto on noin  30 minuuttia (yksilöhaastattelu).

Haastatteluajat ovat välillä noin klo 8.30-16.30.

Valintahaastattelut:

  • Kulttuurituottajan (AMK) -koulutus: 26.11.2019 (etäyhteydellä tai Helsingissä, Ilkantie 4)
  • Tulkin (AMK) -koulutus: 29.11.2019 klo 9-11 (etäyhteydellä tai Helsingissä, Ilkantie 4)
  • Yhteisöpedagogin (AMK) -koulutus: 20.-21.11.2019 (vain etäyhteydellä)

Valintapäätökset tehdään mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Uutista on päivitetty 13.11.