Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Kuopion museo

Onko sattumaa, että tämän hetken tunnetuimmat suomalaiset ovat Vihaisia lintuja? Miksi juuri joutsen on Suomen kansallislintu? Kuopion museon Lennossa –näyttelyssä selvitetään, mitä linnut ovat ihmisille aikojen saatossa merkinneet. Esillä on muun muassa lintuaiheisia esineitä, taideteoksia sekä informaatiota lintujen elämästä.

Uutta näkökulmaa näyttelyyn voi saada 21.1.2016 klo 15.30 opastetulla esittelykierroksella, jonka Humakin opiskelijat tulkkaavat viitotulle puheelle. Neljännen vuoden tulkkiopiskelijat Riina Korhonen, Teemu Myöhänen, Minna Siikanen  ja Henna Tiittanen valmistelivat kierroksen yhteistyössä Kuopion luonnontieteellisen museon luontopedagogi Mari Wikholmin kanssa.

Kulttuuria esteettömästi kaikille

Kuopion luonnontieteellinen museo on yhteistyössä Humakin opiskelijoiden kanssa tehnyt Lennossa-näyttelyyn kuvailutulkkausäänitteen näkövammaisille ja viittomakielelle käännetyn näyttelyesittelyvideon kuulovammaisille. Museon asiakaspalvelusta voi pyytää lainaksi myös pistekirjoituksella kirjoitetut näyttelytekstit. Humakin opiskelijat olivat tulkkeina ja oppaina myös museon järjestämällä esteettömällä luontoretkellä Pölhönsaaressa syyskuussa.

Kuopion museo on mukana esteettömiä museoelämyksiä -hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää luonnontieteellisiä museopalveluita vastaamaan paremmin erityisryhmien tarpeita.  Yhtenä keinona tässä on näyttelyiden kuvailutulkkaus. Kuvailuun on sisällytetty molempien näyttelytilojen yleiskuvailu sekä neljän yksittäisen teoksen tarkempi kuvailu. Tämän lisäksi Humakin opiskelijat tekivät viittomakielisen käännöksen näyttelyn esittelystä yhteistyössä Yle Kantin kanssa.

Humakissa opiskelu on työelämäläheistä

—Yhteistyömme alkoi syksyllä, kun Kuopion luonnontieteellisen museon luontopedagogi Mari Wikholm otti yhteyttä Humakin lehtori Anne-Mari Jaamalaiseen, kertovat tulkkiopiskelijat.

– Aloitimme syksyn alussa suuntautumisopinnot. Suuntaudumme kuurosokeille, huonokuuloisille, kuuroutuneille ja implantoiduille tulkkaukseen. Saimme Anne-Marilta tehtävänannon, so. työelämätilauksen. Tehtävänä oli kuvailla Lennossa -näyttelyn tilaa yleisesti sekä neljää eri kohdetta. Tämä tehtävänanto sopi meidän suuntautumisopintojemme harjoitteluun loistavasti, joten otimme haasteen vastaan ja rupesimme työstämään kuvailua, kertoo Henna Tiittanen.

—Projekti alkoi palaverilla ja tutustumisella näyttelyyn Marin johdolla. Kierroksella Mari kertoi näyttelystä ja osoitti muutamia kohteita, joita haluaisi mukaan kuvailuun.

Yksittäisiksi kohteiksi valikoituivat vitriinimäinen sulkataulu, luontokuva valotaulussa, täytetty strutsi sekä Ferdinand von Wrightin maalaama teos Teeriä huurteisella rannalla.

Kuvailutulkkaus oli yllättävän aikavievää mutta opettavaista

Kokemattomina kuvittelimme, että kuvailutulkkaus olisi helppoa, mutta näin ei ollutkaan, toteavat opiskelijat.  —Kuvailun viimeistely ja nauhoitus veivät todella paljon aikaa.

– Olemme työstäneet kuvailuja koko syksyn ja nauhoitukset ovat nyt paketissa. Kuvailutallenteet sekä esittelyn viittomakielinen käännös ovat kuultavilla ja nähtävillä Kuopion museon verkkosivuille, sanoo Riina Korhonen.

– Opimme paljon ja voimme varmasti hyödyntää oppimaamme tulevaisuudessa oikeissa työelämän tilanteissa, toteaa Minna Siikanen.

Mielestäni esteettömiä museoelämyksiä -hanke oli meille erinomainen mahdollisuus työelämälähtöiseen oppimiseen.  Harjoittelutunteja kertyi runsaasti. Kuvailutulkkauksen tekemisen myötä oppi hyvin jäsentämään näkemisen taitoaan, toteaa lehtori Jaamalainen.

Lennossa – Humoristinen ja leikittelevä näyttely linnuista ja lentämisestä on avoinna 30.1.2016 asti. Lisää tietoa näyttelystä, viittomakielelle tulkattu näyttelyesittelyvideo (kesto 6 min 21 s.)  ja kuvailutulkkausäänite (mp4-tiedosto, kesto 17 min 46 s.) ovat Kuopion museon verkkosivuilla.

 

Jutun pohjana on opiskelijoiden teksti.
Kuvissa Teemu Myöhänen ja Riina Korhonen viittomakielisen videon kuvauksissa YLE Kantissa.
Kuvaaja: Minna Siikanen