Kulttuurituottaja (ylempi AMK) – Maisteritasoinen asiantuntijakoulutus on nyt verkkototeutuksena

Raidallinen kukkaruukku, josta kasvaa kolmilehtinen kasvi.

Haluatko suunnata vaativampiin tehtäviin kulttuurialalla? Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin ja parantaa tutkinnosta valmistuneen työmarkkinatilannetta. Koulutuksesta valmistuneet työllistyvät tutkitusti hyvin ja koulutuksella on myönteinen vaikutus myös palkkakehitykseen.

Hae 14.9.2022 kello 15 mennessä ja palauta ennakkotehtävä viimeistään 26.9.2022

Haku koulutukseen päättyy 14.9.2022 kello 12 (hakulinkki Opintopolkuun). Hakuun liittyy myös ennakkotehtävä (tutustu ennakkotehtävään täällä), joka tulee palauttaa 26.9.2022 klo 15.00 mennessä. Hakukelpoiset ennakkotehtävän hyväksyttävästi palauttaneet kutsutaan etäyhteydellä tapahtuvaan haastatteluun (lue lisää asiasta Opintopolussa).

Koulutus toteutetaan verkossa eli opinnot eivät edellytä matkustamista, mutta halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus osallistua koulutuksessa järjestettäviin tilaisuuksiin myös paikan päällä. Kulttuurituotannon (ylempi AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 60 op, ja opinnot kestävät vuoden.

Maisteritasoiseen kulttuurituottaja (ylempi AMK) koulutukseen voivat hakea niin alemman kulttuurialan tutkinnon suorittaneet kuin alanvaihtajatkin. Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on Suomen suurin kulttuurituottajien kouluttaja. Meiltä valmistuneita YAMK-alumneja työskentelee vaativissa kulttuurialan johto- ja asiantuntijatehtävissä kaikkialla Suomessa.

”Työelämän muuttuessa myös koulutuksen täytyy uudistua”

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)-koulutus on uudistettu vastaamaan työelämän muutoksia ja koulutus hyödyntää entistä paremmin opetusteknologian kehittymisen tarjoamat mahdollisuudet. Koulutus on mahdollista opiskella kokonaan verkossa.

Halutessaan opiskelija voi osallistua opintojen aikana tarjolla oleville lähiopetusjaksoille Helsingissä. Ne ovat hyödyllisiä verkostoitumisen näkökulmasta, mutta ellei tämä ole mahdollista, lähijaksot on mahdollista korvata verkko-opiskelulla. Opinnot soveltuvat kaikkialla asuville kulttuurialan ammattilaisille. Myös ulkosuomalaisilla on mahdollisuus suorittaa kulttuurialan maisteritasoinen tutkinto asuinmaastaan käsin. Koulutuksen webinaareihin voi halutessaan osallistua livenä paikan päällä.

”Uusi tutkinto pyrkii reagoimaan aiempaa suoremmin muuttuvan toimintaympäristön mukana tuomiin haasteisiin. Koulutus soveltuu paremmin ja joustavammin sekä opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin että kulttuurialan kehitysnäkymiin”, toteaa koulutuksesta vastaava Humakin yliopettaja, dosentti Pekka Vartiainen.

Koulutuksessa opiskelijan syvintä osaamista tuetaan strategiseen viestintään ja markkinointiin, talouteen ja rahoitukseen sekä tapahtumatuotannon vaikuttavuuteen, verkostoitumiseen ja kestävyyteen keskittyvillä opinnoilla. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

”Uutena piirteenä koulutuksessa on, että opiskelijan on mahdollista vahvistaa omaa yrittäjyyttään ja yritystoimintaansa yhteistyössä Humakin luovien alojen yrityspalvelun Creven kanssa. Monet kulttuurialalla työskentelevät toimivat yrittäjänä tai yrittäjämäisessä ympäristössä”, Vartiainen toteaa.

Opiskelijoita luokassa. Viittomakielen tulkki tulkkaa opetusta luokan edessä.
Ammattitaidon syventämistä kulttuurituottaja (ylempi AMK) lähiopetusjaksolla Helsingissä.

 

Monialaisuus ja –muotoisuus ovat uuden tutkinnon lähtökohta

Monialaisuus ja -muotoisuus ovat uuden tutkinnon lähtökohtia. Tämä tarkoittaa aiempaa konkreettisempaa työskentelyä monialaisissa opiskelijaryhmissä, jotka muodostuvat Humakin yhteisöpedagogi- ja kulttuurituottajaopiskelijoista.

”Tutkinnossa perehdytään niin johtamisen, palvelumuotoilun kuin tulevaisuuden ennakoinnin, monimuotoisuuden, yhteiskunnallisen viestinnän tai yhteisöjen kehittämisen kysymyksiin laaja-alaisesti kuitenkin huomioiden opiskelijan yksilöllinen ammatillinen profiili”, Vartiainen kertoo.

Opiskelija voi valita monialaisista opinnoista juuri omaa ammatillista asiantuntijuuttaan tukevia osioita.

Verkossa mutta myös verkostoituen

Opintojen monimuotoiset toteutukset antavat opiskelijalle mahdollisuuden työskennellä verkossa etänä ja lähiopetuksessa.

Itsenäistä opiskelua, webinaareja ja tutkinnon osana laadittavaa ammatillista kehittämistyötä tuetaan asiantuntijaluennoin sekä työelämän ja korkeakoulun kautta saatavalla yksilöllisellä ohjauksella.

Ammatillisen osaamista syventäviä ja opiskelijoiden keskinäistä verkostoitumista vahvistavia lähitapaamisia ja webinaareja järjestetään 2-3 pv /kk.

Oranssitaustainen kuva, jossa piirroskuvitus, kiikareilla katseleva hahmo ja kolme kuvioitua puhekuplaa.
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -opintoihin haetaan opintopolussa ja hakuun liittyy ennakkotehtävä.

Kulttuurituottaja (YAMK)-koulutus on suunnattu erityisesti kulttuurialalla tai sen lähialoilla toimiville

Tutkintoon hakukelpoisuuden antaa Kulttuurituottaja (AMK) tai kulturproducent (YHS), tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Myös tutkintoja vastaavat ulkomaiset tutkinnot hyväksytään. Hakukelpoisuuden voi edellä mainittujen tutkintojen lisäksi saada myös vanhanmuotoisella opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden (24 kk) työkokemus kulttuuri- tai sen läheltä olevalta alalta. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta. Opintoihin hakeutuminen ei edellytä voimassa olevaa työsuhdetta.

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkintoon liittyy karsiva ennakkotehtävä, joka tulee olla tallennettuna viimeistään 26.9.2021 klo 15.00 mennessä. Hastatteluun kutsutaan hakukelpoiset ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat. Lopullinen valinta tehdään haastattelun perusteella.

Kutsut etäyhteydellä tehtävään haastatteluun lähetetään s-postitse hakukelpoisille ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneille hakijoille aikaisintaan 7.10.2022. Haastattelut järjestetään 25.-27.10.2022. Haastattelu on hakijalle yksipäiväinen ja se kestää n. 20 min / hakija.

Haastattelussa mitataan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta sekä soveltuvuutta kulttuurituotannon asiantuntijatehtäviin valmentavaan koulutukseen.

Hakulinkki kulttuurituottaja (YAMK)-koulutukseen

Nuori nainen muki ja kännykkä kädessä sekä teksti kulttuurituotannon maisteriksi, kulttuurituottaja yamk 60 opintopistettä. Hae nyt ja linkki opintopolkuun.

Tutkinnon tarkempi kuvaus,valintaperuteet, tietoa ennakkotehtävästä ja koulutukseen hakeminen (hakuaika 31.8.–14.9.) tapahtuu opintopolku.fi -sivuilla. Klikkaa ylläolevasta kuvasta suoraan hakukohteeseen.

 

Muita uutisia kulttuurituottaja (ylempi AMK) koulutuksesta

Viestintä- ja tuottajaminät kuin “Jekyll ja Hyde” – Karoliina Pirkkanen, kulttuurituottaja (YAMK) viestii Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) tarjoaa maisteritasoisen jatkokoulutuksen kulttuurialalle

Asioilla on tapana järjestyä, mutta ei ilman työtä ja pohdintaa

Syksyllä 2020 julkaistua uutista on päivitetty 19.7.2021, 13.9.2021, 1.9.2022