Kauniaisten kampus

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) voi opiskella kulttuurituottajaksi (AMK ja ylempi AMK) monella paikkakunnalla. Yksi opiskelupaikkakunnistamme on Kauniainen, jossa opiskelua esittelemme tässä jutussa. Opiskelijat siirtyvät Kauniaisista opintojensa puolivälissä Helsinkiin.

Humak on Suomen suurin kulttuurituottajien kouluttaja. Humakista valmistuneisiin kulttuurituottajiin voi törmätä niin Suomen suurimpien festivaalien toimistoista kuin pienten kuntien kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialojen toimistoista.

Pääkaupunkiseutu tarjoaa kulttuurituottajaopiskelijalle laajat verkostoitumismahdollisuudet

Kulttuurituottajalle Kauniainen on keskellä kaikkea. Valtakunnan suurimmat kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa tarjoavat opiskelijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden erikoistua lähes mihin tahansa kulttuurituotannon osa-alueista. Kauniaisissa aloittanut kulttuurituottaja siirtyy opintojensa puolivälissä Humakin Pohjois-Haagassa Helsingissä sijaitsevaan TKI-keskukseen.

Opintojen aikaiset harjoittelut, opintojaksojen aikaiset pientehtävät, kulttuurilaitoksen tilaama opinnäytetyö ja mahdollisesti jopa oma yritystoiminta rakentavat sitä osaamispääomaa, jota valmistunut kulttuurituottaja voi hyödyntää valmistuttuaan omassa työssään. Kulttuurituottajat työllistyvätkin Humakin tekemän selvityksen perusteella paremmin kuin kulttuurialalla keskimäärin työllistytään.

Yksi työllistymistä edistävä asia on verkottuminen opintojen aikana. Kontaktit luennoilla vierailleisiin asiantuntijoihin ja ammattilaisiin, hyvin tehdyt harjoittelutyöt ja työelämän pientehtävät ovat käyntikortteja työelämään.

“Humakista valmistuneisiin kulttuurituottajiin törmää lähes kaikkialla”

Haastattelimme tätä juttua varten kolme pääkaupunkiseudun (Kauniainen/Helsinki) kulttuurituottajaopiskelijoiden valmentajaa. Kysyimme heiltä Kauniaisissa opiskelusta ja miten pääkaupunkiseudulla toimiminen näkyy opiskelussa.

Lehtorit Terhi Dahlman ja Niila Tamminen työskentelevät Kauniaisten kampuksella ja lehtori Jyrki Simovaara Helsingin TKI-keskuksessa. Kaikki lehtorit osallistuvat aktiivisesti kulttuurialan kehittämiseen myös Humakin kulttuurialan ja luovan alan hankkeissa.

Miksi kulttuurialasta kiinnostuneen kannattaa valita kulttuurituotannon opiskelut Humakissa?

Terhi Dahlman (TD): Humak pystyy pienenä amk:na hyvin henkilökohtaiseen ja opiskelijan aiemman osaamisen ja kokemuksen huomioon ottaavaan toimintaan. Suurissa oppilaitoksissa yksittäinen opiskelija on opiskelijanumero muiden joukossa, meillä jokainen tunnetaan nimeltä ja opiskelijan oma kulttuurinen kiinnostuneisuus ja vahvuudet otetaan huomioon projekteissa, harjoittelujen suunnittelussa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä.

Humak on luonut kattavan työelämän yhteistyöverkoston, jota opiskelijoiden kannustetaan hyödyntävän oman uransa luomisessa. Humakissa tehdään ahkerasti hankkeita, mikä valmistaa opiskelijat tulevan työelämänsä haasteisiin; rajoituksen hakemiseen, projektien hallinnointiin, verkostotyöhön ja täällä pääkaupunkiseudulla erityisesti myös yhteiskunnallisesti vaikuttavien ongelmien ratkomiseen kulttuurin avulla ja menetelmillä.

Niila Tamminen (NT): Kutu opinnot antaa todella laajan ja monipuolisen osaamisen. Työ(harjoittelu)paikkoja on tarjolla vaikka kuinka, ja omasta aktiivisuudesta riippuen työllistyminen on mahdollista hyvin laajasti eri paikkoihin.

Jyrki Simovaara (JS): Kulttuurituotanto avaa monia mahdollisuuksia työskennellä taiteen parissa jatkuvasti kasvavalla kulttuurialla. Ala ammattimaistuu ja koulutettuja tuottajia tarvitaan.

Mitä etuja kulttuurituotanto-opiskelijalle on opiskelusta Kauniainen/Helsinki-akselilla?

TD: Pääkaupunkiseudulla on maan kattavin verkosto eri taiteenalojen toimijoita, jotka mahdollistavat runsaan tarjonnan harjoittelupaikoiksi, vierailujen toteuttamiseen ja asiantuntijoiden kutsumiseen kampuksille. Lähellä on myös yhteistyöoppilaitoksia, joiden kanssa on viritelty yhteisiä opintoja ja väyläopintomahdollisuuksia.

NT: Etuina luonnollisesti on pääkaupunkiseudun suuri kulttuuritarjonta, isot verkostot ja hyvät työskentelymahdollisuudet. Lisäksi Kauniaisten kampus on ympäristönä aivan huippu.

JS: Kulttuurielämä on vahvasti painottunut Helsinkiin, suurin osa harjoittelupaikoista on Helsingissä ja kulttuurielämän virtausten seuraaminen on osa opintoja.

Miten luonnehtisit humakilaista opetustapaa?

TD: Humakissa opiskellaan varsin työelämälähtöisesti. Heti ensimmäisistä opintoviikoista alkaen aloitetaan käytännön projektien tuottaminen yhdessä työelämän organisaatioiden kanssa. Opiskelijat tekevät pienryhmissä tuotantoja ja valmentajalehtori tapaa ryhmää ja ohjaa osallistumalla itse myös projektin tekemiseen.

Lähiopetuksessa valittua teemaa käsitellään yhdessä keskustelemalla ja yhdessä tietoa etsimällä.   Valitettavasti lähiopetusta voidaan järjestää vähenevässä määrin. Verkkototeutukset sen sijaan ovat yhä vahvemmin mukana opinnoissa ja se antaa tietenkin opiskelijalle vapautta valita, milloin ja missä hän opintosuorituksiaan tekee.

NT: Humakilainen opetustapa on rento, mutta vaativa. Opinnoissa opiskelijalla itsellään on paljon vastuuta opintojen etenemisestä, mutta valmentajilta saa tukea oman urapolun löytämisessä. Kaikki opetus lähtee työelämän todellisista tilanteista ja asioista.

Millaisissa harjoittelupaikoissa opiskelijoitasi on ollut?

TD: Opiskelijoita on ollut harjoitteluissa kaikkien taiteenlajien perinteisissä organisaatioissa, esimerkiksi teattereissa, elokuvien tuotantoyhtiöissä, televisiotuotannoissa, musiikkituotantoyhtiöissä, festivaaleilla, radioissa, museoissa jne.. Yhä enemmän kuitenkin myös eri toimialojen palveluksessa, kuten terveydenhuollon, hyvinvoinnin, matkailun, ravintola-alan tai messutuotantojen parissa, joissa on myös huomattu tuottajatoiminnan tärkeys ja hyödyllisyys. Erilaisissa hankkeissa ja moniammatillisissa projekteissa harjoitteluja tehdään yhä useammin.

NT: Tyypillisesti erilaisissa museoissa, levy-yhtiöissä, radiokanavilla, mediayhtiöissä, teattereissa ja tietenkin erilaisissa tapahtumatuotannoissa.

Millaisissa organisaatioissa opettamiasi alumneja työskentelee?

TD: Kulttuuriala on sen verran pieni, että entisiä opiskelijoita tulee vastaan vähän joka paikassa hallintoportaasta kansalaisten itse organisoimiin ruohonjuuritapahtumiin. Monien entisten opiskelijoiden kanssa olen yhteydessä ja he tulevat vuosittain kertomaan tuottajaurastaan juuri opintonsa aloittaneille opiskelijoille. Useista entisistä opiskelijoista on tullut tärkeitä kontakteja työelämään ja kollegoita, joiden työstä saa olla ylpeä!

JS: Tapasin juuri Tallinn Music Weekilla useita Humakista valmistuneita tuottajia, jota työskentelvät musiikkiteollisuuden erilaisissa tehtävissä tapahtumanjärjestäjistä vientiagentteihin. Entisiä opiskelijoitamme työskentelee hyvin monissa teattereissa, kulttuurilaitoksissa, festivaaleilla, kaupunkien kulttuuri- ja nuorisotoimessa, järjestöissä, ravintoloissa ja myös taiteilijoiden palkkaaminan tuottajina.

Kulttuurituottajat tutustuvat kulttuurin toimintaympäristöön
Kauniaisten kampuksen kulttuurituottajaopiskelijoita ryhmätyön parissa.

 

Kulttuurituottajaksi myös Turussa ja Tampereella – Jyväskylän opiskelijarekryssa välivuosi

Humakin kulttuurituottajaopintoja voi suorittaa Kauniainen/Helsingin lisäksi myös Turussa ja Tampereella (monimuoto), jotka tunnetaan elävästä ja monipuolisesta kulttuuri- ja tapahtumatarjonnastaan. Päiväopintojen lisäksi Kauniaisissa on tarjolla myös erittäin suosittu Kulttuurituottaja (AMK) monimuotokoulutus.

Jyväskylän kulttuurituottajahaussa pidetään tänä vuonna välivuosi. Harjoittelupaikkoja opiskelijat voivat hyödyntää valtakunnallisesti. Harjoittelupaikan ei tarvitse välttämättä sijaita omalla opiskelualueella.

Syksyn yhteishaussa on haussa Kulttuurituottaja (ylempi AMK). Tämä Humakin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhdessä järjestettävä opintokokonnaisuus on Suomen pitkäikäisin ylemmän korkeakoulututkinnon mahdollistava opinto, jonka koulutussisältöjä arvostetaan laajasti työelämässä.

Etusivun nostokuva: Pelialan NY-yrittäjyystapahtuma Kauniaisten kampuksella aiemmin tänä lukuvuonna.
Artikkelin ylin nostokuva: Humakin opiskelijoita ruokailemassa Kauniaisten ravintolassa.

[sam id=”2″ codes=”true”]