Kulttuurituotannon Tampereen monimuotoryhmässä on monenlaista osaamista

Humakin kulttuurituotannon monimuotokoulutuksen Tampereen ryhmä kokoontui syyskuun alussa aloittamaan opintojaan lähiopetusviikon merkeissä. Koulutukseen on hyväksytty 24 opiskelijaa, joilla on hyvin erilaiset taustat. Osalla on takanaan vuosien työkokemus kulttuurialalta, osa vasta hakee sieltä jalansijaa. Valtaosa tulee Tampereelta, mutta mukana on opiskelijoita myös esimerkiksi Hämeenlinnasta, Kuopiosta, Turusta ja Seinäjoelta.

Monimuotokoulutuksessa lähiopetusta on vain vähän, joten opiskelijan oma aktiivisuus korostuu. Moni opiskelija hyödyntää nykyisen työpaikkansa työtehtäviä opiskeluissa. Useimmat sisällyttävät tutkintoonsa myös aiempia opintojaan ja työkokemustaan ahot-prosessin avulla.

Opiskelu alkoi lähiopetusviikolla

Lähiopetusviikolla opiskelijat perehtyivät mm. kulttuurituotannon prosesseihin ja kulttuurituottajan työn perusteisiin sekä taloussuunnitteluun. Kahtena päivänä mukana oli myös avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Lähiopetusjakson jälkeen opiskelijat tekevät sekä itsenäisiä että tiimeissä suoritettavia tehtäviä.

Tiimitehtävissä opiskelijat saavat kosketusta kulttuurituotannon työhön käytännössä. Lisäksi tiimin jäsenet tukevat ja sparraavat toisiaan opinnoissa.

Petri Anttila ja Marjo Nevalainen opiskelevat kulttuurituottajiksi
Petteri Anttila (vas.) ja Marjo Nevalainen toivovat, että koulutuksen kautta heidän työnsä kulttuurialalla ammattimaistuu. Kuvaaja Laura Salo

Lähihoitaja-artesaani Tampereen Taideverstaalta

Tamperelaiset Marjo Nevalainen ja Petteri Anttila päätyivät tiimiin, jonka nimeksi annettiin Huvikumpu. Nevalaisen mielestä tiimityö voi avata uusia näkökulmia, koska siinä eri aloilla toimivat ihmiset työskentelevät yhdessä. Nevalainen työskentelee Tampereen kaupungilla Taideverstas Wärjäämöllä, jossa hän suunnittelee ja ohjaa taidepajoja kehitysvammaisille henkilöille. Hän on koulutukseltaan lähihoitaja ja artesaani, ja hänellä on myös oma tuotemerkki. Kulttuurituotannon koulutuksesta hän toivoo uusia työkaluja työhönsä.

—Toivon myös työnkuvan laajentamista ja työn tietynlaista ammattimaistumista työhöni sisältyvien tapahtumien järjestämisessä.

Yrittäjä jolle musiikki on iso osa elämää

Anttilalla on pitkä kokemus yrittäjyydestä, ja hän on yli kymmenen vuotta elättänyt itsensä kaupallisella alalla. Hänellä on kulttuurimanagerin tutkinto Turun Taideakatemiasta, ja hän on koko ajan työnsä ohella työskennellyt varsinkin musiikin parissa.

– Viimeisimmän firman jälkeen ajattelin, että miksi en voisi tehdä työkseni sitä, mikä muutenkin on iso osa elämääni.

Anttila toivoo kulttuurituottajan koulutuksesta keinoja ammattimaistaa kulttuurialan työtä. Hänen missionaan on, että myös oudomman ja erikoisemman taiteen tekijät saisivat työstään palkkaa.

Kulttuurituottajaksi momu-ryhmässä opiskeleva Niina Niiniluoto
Niina Niiniluoto hakee lisää osaamista taloushallinnon alalle. Kuvaaja Laura Salo

Ompelija-artesaani ja sirkusohjaaja Lastenkulttuurikeskus Rullasta

Pyrkimys siihen, että kulttuurialan toimijat voisivat elää työllään onkin yksi kulttuurituotannon opiskelijoita yhdistävä tekijä. Tämä näkyy hyvin yhden tiimin motossa ”Hauskaa pitää olla, mutta rahaa pitää tulla”. Yksi tiimin jäsenistä on Niina Niiniluoto, joka työskentelee Tampereen kaupungilla lastenkulttuurikeskus Rullassa. Rullassa järjestetään lapsille ja perheille suunnattuja näyttelyitä, tapahtumia ja työpajatoimintaa. Monipuolisessa työssä tarvitaan monipuolista osaamista, ja Niiniluodolla onkin sekä ompelija-artesaanin että sirkusohjaajan koulutus. Tällä hetkellä Rullassa on Sirkus saapui kaupunkiin -näyttely, jonka yhteydessä Niiniluoto ohjaa sirkustyöpajoja. Hän on toiminut myös Tampereen kaupungin kulttuurikoordinaattorin sijaisena, joten hän tietää, millaisia palveluita lapsille ja nuorille järjestetään.

Niiniluoto hakee kulttuurituotannon koulutuksesta lisää työkaluja etenkin taloudelliseen osaamiseen. Ensimmäisten lähiopetuspäivien jälkeen Niiniluoto arvioi koulutuksen vastaavan hänen tavoitteisiinsa hyvin. Tekemistä on tosin paljon, ja palloja on ilmassa useita, koska oma työ ja perhe vievät oman aikansa.

–Opiskelu tuntuu sopivan minulle hyvin, koska haluan koko ajan oppia jotain uutta.

Teksti: Anni Saari
Kuvat: Laura Salo

Ryhmäkuvassa etusivulla ja ylhäällä: Kulttuurituotannon monimuotokouluksen opiskelijat aloittivat opintonsa Tampereella.