Kuopion Tulkki (AMK) koulutus muuttuu monimuotoiseksi – mitä tämä tarkoittaa hakijalle?

Nainen istuu pöydän äärellä jossa on avoin tietokone, puhelin ja lehtiö. Nainen tulkkaa käsillään.

Humakin Kuopiossa järjestettävä Tulkki (AMK)-koulutus uudistuu. Tulkkaus ja kommunikaation ohjaaja (Tulkki AMK) opinnot ovat syksyllä aloittaville opiskelijoille monimuoto-opetusta päiväopintojen sijaan. Opiskelijalle tämä merkitsee entistä joustavampaa tapaa opiskella ja sitä, että opiskelu onnistuu jatkossa myös kotipaikkakunnalta käsin! Huomaathan kuitenkin, että lähiopetuksessa sinun edellytetään matkustavan Kuopion kampukselle.Linkki: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.55833186327

Klikkaa bannerista suoraan hakukohteeseen Opintopolussa (linkki vie toiseen palveluun)

Syksystä alkaen kampukselle kerran kuussa

Opinnot eivät siis edellytä muuttamista Kuopioon. Lähiopetusta järjestetään kampuksella kerran kuussa keskiviikosta perjantaihin. Lisäksi koulutuksessa on aikaan sidottuja eli tiettynä aikana järjestettäviä webinaareja keskiviikosta perjantaihin kerran viikossa syyslukukauden aikana. Keväällä kuukausittainen kampusopetus jatkuu, mutta webinaareja järjestetään joka toinen viikko.

Monimuoto-opinnot edellyttävät opiskelijalta hyviä vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta itsenäiseen opiskeluun. Kykyä aikatauluttaa opintonsa ja vastuun otto oman opiskelun etenemisestä kuuluu kaikkeen monimuoto-opiskeluun. On kuitenkin hyvä muistaa, että opiskelijan tukena tässä kaikessa toimivat Humakin opintovalmentajat.

Opiskelu on kokopäiväistä. Se mahdollistaa oikeuden opintotukeen ja muihin opiskelijaetuihin. Työssä käyvälle monimuoto tarjoaa joustavan tavan käydä töissä opintojen aikana – opiskelu kuitenkin priorisoiden.

Kenelle Tulkki (AMK) tulkkaus ja kommunikaation ohjaus sopii?

Kommunikaation ohjaus avaa ovet uuteen puhetta ja tekstiä korvaavaan kommunikointiin rikastamalla vuorovaikutusta monella eri menetelmillä. Se antaa mahdollisuuden nuorelle oppia uuden ammatin tai ammatissa jo toimivalle eväitä toimimaan paremmin asiakastyössä.

Monimuotokoulutus sopii esimerkiksi lähihoitajille, toimintaterapeuteille, vanhustyön parissa työskenteleville, sairaanhoitajille, maahanmuuttajien kanssa toimiville, vammaistyön ammattilaisille, puheterapeuteille sekä pelastus- ja turvallisuusalan ammattilaisille.

Mitä koulutuksessa oppii?

Opintojen aikana tutustutaan suomalaisen viittomakielen perusteisiin ja opitaan kommunikaatiota tukevia tulkkaus- ja vuorovaikutusmenetelmiä kuten kuvailutulkkausta ja kuvatulkkausta. Koulutus antaa ammattitaidon toimia kommunikaatio-ohjaajana esimerkiksi omaisille, jotka tarvitsevat monipuolisia keinoja viestimiseen esimerkiksi sairauskohtauksen takia puhekykynsä menettäneiden omaisten kanssa.

Kenen kanssa valmistunut työskentelee?

Tulkki (AMK) tekee tärkeää työtä, joka mahdollistaa yksilön ja asiakkaan perustuslaillisen oikeuden saada äänensä kuuluviin vaikkei tämä kykenisikään viestimään puheen tai tekstin avulla.

Oikeus tulkkaukseen on lakisääteistä ja KELAn tukemaa palvelua ja väestöennusteen mukaan tarve kommunikaation ohjaukselle kasvaa tulevaisuudessa. Tulkkauspalveluita tarvitsevia asiakasryhmiä ovat esimerkiksi afaasikot, muistisairaat tai muulla tavoin puhekykynsä menettäneet sekä jotkut autismin kirjolla oleva asiakkaat.

Yhteishaku on käynnissä! Tietoa opiskelijavalinnasta – muista valintakurssi

Koulutukseen voi hakea kevään toisessa yhteishaussa, joka on nyt alkanut. Hakuaika päättyy 31.3.2021 kello 15:00.

Valintatapana käytetään verkossa suoritettavaa 3 opintopisteen laajuista valintakurssia, jonka perusteella hakijat pisteytetään. Kurssi suoritetaan ajalla 9.4.–9.5.2021. Kurssi avautuu 9.4.2021 klo 15.00. Verkkokurssin avauduttua hakija voi alkaa suorittaa sitä oman aikataulunsa mukaan siten, että tehtävät on suoritettu 9.5.2021 klo 23.59 mennessä. Verkkokurssi suoritetaan Hoodlen -verkko-oppimisympäristössä.

Huomaathan, ettei valintakurssille lähetetä kirjallista kutsua. Kaikki hakukelpoiset (yleinen AMK-hakukelpoisuus) hakijat voivat osallistua valintakurssille. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakurssilla selvitetään hakijan soveltuvuutta tulkkausalalle, motivaatiota, itseohjautuvuutta ja oppimisvalmiuksia niin korkeakoulu- kuin verkko-opintoihinkin.

Lue tästä ammatissa toimivan kommunikaatio-ohjaaja alumnimme uratarina:

Ammattina kommunikaatio-ohjaaja

Esimerkkivideo kuvankommunikaatiosta