Reppu on tarpeen liikkuvaa työtä tekevälle

Ilmoittautuminen suosittuun Vapaaehtoistoiminnan johtaminen -opintokokonaisuuteen on alkanut 1.8.2016. Tänä vuonna kuhunkin opintikokonaisuuden jaksoista ilmoittaudutaan erikseen. Ensimmäisen opintojakson koulutukset alkavat lokakuussa. Jaksot ovat:

  • Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys yhteiskunnassa (5 op)
  • Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen, motivointi ja sitouttaminen sekä työnohjaus vapaaehtoiskoordinaattorin tukena (5 op)
  • Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatioissa ja toiminnan kehittäminen (5 op)

Viidettä kertaa järjestettävä avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuus antaa osallistujille mahdollisuuden tutustua erilaisiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin asiantuntijavieraiden ja vertaisoppimisen kautta.

Kulttuuritapahtumille, järjestökentälle ja kolmannen sektorin organisaatioille

Vaikka koulutus on Humakin kulttuurituotanto -alan järjestämä, niin se soveltuu hyvin kaikille, jotka koordinoivat tai johtavat vapaaehtoistoimintaa. Järjestökentän ja kolmannen sektorin toimijat ovat löytäneetkin opintokokonaisuuden hyvin.

Vapaaehtoisten johtamiseen ja motivointiin tarvitaan samoja perustyökaluja riippumatta siitä, millaisessa organisaatiossa toimitaan. Humakin vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutuksessa käsitellään eri näkökulmista rekrytoinnin, motivoinnin  ja sitouttamisen keskeisiä kysymyksiä – arvoja ja muutosjohtamista unohtamatta.

—Sisältö, hyvät asiantuntijavieraat – opiskelijaryhmän vertaisoppimisen kannustaminen ja hyvän meiningin ylläpito, siinä tämän koulutuksen ainekset, toteaa Humakin lehtori Juha Iso-Aho, joka on kehittänyt vapaaehtoistoiminnan opintokokonaisuuden.

—Todella iso osa annista on vertaisoppimisessa, jota edistää avoin ilmapiiri, kertoo Iso-Aho ja jatkaa, että kokeneet ammattilaiset eri vapaaehtoiskentän sektoreilta ja vasta-alkajat ovat sulautuneet samaan koulutusryhmään vaivatta.

Juha Iso-Aho kertoo koulutuksen taustoista

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen organisaatioissa – koulutus alkaa lokakuussa

Opintokokonaisuus (15 opintopistettä) on tarkoitettu kaikille vapaaehtoistoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Se rakentuu kolmesta viiden opintopisteen laajuisesta osasta, joihin kuhunkin sisältyy lähiopetuspäivien lisäksi välitehtävä. Osaa välitehtävistä voi suoraan hyödyntää oman vapaaehtoisorganisaationsa kehittämisessä.

Opinnot alkavat lokakuussa 2016  jaksolla, jolla tarkastellaan vapaaehtoistoiminnan arvoja ja merkitystä yhteiskunnassa, toisessa jaksossa aiheita ovat Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat kaikille avoimia koulutustaustasta riippumatta. Yhden opintopisteen hinta on 15 euroa. Lue tarkemmin 

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 1.8.2016 klo 12.00 Humakin verkkokaupassa.

Muutostrendejä Iso-Ahon mukaan

Suosittelemme! sanovat vapaaehtoistoiminnan johtaminen -koulutuksen käyneet Karolina ja Elisabet

—Humakin koulutus täydentää hyvin omien järjestöjemme koulutusta laajentamalla näkökulmaa koko vapaaehtoistoiminnan kentälle, toteavat paikallistason vapaaehtoistyöntekijä, MLL:n helsinkiläisen Kannelmäen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Karolina Lamroth ja Vertaisreseptihankkeen hankesuunnittelija Elisabet Hallikainen.  —Suosittelemme kurssia kaikille, jotka koordinoivat vapaaehtoistyötä, ja jotka työssään kohtaavat vapaaehtoisia.

Elisabet liikkuu kahden toimipaikan välillä. Hänen työpisteensä on osittain Tapiolassa ja osittain Helsingissä Meilahden sairaala-alueella. Vertaisresepti-hanke on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n hanke, jota rahoittaa RAY. Se tekee tiivistä yhteistyötä HUS:n Kehittämisyksikön kanssa. Elisabet suunnittelee ja osaksi myös koordinoi vapaaehtoistoimintaa, joka on edelläkävijä Suomessa.

—Se mitä kurssilta sain tuki ja osoitti että olen oikealla tiellä, että teen oikeita asioita. Sain varmuutta siitä, että tämän jutun pitää mennä juuri näin ja että näistä asioista pitää huolehtia, kertoo Elisabet

Elisabetin työpaikalta on aiemminkin käyty Humakin Vapaaehtoistoiminnan koulutuksessa. -Tämä on hyvä ja tiivis paketti, täällä pääsee verkostoitumaan ja tarkastelemaan vapaaehtoistyön puitteita monipuolisesti. Mukana on vapaaehtoistyön toimijoita eri toimialoilta. Se rikastuttaa. Myös asiantuntevat vierailijaluennoitsijat ovat hyviä. —Työnohjauksen osuus esimerkiksi oli minulle mahtava! kehuu Elisabet.

Karolina aloitti MLL:n paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä tammikuussa 2015 ja eteni puheenjohtajaksi tammikuussa 2016.

—Tätä opintokokonaisuutta voin suositella myös esim. yhdistysten hallitusten jäsenille. Itse hain – ja sain näistä opinnoista työkaluja yhdistyksen arjen pyörittämiseen. – MLL:n keskusjärjestö kouluttaa myös vapaaehtoisiaan, ja suoritankin nyt heidän järjestämäänsä vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutusta. Humakin koulutus antoi laajemman näkökulman koko vapaaehtoistoiminnan kenttään ja erilaisen näkökulman asiaan, toteaa Karolina.

Elisabetin ja Karolinan mielestä koulutukset ovat vapaaehtoistyön johtamisessa keskeisiä. -On tärkeää, että puitteet ovat kunnossa kun uudet vapaaehtoiset tulevat. Heille tulee voida osoittaa tekemistä. Kun on mietitty  valmiiksi erityyppisiä polkuja ja niiden tukitoimia, helpotetaan ja tuetaan sitoutumista ja motivointia.

Etusivun nostokuvassa Karolina Lamroth. Kuvaaja: Anna Ruohonen
Kuvassa sivun ylälaidassa Elisabet Hallikainen

Paneelikeskustelu päätti ensimmäisen vapaaehtoistoiminnan johtamisen osan.
Kurssilaiset pohtivat vapaaehtoistoiminnan arvoja ja merkitystä joulukuussa 2015 järjestetyssä paneelissa. Karolina Lamroth toinen vasemmalta, Elisabet Hallikainen kolmas oikealta ja Juha Iso-Aho oikealla.