Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Creve - luovien alojen yrittäjille

Neljä ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa ovat sopineet osallistumisesta yhteiseen hankkeeseen, jonka kautta ne lähtevät yli korkeakoulusektoreiden kehittämään yrityspalvelua ja osaamisen lisäämistä luovien alojen yrittäjyyden alueilla.

Mukana on laaja konsortio korkeakouluja (Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Aalto-Yliopisto ja Lapin ylipisto).

Uudenlainen luovien alojen osaamiskeskittymä Suomessa

Humakin innovaatiopäällikkö Timo Parkkola toteaa, että hankkeen kautta erilaisten korkeakoulujen huippuasiantuntijuus kietoutuu monipuoliseksi luovien alojen osaamiskeskittymäksi, jonkalaista Suomessa ei ole aiemmin ollut.

”Sopimuskumppanit ovat valikoituneet omien erityisosaamistensa kautta. Tavoitteena oli löytää nimenomaan toisiaan täydentäviä kumppaneita”, kertoo Parkkola.

Vaasan ammattikorkeakoulun korkeakouluyhteistyön kautta ylläpitämä muotoilukeskus Muova on tunnettu korkeasta muotoilu- ja brandiosaamisestaan. Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia on merkittävä eri taidealojen kouluttaja. Lapin yliopiston palvelumuotoilun osaaminen on kansainvälisestikin tunnettua ja tunnustettua.

Lisäksi tarvittiin vahva pedagoginen näkökulma sekä huippuosaamista erityisesti digitaalisiin teknologioihin. Näitä hankkeelle tuovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopiston MeMo – Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti, jotka ovat molemmat myös Humakin strategisia kumppaneita.

Järjestötoimija Österbottens hantverk rf:n mukanaolo  mahdollistaa uusien toimintamallien nopean pilotoinnin suoraan kohderyhmillä.

Creven malli pohjana

”Sopimus ja hanke, jonka toteutuksesta on sovittu, pohjautuu suurelta osalta Turussa Humanistisen ammattikorkeakoulun ylläpitämän Creve luovien alojen yrityspalvelun kautta saatuun tietoon ja osaamiseen”, kertoo Timo Parkkola. ”Creve on toisaalta kehittänyt merkittävästi luovien alojen yritysten osaamista sekä myös opiskelijoiden ja erityisesti alumnien yrittäjyysosaamista. Sen kautta on noussut useita kymmeniä yrityksiä, joista osa on myös kansainvälisesti menestyneitä. ”

Parkkolan mukaan toiminnassa alusta lähtien mukana ollut vahva pedagoginen funktio on myös tuottanut uusia yrityskehittämisen työkaluja. Näitä ovat esimerkiksi paljon positiivista palautetta saanut perinteisen yritysneuvonnan muuttaminen pedagogisoiduksi ryhmäneuvonnaksi.

Nyt sovitussa Creve 2.0 –hankkeessa Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagoginen huippuosaaminen nousee keskeiseen rooliin juuri tästä näkökulmasta.

Uudentyyppistä yritysneuvontaa

”Usein tekniseksi koettua yritysneuvontaa viedään kokonaisvaltaisesti osaamisen kehittämisen suuntaan,” kertoo Timo Parkkola. ”Samalla huomioidaan se, että yrittäjyys on monin tavoin juuri oppimista, reagointia muuttuviin markkinoihin ja asiakastarpeisiin, joita ei voi kehittää vain yritysmuotoja tankkaamalla ja kannattavuuslaskelmin.”

Hankkeessa kehitetään myös valtakunnallisesti hyödynnettävää luovien alojen yrittäjyyskoulutusta, jossa yhdistyvät hankkeen osatoteuttajien osaamiset.

Toteutuessaan nyt haettu merkittävän suuruinen rahoitus mahdollistaa korkeakoulujen tarjoaman tuen tärkeän toimialan kehittämiseen, toteaa Timo Parkkola.

 

Kuvassa Humakin ja HAMKin rehtorit Tapio Huttula ja Pentti Puusaari allekirjoittamassa yhteistyösopimusta. Humakin ja Hamkin osalta sopimus on osa strategista kumppanuutta ja konkreettinen osa ammattikorkeakoulujen kehittyvää yhteistyötä.