Näyttelytulkkausta kuurosokeille Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Ortodoksinen kirkkomuseo Riisa

Millaisia valmiuksia tarvitaan kuurosokeille tulkkauksessa? Kuulo- ja kuulonäkövammaisten sekä puhevammaisten tulkkauspalveluja tarjoavan kuopiolaisen yrityksen TulkkausILONAn tulkit tilasivat Humakilta räätälöityä koulutusta kuurosokeille tulkkaukseen. Koulutuksella haluttiin kehittää valmiuksia toimia tulkkina monimuotoisessa kuurosokeille tulkkauksessa.

Kuvailuopintojen yhteydessä tuli esille idea toiminnallisen loppuseminaarin järjestämisestä Ortodoksisessa kirkkomuseossa Riisassa. Opiskelijat pääsivät siellä kokeilemaan oppimiaan kuvailun ja tulkkauksen menetelmiä yhdessä tulkkauspalvelua käyttävien asiakkaiden kanssa. Oli ilo nähdä ammattitulkkien kollektiivista oppimista, siinä on voimaa, kertoo Humakin lehtori Anne-Mari Jaamalainen.

Näyttelytulkkaus kuulonäkövammaisille

—Kutsuimme Riisaan kuurosokeita asiakkaita ja järjestimme heille tulkkauksen, opastuksen ja kuvailun. Loppuseminaarissa tulkeilla oli mahdollisuus kokeilla opinnoissa opittuja kommunikaatiotekniikoita Pyhyyden portilla -näyttelyssä, kertoo koulutukseen osallistunut TulkkausILONAn tulkki Reeta Ahosilta.

Tulkkaus aloitettiin tilan kuvailulla. Kirkkomuseon pohjapiirustuksesta tehtiin etukäteen kohokuvioinen malli helpottamaan tilan hahmottamisessa.

Näyttelyn ohjatun kierroksen kesto oli noin 45 minuuttia. Sen aikana käytettiin induktiota, jonka avulla osa asiakkaista kuunteli oppaan kerrontaa. Osalle asiakkaista tulkattiin taktiilisti tai kapeaan näkökenttään. Tulkit kuvailivat museon tiloja ja esillä olleita esineitä. Kuvailussa käytettiin viittomakielen ja puheen lisäksi asiakkaan kehoon tehtyjä haptiiseja sekä suuntien osoittamista.

Ortodoksisen museon esineiden muotoa tulkataan

Esineiden kuvailu on tunnustelua, selkään piirtämistä ja kuvion reunojen piirtämistä

Ohjatun kierroksen jälkeen asiakkaat pääsivät tutustumaan lähemmin näytteille valittuihin esineisiin. Tulkit kuvailivat esineitä asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Mahdollisuus oli tunnustella esimerkiksi papin jumalanpalveluspukua, jonka kankaan kuvioinnin kuvaamisessa käytettiin sekä selkään piirtämistä, että asiakkaan omalla sormella kuvion reunojen piirtämistä. Lisäksi asiakkaat saivat tunnustella papin kaulaan pujotettavaa ikonia, jumalanpalveluksen päähinettä eli mitraa, ikoneja, ehtoollisvälineistöä sekä suitsukemaljaa.

Parhaiten esineiden kuvailu toimii kun kolme tulkkia kuvailee yhdelle asiakkaalle; yksi kertoi, toinen viittoi ja kolmas piirsi asiakkaan selkään tai kuvasi esineen pituuksia.

Kokemuksia jakamalla uusia näkökulmia

Monimuotoinen tulkkaus kuurosokeille -koulutukseen osallistuvien taustat olivat heterogeeniset. Osa on tehnyt töitä kuurosokeiden parissa hyvin pitkään, osalle kuurosokeille tulkkaus oli uutta. —Tulkkimme saivat jakaa yhdessä kokemuksiaan opiskelupäivien aikana, ohjata toisiaan ja jakaa vinkkejä tulkkina toimimiseen. Kaikkein paras anti yhdessä opiskelussa oli muiden tulkkien työskentelyn seuraaminen, tällä tavoin tulkit kokivat, että oppivat eniten, kertoo Reeta Ahosilta.

—Vuosien saatossa yksin puurtamisessa ei välttämättä osaa hakea muita ratkaisuja, ja siksi on ihanaa päästä välillä tekemään yhdessä töitä, antaa sitä tietoa, jota on pitkän uran aikana kerännyt ja saada uusia näkökulmia tulkkaukseen nuoremmilta kollegoilta, kertoo Anne Okulow. —Esimerkiksi Jumalanpalveluspuvun kuvailussa käytimme kolmea tulkkia, joista minä kuvailutulkkasin, toinen viittoi taktiilista ja kolmas piirsi samanaikaisesti asiakkaan selkään, jatkaa Anne Okulow.

Kuulonäkövammaisilta asiakkailta saatu konkreettinen palaute ja kehittämisehdotukset antoivat opiskelijoille uusia näkökulmia.

Kuurosokeusopinnot laajentavat tulkkien työnkuvaa

Tulkkien ammattikenttä tulee tulevaisuudessa laajenemaan. Monimuotoinen tulkkaus kuurosokeille asiakkaille on yksi esimerkki täydennyskoulutuksesta, jolla tuetaan ammatissa jo toimivien tulkkien kehittymistä.

Keväällä 2016 Humakin avoimeen ammattikorkeakouluun tulee mm. kuurosokeille tulkkausta. Tarkemmat tiedot tulevat verkkosivuillemme.

Kirjoitus pohjautuu opiskelijoiden testiin.
Kuvat: Outi Eskelinen