Kuurojen tulkkien opetusta kehitetään

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) osallistuu kolmivuotiseen Erasmus+ -hankkeeseen, jossa kehitetään kuurojen tulkkien koulutusohjelmia ja opetussuunnitelmia.

Developing Deaf Interpreting on ensimmäinen kansainvälinen hanke, jonka keskiössä ovat kuurot tulkit. Tanskan Kuurojen Liiton koordinoimaan hankkeeseen osallistuvat Humakin lisäksi Hampurin yliopisto, portugalilainen ammattikorkeakoulu Instituto Politécnico de Coimbra ja eurooppalaisten viittomakielentulkkien yhteisjärjestö EFSLI (European Forum of Sign Language Interpreters).

Parannusta kuurojen tulkkien koulutukseen

Kuurojen tulkkien koulutus on Euroopan alueella tällä hetkellä varsin eritasoista ja eripituista eikä opetussuunnitelmia ole tehty kuurojen, viittomakieltä äidinkielenään taitavien opiskelijoiden oppimistarpeista lähtien.

Nyt kartoitetaan nykytilaa ja tehdään selvityksiä siitä, mitä eroavaisuuksia on kuurojen ja kuulevien tulkkien välillä.

Hankkeessa kehitettäviä äidinkieleltään viittomakielisille suunnattuja tulkkien koulutusohjelmia ja opetussuunnitelmia pilotoidaan yhteistyökumppanien oppilaitoksissa. Tulokset ja suunnitelmat ovat hyödynnettävissä kansainvälisesti kaikissa kuuroja tulkkeja kouluttavissa oppilaitoksissa.

Osaamista, kokemusta ja työelämäyhteyksiä

Hankkeessa mukana olevilla on vahvaa osaamista ja kokemusta viittomakielisten kuurojen opiskelijoiden tarpeista sekä tulkkikoulutuksesta. Yhteistyön kautta on mahdollista luoda ensi kertaa edellytykset laadukkaalle kuurojen tulkkien koulutukselle.

”Meistä tämä on loistava mahdollisuus, ja odotamme innolla yhteistyötä, toteaa Helle Skjøldan Tanskan Kuurojen Liitosta.- Ei ole epäilystäkään, etteikö hankkeelle olisi suurta tarvetta. Toivomme saavuttavamme paljon näiden kolmen vuoden aikana.”

Humakista hankkeen parissa työskentelevät filosofian tohtori Päivi Rainò, kasvatustieteiden maisteri, tohtoriopiskelija Outi Ahonen ja projektipäällikkönä lehtori Tytti Koslonen.

Opetussuunnitelma suunnitellaan vastaamaan työmarkkinoiden vaatimuksia ja edistää tältä osin kuurojen tulkkien työllistymistä koulutuksen päätyttyä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös tulkkausalan yritysten kanssa. Mukana on Viparo, joka on Suomessa ja maailmallakin yksi ensimmäisiä kuuron viittomakielen tulkin perustamia yrityksiä.

Hankkeessa selvitetään tulkkausprosessia viittomakielisen henkilön (sekä tulkin että asiakkaan) näkökulmasta, myös kielellisesti haastavissa erityisryhmissä, esimerkiksi kuurojen maahanmuuttajien kanssa toimittaessa. Hankkeessa tutkitaan myös viittomakielisten tapaa hahmottaa ja tulkita ajatteluprosessia, muun muussa kognitiivisesti haastavissa opetustilanteissa: esimerkiksi miten viittomakieliset hahmottavat matemaattisia käsitteitä ja toimintoja – ja miten he tulkitsevat niitä edelleen esimerkiksi kuurosokeille henkilöille.

Vaativat tulkkaustilanteet ja erityisryhmät huomioon

-”Hanke mahdollistaa vihdoinkin sen, että voimme tutkia vaativia tulkkaustilanteita ja käännöstoimeksiantoja koulutuksen näkökulmasta. Silloin kielen oppimista ei tarvitse huomioida samalla tavoin kuin yleensä kuulevien, viittomakielen alkeista lähtevien tulkkien koulutuksessa”, toteaa Päivi Rainò, joka toimii hankkeen tutkimusjohtajana Humakissa.

-”Tutkimme tulkkausta ja kääntämistä audiovisuaalisessa ympäristössä ja kognitiivisesti haastavissa oppiaineissa ja sitä miten tämä tieto siirretään tulkkien koulutukseen. Samalla voin jatkaa tätä kiehtovaa tutkimusaihettani – matemaattisten käsitteiden viittomakielistä mieltämistä – pitkän tauon jälkeen”, iloitsee Rainò.

 

Humakilla on pitkä kokemus tulkkikouluttajana. Humak on kouluttanut kuulevia ja kuuroja viittomakielen tulkkeja vuodesta 1998 lähtien. Humakista on valmistunut noin 470 viittomakielen tulkkia, joista 5 on kuuroja. Hankkeen myötä kuurojen tulkkien määrän odotetaan kasvavan myös Suomessa.

Humak on mukana yhteistyökumppanina myös kansainvälisessä viittomakielen tulkkien EUMASLI-koulutusohjelmassa. Vuoden lopulla päättyvässä maisteritasoisessa koulutuksessa on 23 opiskelijaa, kymmenestä eri maasta, joista seitsemän on kuuroja.