Kulttuuri yhdistää Humakia ja KUMUa!

Jyväskylän kävelykatu

Humak aloittaa lukuvuonna 2020-2021 opetusyhteistyön Jyväskylän yliopiston KUMUn (Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa) kanssa.

Humakin opiskelijoiden on mahdollista hakea määräaikaista opinto-oikeutta KUMUn voimassa olevan opetussuunnitelman (2020–2023) mukaisiin moduuleihin. KUMU tarjoaa 25 opintopisteen Kulttuurit ja yhteisöt maailmassa -moduulin (kandidaattiopintojen taso) suomenkielisille opiskelijoille ja Cultures, Communities and Change module, 5-20 ECTS englanninkielisille Humakin vaihto-opiskelijoille.

Vastaavasti Humak tarjoaa KUMUlaisille mahdollisuuden opiskella Kulttuurituotantoa (25 op) tai Yhteisöpedagogiikkaa (25 op).

“Olemme todella innostuneita alkavasta yhteistyöstä ja toivomme paljon hakemuksia kevään haussa, toteavat yhteistyötä suunnitelleet lehtorit Sanna Pekkinen ja Minna Rajalin Humakista  sekä professori Outi Fingerroos Jyväskylän yliopistosta.”

Tiedollisen ja taidollisen osaamisen vaihtoa

KUMUn tarjoamista opinnoista Humakin opiskelijat saavat osaamisensa tueksi tutkimuksellisia työkaluja ja harjaantuvat kulttuurin ja kulttuurialan kriittiseen analyysiin. Humakin opinnot taas kehittävät yliopisto-opiskelijoiden käytännön työelämätaitoja.

Opiskelija voi kätevästi sisällyttää omaan tutkintoonsa ja opintosuunnitelmaansa moduuleja, jotka hyödyttävät tiedollista ja taidollista osaamista sekä siirtymistä työelämään tai oppilaitoksesta toiseen.

“Tämä on todella upea mahdollisuus Humakin opiskelijoille syventää omaa osaamistaan erilaisten kulttuuristen ilmiöiden ymmärtämisessä sekä tutkimuksen teossa”, toteaa lehtori Minna Rajalin Humakista.

Yliopisto-opintojen ja ammattikorkeakouluopintojen ristiin opiskelun nähdään hyödyttävän sekä opiskelijoita että työnantajia. Opiskelijat kun työllistyvät pitkälti samanlaisiin työpaikkoihin varsin tasavertaisesti.

Lehtori Sanna Pekkisen mukaan “molemmista oppilaitoksista työllistyy erilaisten yhdistysten ja kansainvälisten tai kotimaisten järjestöjen, julkisen sektorin kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden, tapahtumatuotantojen, neuvontapalvelujen, viestintäorganisaatioiden ja maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin”.

Hakeminen opintoihin tapahtuu erillishaussa

Opintoihin haetaan erillishaussa 18.3.-1.4.2020.

KUMU-opintoihin valitaan maksimissaan 12 Humakin kulttuurituotannon tai yhteisöpedagogiikan opiskelijaa ja Humakiin valitaan maksimissaan 15 yliopisto-opiskelijaa.

Lue lisää alkavasta yhteistyöstä

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/opiskelu/oppiaineet/kumu/kumu-humak

Teksti: Sanna Pekkinen ja Humakin viestintä

Kuvat: Nostokuva: KUMU-Humak yhteistyön logo