Kommunikaatioasiantuntijuus nyt! -työelämäpäivä kokosi tulkkausalan asiantuntijuutta yhteen Kuopiossa 8.12.2022

Humakin tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden koulutuksen järjestämä työelämäpäivä järjestettiin 8.12.2022. Työelämäpäivä aloitettiin Ydinasia-hankkeen tarjoamilla aamukahveilla. Päivä sisälsi Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen osana työhyvinvointia ja työssä jaksamista -luennon sekä luentoja liittyen työelämäpäivän Kommunikaatioasiantuntijuus nyt –teemaan. 

Päivä huipentui keskusteluun, tutustumiseen ja verkostoitumiseen organisaatioiden ja yritysten esittelypisteillä. Palveluitaan oli esittelemässä Evantia, KallaKommunikaatio, Kieliasiantuntijat, Kuopion Perheentalo (Pelastakaa lapset), Navigaattori ja Ohjaamo, Savas-Säätiö, Vaalijala ja Ydinasia-hanke. Lisäksi Navigaattorin Digiparkissa oli mahdollisuus sanoittaa osaamista ja päivittää CV. 

Kuvakollaasi työelämäpäivän pisteistä.
Kuva Niina Naumanen

Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen osana työhyvinvointia ja työssä jaksamista 

Tulkkauksen työelämäpäivän avasi Anna Hartikainen Itäsuomen yliopiston jatkuvan oppimisen keskuksesta. Avausluento johdatteli teemaan: Jatkuva oppiminen, osaaminen sekä itsensä kehittäminen osana työhyvinvointia ja työssä jaksamista. 

Kuopion Perheentalon ohjaaja Tuija Takaluoma odotti erityisesti jatkuvaan oppimiseen liittyvää luentoa. Työelämässä tapahtuva oppiminen on tärkeää työnohessa ja Tuija kertoo, että omassa työssä on tärkeää, että pääsee kehittämään työnohella itseään erilaisin koulutuksin. 

Anna Hartikainen seisoo salin edessä puhumassa.
Anna Hartikainen. Kuva Niina Naumanen

Anna Hartikaisen luento herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä. Yleisö heräsi pohtimaan voiko jatkuvan kehittymisen ajatuksella olla myös negatiivisia vaikutuksia, jos tuntuu, että jatkuvasti täytyy kehittyä. Myös vastavalmistuneiden työllistyminen herätti kysymyksiä, koska osallistujien kokemuksen mukaan työkentällä vaaditaan kokemusta. 

– “Työssä tulee saada kasvaa ja kehittyä se on jatkuvaa oppimista. Kehittymisestä ei kuitenkaan saa tulla stressiä, joka johtaa työuupumiseen ja tilaan, jossa tuntuu, ettei mikään riitä. ” Hartikainen totesi. 

Mitä työ voi olla, kun valmistuu tulkiksi? 

Evantian viestinnän ja saavutettavuuden asiantuntija Henna Leutonen kertoo kokemuksensa pohjalta, että tulkin koulutus antaa hyvän pohjan saavutettavuuden edistämiselle. “Jokainen tulkki omaa taitoja, jota saavutettavuuden kanssa työskentelevät tarvitsevat.” kertoo Leutonen, joka on Humakin viittomakielen tulkkialumni.

– “Tulkin tehtävä on edistää asiakkaan itseilmaisua, ymmärrystä ja osallisuutta. Ihmiset käyttävät tänä päivänä verkkoa ja ovat digimaailmassa, ja myös siellä henkilöt haluavat toimia itsenäisesti. Tulkkaus ja saavutettavuuden edistäminen pyrkivät on samaan, mutta keinot poikkeavat.” kertoo Leutonen. 

Leutonen toteaa, ettei tulkiksi valmistuttua tarvitse ajatella, että teen vaan tulkkausta. “Kehittyminen on mahdollista. Saavutettavuusdirektiivi on esimerkiksi tuonut vaihtoehtoja työllistymiseen. Saavutettavuuspalvelut ovat kommunikaatioallalla luonteva kehittymispolku, koska pohjakoulutusta pystyy hyödyntämään todella vahvasti”. 

Kuva salista näyttämällö päin.
Evantian palvelupäällikkö ja tulkki Ville Virta sekä viestinnän ja saavutettavuuden asiantuntija Henna Leutonen kertoivat Evantian toiminnasta. Kuva Niina Naumanen

Tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen asiantuntijaksi valmistuneet tulkit voivat työskennellä esimerkiksi kommunikaatio-ohjauksen asiantuntijatehtävissä, puhevammaisten tulkkeina ja erilaisissa neuvonta- ja valmennustehtävissä. 

Ydinasia-hankeen projektipäällikkö Tanja Gavrilov esitteli Ydinasia-hankkeen luomia erilaisia saavutettavuuteen liittyviä materiaaleja, joita hankkeen verkkosivuille on koottu. Materiaalien tavoitteena on ollut kehittää sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kielellisen saavutettavuuden osaamista. 

Tulkkauksen opinnot Humakissa  

Humakissa voi opiskella joko viittomakielen tulkkausta päiväopintoina Helsingissä tai tulkkaus ja kommunikaatio-ohjausta monimuotoisesti Kuopiossa.  

Tulkkausta tarvitaan kaikilla ihmiselämän alueilla: työssä, yksityiselämän sosiaalisissa tilanteissa, opinnoissa, asioimistilanteissa, perhejuhlissa ja vapaa-ajanvietossa, harrastuksissa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. 

Tulkki (AMK). Tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monuotototeus, Kuopio sekä Viittomakilen tulkkaus, päivätoteutus, Helsinki.

Helsingin yksiköstä valmistuu viittomakielen, tulkkauksen ja kääntämisen asiantuntijoita, jotka voivat toimia tulkkina eri-ikäisille kuuroille, viittomakieltä käyttäville asiakkaille. Syventävät ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä toiminaan tulkkina esim. kuurosokeille henkilöille tai työskentelemään lisäksi kirjoitustulkkina. 

Kuopion yksiköstä valmistuu tulkkauksen, monikanavaisen vuorovaikutuksen ja kommunikaatio-ohjauksen asiantuntijoita. He voivat toimia tulkkeina henkilöille, jotka tarvitsevat puhevammansa vuoksi tukea kommunikoinnissa ja puheen ymmärtämisessä sekä erilaisten kommunikoinnin apuvälineiden käytössä. Vahva pedagoginen osaaminen ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus luovat lisäksi perustan kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtäviin eri-ikäisille asiakkaille ja tahoille. Syventävät ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden pätevöityä myös muihin asiantuntijatehtäviin.  

Teksti: Niina Naumanen, Marika Stam & Humak hakijapalvelut. Toim. Niina Naumanen

Lue aiheesta uratarina:

Tulkki (AMK) Niina Naumanen luo uraa kielellisen saavuttavuuden ja kommunikaatiomenetelmien edistäjänä