Kompassi Osaamiskeskus Kentaurin matkaan

Kompassi Osaamiskeskus Kentaurin matkaan on Humanistinen ammattikorkeakoulun Humakin ja nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin uusi yhteisjulkaisu, joka esittelee käsitteitä ja suuntia nuorisoalan järjestöjen tutkimukseen, tilannekuvaan ja vaikuttavuuteen. Nimensä mukaisesti julkaisu ohjaa osaamiskeskuksen matkaa oikeaan suuntaan.

Käsitteitä ja suuntia nuorisoalan järjestöjen tutkimukseen, tilannekuvaan ja vaikuttavuuteen

Tutkija Aino Tormulaisen toimittamaan julkaisuun on koottu tekstejä, joissa otetaan näkökulmia Osaamiskeskus Kentaurin työn kannalta keskeisiin käsitteisiin ja niiden laaja-alaisuuteen. Julkaisussa käsitellään harrastamista sekä harrastamisesta ja järjestöosallisuudesta tehtyä kotimaista tutkimusta. Se kokoaa yhteen myös käsitteisiin ja tutkimuskehykseen liittyviä keskusteluja.

Julkaisussa käsitellään järjestöjen muuttuvia toimintaympäristöjä sekä järjestöjen ja nuorisojärjestöjen käsitteitä. Jo harrastamisen käsitteen rajaaminen on haastava tehtävä. Helppoa ei ole myöskään nuorisoalalla toimivien järjestöjen kategorisointi tai keskeisten käsitteiden ‒ kuten kasvun, osallisuuden ja toimijuuden sekä vaikuttavuuden ‒ hahmottaminen.

Tyttö hyppää korkealle, taustalla taivas.

Julkaisulla pyrimme lisäämään omaa ja koko nuorisoalan ymmärrystä sekä herättämään keskustelua myös käytännön työn kannalta tärkeistä käsitteistä.

Julkaisu on tarkoitettu Kentaurissa työskentelevien lisäksi laajasti järjestö- ja nuorisoalan toimijoiden käyttöön ‒ niin opiskelijoille, kouluttajille, järjestötoimijoille kuin tutkijoillekin.

Julkaisu ja sen sisältämät käsitteet ja määritelmät herättävät toivottavasti myös keskustelua eri toimijoiden kesken. Keskustelu on tärkeää, jotta käytettävät käsitteet myös kuvaisivat aidosti sitä todellisuutta, jossa käytännön järjestötyötä tehdään.

Julkaisu on luettavissa ja ladattavissa Humakin verkkosivuilta: 

KOMPASSI OSAAMISKESKUS KENTAURIN MATKAAN

Lisätietoa:
Aino Tormulainen
Tutkija-opettaja | Humak & Osaamiskeskus Kentauri
aino.tormulainen@kentauri.fi

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaamiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Opintokeskus Sivis, Suomen Partiolaiset sekä Talous ja nuoret TAT.