Vielä ehdit hakea erillishaussa – haku päättyy 15.5. kello 15.00!

Humak järjestää www.opintopolku.fi -palvelussa erillishaun syksyllä 2020 alkaviin tutkinto-opintoihin.

Erillishaku on käynnissä 15.5.2020 kello 15.00 asti, jolloin hakulomake on oltava tallennettuna. Katso Humakin erillishaun hakukohteet ja valintaperusteet.

Erillishaku on kohdennettu kolmelle hakijaryhmälle

Avoimen AMKn väyläopinnot suorittanut

 • Hakeakseen Humakiin tulee olla suorittanut vähintään 60 op Humakin väyläopintokriteerien mukaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -hakukohteessa suoritettuna tulee olla 15op väyläkriteerien mukaisia opintoja.
 • Katso avoimen väylän hakukohteet täältä.

Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus tutkinnon loppuun saattamiseksi

 • Hakija, joka on jo opiskellut Humakissa tai vastaavassa koulutuksessa toisessa ammattikorkeakoulussa, mutta opinnot ovat keskeytyneet, voi anoa uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta.
 • Hakemuksen käsittelystä peritään opiskelijalta 50 euron käsittelymaksu (asetus 1440/2014).
 • Katso uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakukohteet täältä.

Siirto-opiskelijaksi hakeminen

 • Hakija, joka vaihtaa suorittamaan toisen korkeakoulun koulutusta tai koulutusta Humakin sisällä, voi hakea siirtohaussa.
 • Katso siirtohaun hakukohteet täältä.

Valintahaastattelu suoritetaan etäyhteydellä

Valintahaastattelupäivät ovat koulutuskohtaisia ja haastattelujen hakijakohtainen kesto on noin  30 minuuttia (yksilöhaastattelu). Haastattelut suoritetaan etäyhteydellä, joka ohjeistetaan hakijalle erikseen.

Haastatteluajat ovat välillä noin klo 8.30-16.30.

Haastattelut:

 • Kulttuurituottajan (AMK) -koulutus: 25.5.2020 etäyhteydellä
 • Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -väylä 15 op, joka saattaa sisältää etähaastattelun ja ajankohta ilmoitetaan hakijoille myöhemmin.
 • Tulkin (AMK) -koulutus: 25.5.2020 etäyhteydellä
 • Yhteisöpedagogin (AMK) -koulutus: 19.-20.5.2020 etäyhteydellä

Valintapäätökset tehdään mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.