Kuinka järjestää toimiva webinaari? Lataa ilmainen kirja täältä

Piirroskuva kolmesta naisesta tietokoneiden äärellä.

Kuinka järjestää toimiva webinaari? Sitä kysymystä miettii parhaillaan moni opettaja hallituksen valmiuslain sulkiessa koulut huomisesta alkaen, Miten siirrän oman opetukseni verkkoon? Miten huolehdin oppilaitteni yhteisöllisyydestä? Minkä tekniikan tai palvelun valitsen? Entäpä jos ne eivät toimikaan? Miten varaudun ongelmatilanteisiin? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin antaa vastauksen Humakin vuonna 2018 julkaisema Toimiva webinaari-teos (toim. Päivi Timonen). Kirja antaa vinkkejä ja käytännön ohjeita yhteisöllisen, reaaliaikaisen webinaarin järjestämiseen sekä esittelee erilaisia palveluja niiden toteuttamiseksi. Voita ladata kirjan ilmaiseksi alla olevasta bannerista.

Ammattikorkeakouluilla on kokemusta siitä, kuinka järjestää toimiva webinaari

Ammattikorkeakoulut ovat vuosien ajan kehittäneet verkko-opetusta ja verkkopedagogiikkaa yhteisissä hankkeissaan ja itsenäisesti kehittämällä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä ammattikorkeakoulujen välisestä yhteistyöstä on CampusOnline –portaali, jossa kaikkien amkien opiskelijat voivat vapaasti valita verkko-opintojaksoja omaan tutkintoonsa minkä tahansa muun ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta.

Ammattikorkeakoulut ovat siis hyvin varautuneita verkko-opetuksen laajenemiseen koskemaan kaikkea opetusta. Jonkin verran kuitenkin, verkkoliikenteen kasvaessa kaikkialla Suomessa, internetin kapasiteettiin on kiinnitettävä huomiota. Koska kapasiteetti on rajallinen, verkkopedagogiikan asiantuntijat suosittelevat, ettei videoyhteyksiä hyödynnettäisi laajamittaisesti etäopetuksessa, webinaareissa ja verkkokokouksissa.

Toimiva webinaari –kirja on ladattavana ilmaiseksi verkosta

Päivi Timosen toimittama Toimiva webinaari (2018) on ajankohtainen kaikille opettajille, ohjaajille ja valmentajille, jotka miettivät, miten siirtää omat oppitunnit ja ohjaukset verkkoon. Verkkopedagogiikan asiantuntijoiden kirjoittama kirja antaa juuri tähän kysymykseen selkeät ja käytännönläheiset ohjeet.

Lataa kirja alla olevaa banneria/kuvaa klikkaamalla:

Klikkaa tästä toimiva weninaari -kirja verkko-opetuksen suunnittelu avuksesi.
Lataa banneria klikkaamalla teos ilmaiseksi. Tiedostomuoto pdf.

Toivomme, että levität linkkiä eteenpäin ja kerrot kirjasta myös muille asiaa miettiville. Kirja on julkaistu avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti ja toivomme tämän uutisen tavoittavan mahdollisimman monta opettajaa.

Kuinka järjestää toimiva webinaari – suunnittele, valitse tekniikka, muista yhteisöllisyys, motivoi, aktivoi, osallista

Toimiva webinaari –teos esittelee monipuolisesti, kuinka järjestetään toimiva yhteisöllinen ja reaaliaikainen webinaari. Kirja esittelee käytännönläheisesti erilaisia palveluita, toimiviksi testattuja toimivia oppimistehtäviä sekä käytännön vinkkejä siitä, kuinka oppijan digistressiä voidaan lievittää. Selkeä aikataulutus ja selkeät ohjeet ovat tässä olennaista.

Yhteisöllisen webinaarin elementtejä. Teoksen kuvistusta ja ohjeita siitä, kuinka järjestää toimiva webinaari.

 

Webinaaria suunnitellessa on hyvä pohtia opetuksen aikaan ja paikkaan sekä käytettäviin palveluihin liittyviä muuttujia: toimitaanko samassa ympäristössä, voivatko oppijat hyödyntää itselleen sopivimpia työkaluja, järjestetäänkö oppitunnit live-webinaareina, tallennetaanko ne vai hyödynnetäänkö molempia tapoja. Lisäksi teoksessa kiinnitetään huomiota verkkokurssien yhteisöllisyyteen. Verkkokursseja on arvosteltu yhteisöllisyyden puutteesta, mutta teoksessa esitellään toimia, joiden avulla tätä voidaan parantaa.

Kuinka järjestää toimiva webinaari
Oppimista edistävä monipuolinen ja joustava digitaalinen oppimisympäristö
Humakissa (Timonen 2016a, 34–38).

Kirja tarjoaa kattavat ohjeet verkko-opetuksen pedagogiseen suunnitteluun ja antaa käytännön vinkkejä opetukseen hyödynnettävistä välineistä ja erilaisista palveluista. Toimiva webinaari päättyy pedagogiseen pohdintaan ja vinkkilistaan siitä, kuinka järjestää onnistunut reaaliaikainen webinaari:

  • Mitä rutiininomaisia tehtäviä täytyy muistaa
  • Miten ennakoidaan ja ratkaistaan ongelmatilanteet ja
  • Kuinka kurssin suunnittelun eri vaiheet etenevät.

Lataa kirja ilmaiseksi jo tänään ja ota selvää kuinka järjestää toimiva webinaari. Uskomme siitä olevan hyötyä, kun mietit opintojaksojesi viemistä verkkoon.

Olethan tutustunut eAMkin tuottamaan aineistoon digipedagogiikasta? Löydät ne täältä (siirryt toiseen palveluun): https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/