Kulttuurituottaja (YAMK) – Maisteritasoinen asiantuntijakoulutuksemme syksyn yhteishaussa

Raidallinen kukkaruukku, josta kasvaa kolmilehtinen kasvi.

Haluatko suunnata vaativampiin tehtäviin kulttuurialalla? Syyskuun alussa haussa oleva Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin. Koulutukseen voivat hakea niin alemman kulttuurialan tutkinnon suorittaneet kuin alanvaihtajatkin. Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on Suomen suurin kulttuurituottajien kouluttaja.

”Työelämän muuttuessa myös koulutuksen täytyy uudistua”

Vuosi sitten päivitetty YAMK-koulutus uudistettiin vastaamaan työelämän vaatimia muutoksia ja hyödyntää entistä paremmin opetusteknologian kehittymisen tarjoamat mahdollisuudet. Jatkossa koulutus on mahdollista opiskella kokonaan verkossa.

Opintojen aikana tarjolla olevat lähiopetusjaksot on mahdollista korvata verkon kautta tapahtuvalla opiskelulla. Opinnot soveltuvat aiempaa paremmin kauempana Helsingistä asuville kulttuurialan ammattilaisille. Myös ulkosuomalaisilla on mahdollisuus suorittaa kulttuurialan maisteritasoinen tutkinto asuinmaastaan käsin.

”Uusi tutkinto pyrkii reagoimaan aiempaa suoremmin muuttuvan toimintaympäristön mukana tuomiin haasteisiin. Koulutus soveltuu entistä paremmin ja joustavammin sekä opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin että kulttuurialan kehitysnäkymiin”, toteaa koulutuksesta vastaava Humakin yliopettaja, dosentti Pekka Vartiainen.

Koulutuksessa opiskelijan syvintä osaamista tuetaan strategiseen viestintään ja markkinointiin, talouteen ja rahoitukseen sekä tapahtumatuotannon vaikuttavuuteen, verkostoitumiseen ja kestävyyteen keskittyvillä opinnoilla.

”Uutta on, että opiskelijan on mahdollista vahvistaa omaa yrittäjyyttään ja yritystoimintaansa yhteistyössä Humakin luovien alojen yrityspalvelun Creven kanssa. Työskenteleväthän monet kulttuurialalla toimivat yrittäjänä tai yrittäjämäisessä ympäristössä”, Vartiainen toteaa.

Opiskelijoita luokassa. Viittomakielen tulkki tulkkaa opetusta luokan edessä.
Ammattitaidon syventämistä kulttuurituottaja (ylempi AMK) luennolla Helsingissä.

 

Monialaisuus ja –muotoisuus ovat uuden tutkinnon lähtökohta

Monialaisuus ja -muotoisuus ovat uuden tutkinnon lähtökohtia. Tämä tarkoittaa aiempaa konkreettisempaa työskentelyä monialaisissa opiskelijaryhmissä, jotka muodostuvat Humakin yhteisöpedagogi- ja kulttuurituottajaopiskelijoista.

”Tutkinnossa perehdytään niin johtamisen, palvelumuotoilun kuin tulevaisuuden ennakoinnin, monimuotoisuuden, yhteiskunnallisen viestinnän tai yhteisöjen kehittämisen kysymyksiin laaja-alaisesti kuitenkin huomioiden opiskelijan yksilöllinen ammatillinen profiili”, Vartiainen kertoo.

Opiskelija voi valita monialaisista, yhteisistä opinnoista juuri omaa ammatillista asiantuntijuuttaan tukevia osioita.

Entistä enemmän verkossa mutta myös verkostoituen

Opintojen monimuotoiset toteutukset antavat opiskelijalle mahdollisuuden työskennellä verkossa etänä ja lähiopetuksessa.

Itsenäistä opiskelua, webinaareja ja tutkinnon osana laadittavaa ammatillista kehittämistyötä tuetaan asiantuntijaluennoin sekä työelämän ja korkeakoulun kautta saatavalla yksilöllisellä ohjauksella.

Kulttuurituotannon (ylempi AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 60 op, ja opinnot kestävät vuoden.

Opinnot voidaan suorittaa verkossa, mutta opintoihin sisältyy myös lähiopetuspäiviä Helsingissä. Koulutuksen webinaareihin voi halutessaan osallistua livenä paikan päällä.

Näitä ammatillisen osaamista syventäviä ja opiskelijoiden keskinäistä verkostoitumista vahvistavia lähitapaamisia ja wehinaareja järjestetään 2-3 pv / kk.

Oranssitaustainen kuva, jossa piirroskuvitus, kiikareilla katseleva hahmo ja kolme kuvioitua puhekuplaa.
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -opintoihin haetaan opintopolussa ja hakuun liittyy ennakkotehtävä.

Koulutus on suunnattu erityisesti kulttuurialalla tai sen lähialoilla toimiville

Tutkintoon hakukelpoisuuden antaa Kulttuurituottaja (AMK) tai kulturproducent (YHS), tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Myös tutkintoja vastaavat ulkomaiset tutkinnot hyväksytään. Hakukelpoisuuden voi edellä mainittujen tutkintojen lisäksi saada myös vanhanmuotoisella opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden (24 kk) työkokemus kulttuuri- tai sen läheltä olevalta alalta. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta. Opintoihin hakeutuminen ei edellytä voimassa olevaa työsuhdetta.

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkintoon liittyy karsiva ennakkotehtävä, joka tulee olla tallennettuna viimeistään 15.9.2021 klo 15.00 mennessä. Hastatteluun kutsutaan hakukelpoiset ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. Lopullinen valinta tehdään haastattelun perusteella.

Hakulinkki

Tutkinnon tarkempi kuvaus,valintaperuteet, tietoa ennakkotehtävästä ja koulutukseen hakeminen (hakuaika 1.9.–15.9.) tapahtuu opintopolku.fi -sivuilla osoitteessa https://beta.opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000000326

Oranssipohjainen bannerikuva Kulttuurituottaja YAMK hausta, jossa graafinen kuva linnulla lentävä hahmo.

Muita uutisia kulttuurituottaja (ylempi AMK) koulutuksesta

Viestintä- ja tuottajaminät kuin “Jekyll ja Hyde” – Karoliina Pirkkanen, kulttuurituottaja (YAMK) viestii Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) tarjoaa maisteritasoisen jatkokoulutuksen kulttuurialalle

Asioilla on tapana järjestyä, mutta ei ilman työtä ja pohdintaa

Syksyllä 2020 julkaistua uutista on päivitetty 19.7.2021, 13.9.2021.