Kevään yhteishaku alkaa 17.3. kello 8

Neljä henkilöä istuu pöydän äärellä ja nauravat.

Kevään 2021 toinen yhteishaku järjestetään 17.3. – 31.3.2021. Yhteishaku alkaa 17.3. klo 8 ja loppuu 31.3. klo 15. Kevään yhteishaussa voit hakea tulkin, kulttuurituottajan tai yhteisöpedagogin koulutuksiin.

Lisätietoa koulutuksista ja hakemisesta löydät osoitteesta: www.humak.fi/opiskelijaksi/hakuinfo/

Opiskelupaikka etsinnässä – katso Hakijan päivä 12.3.?

Tule seuraamaan Humakin koulutusten esittelyjä perjantaina 12.3. Luvassa on alojen yleisesittelyn lisäksi opiskelijoiden ja opettajien haastatteluita. Hakijan päivän muuhun ohjelmaan voit tutustua täältä.

Esityksiä pääset seuraamaan jok livenä Zoom-linkin kautta tai voit katsoa sen myöhemmin Humakin YouTube-kanavalta. Esitysten välillä voit esittää kysymyksiä Humakin koulutuksista tai opiskelemaan hakeutumisesta. Tervetuloa mukaan!

Aikataulu:

10.30 – 11.00: Yhteisöpedagogi (AMK)
11.30 – 12.00: Tulkki (AMK)
12.30 – 13.00: Kulttuurituottaja (AMK)
13.30 – 14.00: Bachelor’s Degree in Adventure and Outdoor Education

Yhteisöpedagogi (AMK, 210 op ja YAMK, 90 op)

Yhteisöpedagogitutkinto valmistaa arvostavan kohtaamisen ammattilaiseksi. Yhteisöpedagogin koulutus antaa valmiudet toimia esimerkiksi nuoriso- ja järjestötyön eri osa-alueilla. Yhteisöpedagogina tiedät yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet. Toimit monimuotoisen ja monikulttuurisen alan ammattilaisena. Yhteisöpedagogiksi voit opiskella päivätoteutuksena tai monimuoto-opintoina työn ohessa.

Yhteisöpedagogikoulutuksessa korostuu työelämän tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen, joka näkyy yhteisöpedagogin yhä laajenevissa monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä osaamisen kysynnässä. Työelämälähtöinen oppiminen rakentuu opiskelijan alkuvaiheen opinnoista lähtien, jossa vuoropuhelu työelämän kanssa rakentuu ja jalostuu osaamisen syvenemisen kautta erilaisiksi harjoitteluiksi ja projekteiksi sekä innovaatiotoiminnaksi.

Yhteisöpedagogiksi voit opiskella päivätoteutuksena Jyväskylässä, Kuopiossa, pääkaupunkiseudulla Nurmijärven kampuksella ja Turussa. Monimuotototeutus järjestetään Ylivieskassa ja Helsingissä. YAMK-tason yhteisöpedagogikoulutus järjestetään Helsingissä.

Tulkki (AMK, 240 op)

Tulkkausta voit opiskella Humakin Helsingin ja Kuopion yksiköissä. Helsingin yksiköstä valmistuu viittomakielen, tulkkauksen ja kääntämisen asiantuntijoita, jotka voivat toimia tulkkina eri-ikäisille kuuroille, viittomakieltä käyttäville asiakkaille. Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi esim. kuurosokeille tai kirjoitustulkkaukseen. Kuopion yksiköstä valmistuu tulkkauksen, monikanavaisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation ohjaamisen asiantuntijoita. He voivat toimia tulkkeina tilanteissa, joissa käytetään kommunikaatiota tukevia menetelmiä (englanniksi augmentative and alternative communication, AAC) esim. kuvakommunikaatiota.

Tulkin AMK-opinnot ovat suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää toimintamalleja tulkin ammatillisissa toimintaympäristöissä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Kulttuurituottaja (AMK, 240 op)

Kulttuurituottajaksi voit opiskella Turussa, Helsingissä ja Jyväskylässä. Koulutus valmistaa toimimaan luovien alojen ammattilaisena kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Opintojen avulla opiskelija voi rakentaa itselleen persoonallisen ammattitaidon, joka antaa asiantuntijavalmiuksia kulttuurin ja taiteen ymmärtämiseen, tuotantojen hallinto- ja johtotehtäviin ja luovien alojen yrittäjänä toimimiseen.

Kulttuurituottajan ydinosaamista ovat tuotantoprosessien ja projektimaisen työskentelyn lisäksi viestinnän, rahoituksen, innovaatiotoiminnan ja johtamisen kompetenssit. Kulttuurituottajan työtä tehdään monipuolisesti yhdessä esimerkiksi teknologia-, matkailu- tai sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

Kulttuurituottajatutkinnon voit suorittaa myös verkko-opintoina. Verkko-opinnot sisältävät vuorovaikutteisia webinaareja, ryhmätyöskentelyä, itsenäisiä oppimistehtäviä ja autenttisissa ympäristöissä tehtäviä harjoitteluita. Opiskelutapa edellyttää suunnitelmallisuutta, joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa. Etäopiskeluun tarvitset tietokoneen, internetyhteyden, mikrofonillisen headsetin ja web-kameran. Lue lisää yhteisöpedagogin verkko-opinnoista täältä.

Kulttuurituottajan AMK -opinnot on suunniteltu niin, että opiskelija voi syventää osaamistaan ja vahvistaa yksilöllistä ammattitaitoaan koko opintojensa ajan. Työelämään kytkeytyvässä tutkimus- ja kehitystyössä opiskelija arvioi ja kehittää alan toimintamalleja. Tutustu yhteishaun tarjontaan alla olevasta bannerista.

Hae Humakiin, kulttuurituottaja, tulkki, yhteisöpedagogi. Hae tästä.