Humak järjestää opintopolku.fi -järjestelmässä erillishaun syksyllä 2019 alkaviin tutkinto-opintoihin. Haku alkaa 2.5.2019 klo 8.00 ja päättyy 16.5.2019 klo 15.00.

Hakija, joka on hakenut kevään yhteishaussa, voi valintaperusteiden täyttyessä hakea myös erillishaussa. Hakijan tulee kuitenkin huomioida yhden korkeakoulupaikan säännös.

Erillishaku on kohdennettu kolmelle hakijaryhmälle

Haettavissa olevat opetusryhmät ja aloituspaikat löytyvät koulutuksittain opintopolun tiedoista välilehdeltä ”Lisätietoa hakemisesta”. Katso hakukohteet tästä.

Avoimen AMKn väyläopinnot suorittanut

  • Hakeakseen Humakiin tulee olla suorittanut vähintään 60 op Humakin väyläopintokriteerien mukaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.
  • Katso avoimen väylän hakukohteet täältä.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus tutkinnon loppuun saattamiseksi

  • Hakija, joka on jo opiskellut Humakissa tai vastaavassa koulutuksessa toisessa ammattikorkeakoulussa, mutta opinnot ovat keskeytyneet, voi anoa uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta.
  • Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 euron käsittelymaksu (asetus 1440/2014).
  • Katso uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakukohteet täältä.

Siirto-opiskelijaksi hakeminen

  • Hakija, joka vaihtaa suorittamaan toisen korkeakoulun koulutusta tai koulutusta Humakin sisällä, voi hakea siirtohaussa.
  • Katso siirtohaun hakukohteet täältä.

Katso erillishaun valintaperusteet täältä.

Erillishaun hakukohteisiin haetaan Opintopolussa.

Valintahaastattelu Helsingissä tai etäyhteydellä

Yksilöhaastattelut pidetään hakukelpoisille hakijoille toukokuussa Humakin TKI-keskus Ilkassa, Ilkantie 4, 00400 Helsinki tai etäyhteydellä. Katso koulutuksien haastattelupäivät täältä.

Valintapäätökset toukokuun lopulla

Humak pyrkii tekemään erillishaun valintapäätökset toukokuun aikana. Tällöin hakijat, jotka ovat hakeneet sekä yhteishaussa että erillishaussa, saavat valintapäätöksen ennen yhteishaun valintakoevaihetta.

Erillihaku syksyllä alkavaan koulutukseen on  käynnissä 2.-16.5.2019 (kello 15.00) opintopolku.fi -osoitteessa.