Kuva sivulta www.kokeilevasuomi.fi, copywright rodeo Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Kokeilukulttuuri Arene ry Kokeileva Suomi

Valtioneuvoston kanslian kokeilutoiminto ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ovat sopineet yhteistyöstä kokeilukulttuurin edistämisessä. Tavoitteena on saada käyttöön koko Suomen ideat ja voimavarat.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ja ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta ”Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri” sekä sen tavoitetta löytää innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palveluiden kehittämiseen. Ammattikorkeakoulut toimivat vahvoina osaamisen, työelämän ja elinkeinotoiminnan moottoreina. Innovatiivisten kokeiluiden tuottama muutos on yksi keino alueilla tapahtuvaan uudistumisen aikaansaamiseksi.

Kokeilukulttuuri vahvistaa alueiden osaamista

Käytännössä ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö tarkoittaa kokeilutoiminnon alueellisen toiminnan tukemista, kokeiluosaamisen vahvistamista alueilla sekä alueiden äänen ja osaamisen välittämistä kansallisen tason kokeilukonseptien kehittämiseen.

Ammattikorkeakouluilla on jo ennestään vahva rooli ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin vastaamisessa, joten osallistuminen kokeilukulttuurin vahvistamiseen sopii hyvin ammattikorkeakouluille. Ammattikorkeakoulujen kautta kokeilukulttuurin ja yrittäjämäisen muutoksen aikaansaaminen vahvistuvat myös ammattikorkeakoulujen nuorissa opiskelijoissa, jotka tekemisen kautta toimivat kokeilemalla kehittämisen kärkijoukkoina tulevaisuudessa.

Kansallinen verkosto

”Kokeilutoiminnan edistämiseksi tarvitaan yhteistyökumppaneita eri puolilta Suomea. Ammattikorkeakoulut ovat erinomainen taho edistämään kokeiluja alueittain ja luomaan kansallista verkostoa kokeilutoiminnan edistämiseksi. Yhteistyön toivotaan tuottavan paikallisen tarpeen pohjalta käynnistettyjä kokeiluja, jotka luovat uutta osaamista ja näkemystä. Hallituksen kärkihanke puolestaan mahdollistaa näiden kokeilujen oppien hyödyntämisen valtakunnallisesti ”, toteaa kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

”Ammattikorkeakoulujen vahvuutena on monipuolinen yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa, sekä ketterä toimintakulttuuri. Eri puolilla Suomea ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet erilaisia kokeiluja ja innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan palvelujen sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Kokeileminen on osa innovatiivisia ammattikorkeakouluja, tiivistää Arenen puheenjohtaja, rehtori Tapio Varmola Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

 

Sitran Youtube-kanavalla julkaistu video (2 min 49 sek) kokeilukulttuurista: