Etäluento Humakista Singaporeen Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Singaporen Kuurojenyhdistys (englanniksi)

Internetyhteys, webbikamera, kuulokkeet ja mikrofoni sekä suomalaista tulkkausalan osaamista tarvitaan kun koulutetaan singaporelaisia tulkkeja etäopetuksena.

Tammikuusta huhtikuuhun kestävässä koulutuksessa Humakin viittomakielen ja tulkkauksen lehtorit kehittävät Singaporen kuurojen yhdistyksen jäsenten tulkkausosaamista. Samalla he valmistavat paikallisia tulkkeja tulkkaustehtäviin lokakuussa 2016 järjestettävässä Kuurojen maailmankonferenssissa. Maassa ei ole viittomakielentulkkikoulutusta eikä riittävästi ammattitaitoisia tulkkeja.

—Heti alkuvaiheessa oli selvää että opetus järjestetään täysin etänä, toteaa Humakin tiiminvetäjä Eeva Salmi. Kuvan laatu on niin kehittynyt että myös viittomakielellä voidaan pitää tiettyjä osuuksia.

Koulutuksessa käsitellään eettisiä kysymyksiä, tulkkausta, tulkin tehtäviä sekä viittomakielen lingvistiikkaa.

Tulkkauksen teorian opetus tapahtuu pääosin englanniksi. Lingvistiikan tunteja pitää viittomakielinen lehtori. Hän käyttää pääasiassa kansainvälistä viittomista sillä osa opiskelijoista on kuuroja ja ymmärtää kansainvälistä viittomista.

Singapore – Helsinki – Singapore: vuorovaikutusta yli rajojen

Kulttuuriset tekijät eivät ole vuorovaikutuksen esteenä, toteaa lehtori Outi Mäkelä, joka opettaa englanniksi ammattietiikkaa, reflektointia ja tulkkausta – Ryhmä on ollut aktiivinen ja keskustelevainen.

Tulkkaukseen liittyvien perusasioiden opetuksessa tämä ryhmä on hyvin heterogeeninen viittomakielen tulkkaukseen ja viittomakieleen liittyviltä taustoiltaan, verrattuna meidän AMK-opiskelijaryhmiimme, toteaa Mäkelä.Tässä ryhmässä on henkilöitä, joilla on hyvinkin pitkä kokemus viittomakielialalla että niitä, jotka eivät ole olleet alalla vielä kovin pitkään.

Ensimmäisiä kieliä (äidinkieli) on useita. Koulutuksen alussa tekemämme kyselyn mukaan ryhmässä on eniten englantia äidinkielenään puhuvia, ja eri kiinan kieliä/murteita puhuvia seuraavaksi eniten. Ryhmässä on myös henkilöitä, joiden äidinkieli on Malesian tai Singaporen viittomakieli.

Kielten ja opetusmuotojen moninaisuus

Viittomakielen rakenteita ja kuurojen kulttuuria opettava viittomakielinen lehtori Outi Ahonen käyttää opetustilanteessa monia ilmaisumuotoja.

—Käytän kirjoitettua englantia, kansainvälistä viittomista, amerikkalaista viittomakieltä ja myös suomalaista viittomakieltä, kertoo Ahonen.

Ahosen opetuksen tavoitteena on saada opiskelijat lähestymään maansa viittomakielen rakenteita suomalaisen ja amerikkalaisen viittomakielen tutkimusten kautta. Opetuksessa käytetään paljon keskusteluja. Opetustilanteessa Suomessa ovat mukana myös tulkit.

-Viiton tulkkien välityksellä, mutta samaan aikaan viiton Singaporen kuuroille. Vaihdan kieliä melkein koko ajan riippuen kenelle viiton.

– Etäopetus on minulle ihan uusi asia, sillä kuurojen kulttuuriin kuuluu vahvasti katsekontakti. Kun opetan viittomakieltä, haluan tietää, että minua ihan varmasti katsotaan. Haluan myös nähdä oppijoiden kehonkieltä ja ilmeitä, jotta tiedän, mitä opetuksessa oikeasti tapahtuu, toteaa Outi Ahonen. Hän kertoo pitävänsä haasteista, sillä vuorovaikutuksista oppii jatkuvasti – niin myös tästä uudenlaisesta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Koulutus jatkuu 18.4.2016 asti.

 Kuvissa tulkit Sandra Aaltonen ja Ari Savulahti sekä lehtori Outi Ahonen. Kuvaaja Emilia Reponen.