Olipa tarkoituksena tutustua viittomakielen, puhevammaisten tulkkauksen tai viittomakommunikaation opintoihin, tarjoaa Humakin avoin ammattikorkeakoulu näihin monia vaihtoehtoja.

Opiskelija voi suorittaa väyläopintoja tai yksittäiskursseja, päivittää aiemmin hankittua osaamistaan tai hankkia alalle pätevöittävän koulutuksen, kuten kirjoitustulkki-pätevyyden.

Kirjoitustulkin pätevyys puolen vuoden opinnoilla

Kirjoitustulkin työ edellyttää pätevöittävää koulutusta. Humak järjestää 30 op opintokokonaisuuden. Lähiopetus tapahtuu Helsingissä. Muutoin opinnot suoritetaan itsenäisesti ja verkko-opintoina.

Kirjoitustulkkauksen opinnot alkavat syyskuun alussa. Ilmoittautuminen opintoihin on ajalla 1.8. (klo 12.00) – 27.8.2019. Opintoihin otetaan 8 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa.

Kirjoitustulkkaus 30 op (muille kuin viittomakielen tulkeille):

  • Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 5 op
  • Tulkkaus 1: Tulkkauksen perusteet I, Johdatus tulkkaukseen 5 op
  • Tulkkaus 2: Tulkkauksen perusteet II, Ammatillisuus 5 op
  • Tulkkaus 3: Tulkkauksen perusteet III, Työelämäosaaminen 5 op
  • Tulkkaus ja kääntäminen: Suuntautuminen 2: Kirjoitustulkkaus 10 op

Kirjoitustulkkaus 30 op (tulkeille): Suuntautuminen 2: Kirjoitustulkkaus 10 op ja loput 20 op tulevat aikaisemmin suoritetusta Tulkki (AMK) –tutkinnosta. Opinnot tehdään syksyn aikana.

Näppäilynopeutta, suomea ja asiakasryhmätuntemusta

Opiskelijalta edellytetään hyvää suomenkielen taitoa ja työhön soveltuvia välineitä. Opiskelijalla on oltava oma tietokone, näppäimistö ja mahdollisuutta verkkokeskusteluihin. Viittomakielentaitoa ei tarvita opintojen suorittamiseen.

Opintoihin voi ilmoittautua vaikka äidinkieli olisi muu kuin suomi. Opinnot suoritetaan kuitenkin suomeksi. Harjoitustehtäviä voi tehdä myös muulla kuin suomenkielellä. Tällöin opiskelijan kannattaa olla omatoiminen harjoitteluaineiston hankinnassa, vaikka valmentaja auttaa tehtävien hankinnassa.

Vikkelät sormet ja kirjoitustarkkuutta tarvitaan, koska Kela-kilpailutus edellyttää tulkilta 9000 lyöntiä / 30 minuutissa kirjoitusnopeutta. Opiskelijan ei tarvitse hallita 10-sormijärjestelmää.

Opiskelijoita valmentava lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää lupaa paljon harjoituksia kirjoitusnopeuden kasvattamiseksi.

– “Jotta voisi saavuttaa lyöntinopeuden kasvua, kannattaa varata päivittäiseen kirjoitusharjoitteluun noin 20-30 minuuttia.”

Kirjoitustulkin opinnot sisältävät suomenkielen opintoja, alan teoriaa, tutustumista asiakasryhmiin, ammatin haltuunottoa ja opiskelija tekee pohdintaa edellyttäviä tehtäviä ja esseitä. Laskennallisesti 1 op tarjoittaa 27 tuntia työtä.

Opintojen päätteeksi on loppukoe, jossa arvioidaan lyöntinopeutta ja tarkuutta sekä suomen kielen taitoa.

Asiakkaan apuna kaikissa elämäntilanteissa

Kirjoitustulkkien asiakkaita voivat olla huonokuuloisia, kuuroutuneita tai kuurosokeita.

Tulkkaustilanne voi olla missä yhteydessä tahansa, jossa asiakas tarvitsee kirjoitustulkin apua. Yhtäjaksoisesti tulkki pystyy kirjoittamaan noin 15-20 minuuttia.

Asiakastilaukset ohjautuvat Kela-kilpailutuksen perusteella viittomakielialan yrityksiin.

Kirjoitustulkit tekevät työtään tarpeen mukaan joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Useat työskentelevät myös muun työn ohessa.

– “Alueellisesti kirjoitustulkkien työllistyminen vaihtelee, mutta erityisesti Pohjois-Suomeen tarvittaisiin lisää kirjoitustulkkeja”, Hanna toteaa.

Kirjoitustulkki voi tehdä työtään myös muulla kielellä kuin suomeksi.

– “Ruotsinkielisistä kirjoitustulkeista on pulaa”, kertoo Hanna.

Tulkki kirjoittaa puhun kielen tekstimuotoon, riippumatta millä kielellä puhutaan. Asiakas näkee puheen kirjoitusmuodossa.

Hanna painottaa, että kirjoitustulkki ei käännä puhuttua kieltä enää toiselle kielelle. Tulkkaustilanteessa voi olla paikalla myös viittomakielen tulkki tai useita eri kielien tulkkeja.

Muita avoimen AMK:n tulkkausalan opinnot

Väyläopinnot 60 op antavat mahdollisuuden suorittaa tulkki (AMK) -opintojen ensimmäisen lukuvuoden opinnot. Väyläopinnot suoritettuaan voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Osaamiskokonaisuudet 30 op antavat toiminnallisen pätevyyden.

Kurkistuskurssi 2 op antaa mahdollisuuden tutustua korkeakouluopintoihin. Kurkistuskurssit ovat maksuttomia.

Yksittäisiä opintojaksoja on tarjolla verkkokaupassa tai niitä voi tiedustella lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpäältä.

 

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot tulevat myyntiin verkkokauppaan 1.8. kello 12.00.

 

Kirjoitustulkkaus edellyttää omaa tietokonetta, näppäimistöä ja mahdollisuutta keskustella tietokoneen välityksellä.