Oranssin sävyinen kuva, jossa yhdeksän ihmistä hyppimässä sekä teksti

Ehdotus yhteistyöksi, luovan talouden toimija!

Koronapandemian aiheuttama tilanne on sukupolvikokemus, jollaista ei ole koettu aiemmin koko maailmassa. Sen vaikutukset koko kulttuurialaan ovat näkyneet nopeasti ja ne tulevat olemaan mittavat. Tlanne näkyy myös Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituottaja­koulutuk­sessa: Me, kuten kaikki muutkin kulttuurialan toimijat, olemme huolissamme siitä, mitä pan­demia merkitsee luovan talouden toimintaedellytyksille. Haluamme osallistua omalta osaltamme tähän liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vastuunkantoon luovien alojen näkökulmasta tarjoamalla osaamistamme kulttuurialan käyttöön. Olemme varmoja, että yhteistyöllä löydetään alaa uudistavia ja kehittäviä ratkaisuja ja kehitetään uusia toimintamalleja myös näissä poikkeuksellisissa oloissa.

Humak on Suomen johtava kulttuurituotannon kouluttaja. Tehtävänämme on edistää tuottajaosaamista ja kehittää kulttuurin ja taiteen tuotantoja ja palveluja monialaisissa ja -muotoisissa ympäristöissä. Tätä työtä tehdään muun muassa laajan hanketoiminnan kautta: Humakin kulttuurituotannon koulutus on ollut mukana useissa erilaisissa toimialaa koskevissa hankkeissa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Humakin valtakunnallisesti toimiva luovien alojen virtuaalinen yrityspalvelu Creve tarjoaa tukea, verkostoja ja konkreettista apua liiketoiminnan toteuttamiseen: yrittäjäksi kasvamiseen, yritystoiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen, kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Ammattikorkeakoulut tutkivat, kehittävät ja innovoivat. Opiskelijat osallistuvat tähän eri vaiheissa opintojaan ja erityisesti opinnäytetyötä tehdessään. Sekä perustutkinnon että ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöt on kytketty tiukasti työelämän tarpeisiin ja työelämän kehittämiseen. Niissä on tartuttu rohkeasti ajankohtaisiin ja tärkeisiin asioihin kuten kestävään kehitykseen, digitalisaatioon sekä kulttuurialan selkeisiin osaamiskokonaisuuksiin, jollaisia ovat mm. viestintä, markkinointi, johtaminen ja vapaaehtoistoiminta. Opinnäytetöitä on tehty monenlaisille tilaajille, kuten kunnille, kulttuuriorganisaatioille, etujärjestöille, taidelaitoksille, hankkeisiin ja erilaisille kolmannen sektorin toimijoille.

Tuottajaosaamiseen kuuluu myös nopea reagointi yhteiskunnallisiin muutoksiin ja toimintaedellytysten mahdollisimman hyvä mahdollistaminen muutosprosesseissa. Tämän vuoksi tarjoamme opiskelijatyöresurssia alan käyttöön harjoittelujen, innovointiprojektien sekä kehittämis- ja opinnäytetöiden muodossa. Olemme valmiit suuntaamaan merkittävän osan opiskelijoiden työpanoksesta tämän akuutin kriisin ratkaisemisen tueksi. Verkostomaisen toimintamallimme ja verkko-opiskelumahdollisuuksien johdosta opiskelijat asuvat eri puolilla Suomea, joten apua voidaan tarjota myös kampuspaikkakuntiemme (Jyväskylä, pääkaupunkiseutu, Turku) ulkopuolella.

Haluamme valmistautua myös koronan jälkeiseen aikaan: Mitä mahdollisesti opimme tästä? Millaisia haasteita kohtasimme? Millaisia uusia toimintatapoja alalle syntyi?

Haluamme jakaa tästä saadut kokemukset ja opetukset opiskelijoillemme, jotta heistä tulisi osaavia ja ennakoivia tulevaisuuden kulttuurituottajia. Ja ennen kaikkea, tässä nykyisessä tilanteessa, miten voimme katsoa eteenpäin ja yrittää ratkaista toimialan katastrofaalisen tilanteen? Yhdessä.

Koulutuspäällikkö Katri Kaalikoski
Yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies