Viittomakielen tulkki

Humakissa Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksessa on lukuvuodesta 2016- 2017 alkaen ollut yhtenä suuntautumisvaihtoehtona mahdollisuus perehtyä puhevammaisten tulkkaukseen ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien ohjaukseen. Kokonaisuus on 30 opintopisteen suuruinen. Sen suorittaminen kestää vuoden: toukokuusta toukokuuhun.

Koulutus on nyt mahdollista suorittaa myös Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimen opiskelijoille on varattu 8 paikkaa.  Avoimen opiskelijat suorittavat kokonaisuuden yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Kohderyhmä

Kommunikaatiomenetelmien ohjaus ja puhevammaisten tulkkaus –opintokokonaisuus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään

  • Tulkki (AMK) -tutkinto tai
  • Viittomakielen tulkki (AMK) -tutkinto
  • Viittomakielen tulkin 3-vuotinen tutkinto (opistotaso)
  • tulkkauksen opintoja (kandidaatti)

Opintokokonaisuuteen kuuluu kuusi eri opintojaksoa:

  • Orientoituminen ja asiakasryhmät (5 op)
  • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot sekä välineet (5 op)
  • Pedagoginen osaaminen puhevamma-alalla (5 op)
  • Puhevammaisten tulkkaus (5 op) harjoittelu (edellyttää seuraavien opintojaksojen hyväksyttyä suorittamista: Orientoituminen ja asiakasryhmät sekä Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikatiokeinot sekä välineet)
  • Viestintä- ja kommunikaatioympäristön rakentaminen (5 op) harjoittelu (edellyttää seuraavien opintojaksojen hyväksyttyä suorittamista: Orientoituminen ja asiakasryhmät, Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot sekä välineet, Pedagoginen osaaminen puhevamma-alalla)
  • Ammatillinen kasvu ja työelämätaidot (5 op)

Työn ohella opiskelua – kontaktijaksot Kuopiossa tai etäyhteyden kautta

Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opintoina. Se on mahdollista suorittaa työn ohella, vaikkakin kontaktijaksot ja etäopetussessiot ovat pakollisia. Opiskelijoilla on oltava käytössään oma kannettava tietokone, myös kontaktitunneilla.

Opintokokonaisuuteen osallistuvalta edellytetään normaalia kuuloa (ei apuvälinein tuettua), koska opintojen sisällöissä keskitytään puhekielen (ei viittomakielen) tulkkaamiseen.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat integroituvat tutkinto-opiskelijoihin. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille varataan korkeintaan 8 paikkaa. Opintokokonaisuuden hinta on 300 euroa. Avoimen AMK:n opintoihin ilmoittaudutaan verkkokaupassamme.

Koulutus alkaa toukokuussa 2017 ja päättyy toukokuussa 2018.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Kontaktiopetus järjestetään Kuopion kampuksella tai TKI-keskuksessa Kuopion keskustassa. Tietyt tunnit järjestetään videoneuvotteluyhteydellä, jolloin opiskelija voi päättää, osallistuuko hän opetukseen Kuopiossa, Helsingissä TKI-keskus Ilkassa vai mahdollisesti kotoaan (sovittava mahdollisuudesta etukäteen lehtorin kanssa).

Koulutukseen kuuluu tulkkauksen päättökoe, joka toteutetaan lähiopetuksessa Kuopiossa keväällä 2018. Humak suosittelee puhevammaisten tulkkirekisteriin opiskelijaa, joka on suorittanut päättökokeen vähintään arvosanalla 3.

Koulutuksen opettajina toimivat Humakin lehtorit Sirpa Lyytinen ja Marjukka Nisula.

Lisätietoja:

Hanna Putkonen-Kankaanpää
hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi

p. 0207 621 315