Lähikuvassa TYKE-yliopettaja Anu Järvensivu

Työyhteisön asiantuntijakoulutus alkoi

Yliopettaja Anu Järvensivu liittyi jokin aika sitten Humakin Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon työyhteisön kehittäjä, (TYKE) -tiimiin. Anun myötä Humakiin saatiin lisää vahvaa kehittäjäosaamista ja uudenlaista työyhteisöllisyystietoutta. Kysyimme Anulta ajatuksia TYKE-koulutuksesta, sen tulevaisuudennäkymistä ja koulutuksen hyödyntämisestä työelämässä.

Anu Järvensivun koulutustausta on Humakiin sopivasti hyvin ihmisläheinen ja yhteiskunnallinen. Hän on filosofian tohtori (aikuiskasvatustiede) ja sosiologian dosentti.

Työhistoriaa Anulla on eri yliopistoista, Työterveyslaitokselta ja muutamasta pienestä liiketoiminnan konsultointiyrityksestäkin. Viimeksi hän työskenteli Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella yliopistonlehtorin sijaisuudessa. Pisin työhistoria on kertynyt Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksesta.

Tampereen yliopistossa on edelleen meneillään “monista lähteistä ansaintaa koostavia yrittäjien ja palkkatyöntekijöiden väliin sijoittuvia” koskeva tutkimushanke, jota Anu on tekemässä vielä  loppuun.

Anu kertoo kyseisen hankeen tuottavan tietoa kansainvälisestikin erittäin vähän tutkitusta aiheesta ja sitä kautta saamme Humakin koulutuksen käyttöön myös tuoretta tietoa esimerkiksi uudenlaisesta työyhteisöllisyydestä.

Kehittäjäkokemusta kymmeniltä työpaikoilta ja projekteista

Anu tuo mukanaan Humakiin 20 vuoden aikana työelämän tutkimus- ja kehittämistehtävissä hankkimaansa tietoa ja osaamista.

Hän kertoo täydentävänsä TYKE-koulutuksen monipuolista asiantuntijuutta ja vahvistaa muun muassa koulutuksen teoriapohjaa. Ja toisaalta hänellä on myös käytännön kehittämistyössä hankkittua ymmärrystä.

Olen toiminut kehittäjänä kymmenillä työpaikoilla ja toisaalta olen tutkinut työelämää niin yhteiskunnan ja työorganisaatioiden kuin yksilön kokemustenkin tasolta.

Projektiosaamiseen Anulla on vahva tausta. TKI-osaamista hänelle on karttunut kymmenissä projekteissa.

Koulutus auttaa tunnistaman työpaikkojen kehittämistarpeita ja -vaiheita

Työelämän kehittämistarpeet ovat Anun mukaan moninaiset ja kullakin työpaikalla aina omanlaisensa.

Koulutuksen suorittanut osaa tunnistaa työpaikkojen ja työyhteisöjen kehittämistarpeita ja tietää, miten missäkin tilanteessa kannattaa edetä.

Tyypillisiä kehittämistarpeita ovat vuorovaikutukseen ja kulttuuriin liittyvät seikat sekä henkilöstön osaamisen tunnistaminen ja parantaminen.

Myös työn sujuvuus, yhteistyökäytännöt sekä työhyvinvointi ovat keskeisiä asioita, joita koulutuksen suorittanut osaa edistää. Tätä kautta paranee myös työpaikan tuottavuus.

Parhaimmillaan työpaikalle voidaan Anun mukaan luoda yhdessä pysyvät ja toimivat kehittämisen rakenteet. Ne ovat nykytyöelämässä huomattava kilpailuetu.

Kehitteillä uusia verkkopohjaisia ja avoimen AMK:n opintokokonaisuuksia

TYKE-koulutus on tarkoitettu työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille ja jo työkokemusta hankkineille.

Koulutuksesta on hyötyä heille, jotka haluavat suuntautua esimerkiksi henkilöstöhallinnon tehtäviin, työpaikkojen osaamisen kehittämisen tehtäviin tai vaikka itsenäisiksi työpaikkojen kehittämistoiminnan asiantuntijoiksi.

Kehitteillä on uusia avoimen ammattikorkeakoulun ja verkkopohjaisten oppimisympäristöjen opintokokonaisuuksia. Tavoitteena on avata niitä lähivuosina joustavasti kaikkien saataville. Tämä on yksi keskeisimmistä kehittämistehtävistä, sillä hyviä opintojaksoja on jo olemassa, mutta tällä hetkellä huomattava osa niistä on vielä tutkintokoulutuksen sisällä.

Teksti: Anu Järvensivu, Marika Stam
Kuva: Anu Järvensivu arkisto.

Hae Yhteisöpedagogi (AMK), Työyhteisön kehittäjä -opintoihin yhteishaussa ajalla 18.3.-1.4.2020.
Katso kaikki Humakin hakukohteet kevään yhteishaussa.

Lisää aiheesta:

TYKE-hakubanneri 2020.