Livs Humak

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) deltog i lanseringen av projektet Lev i vårt språks (LIVS) nätsidor. Livs är ett utbildningsprojekt på finlandssvenskt teckenspråk. Projektet, som under åren 2015–2017 finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Det var nästan symboliskt att lanseringen arrangerades i Ljusa husets Carl Oscar Malm –kabinett, som också är Dövas museums filial, och presenterar Malms liv. Malm, som själv var döv, är en farsfigur för finska döva och hans födelsedag – 12 februari – firas i dag som teckenspråkensdag i Finland. Malm anses vara mannen som först tog dövas rättigheter på allvar.

Livs målsättning är att skapa teckenspråksutbilding för finlandssvenskt teckenspråk

Livs är den första statsfinansierade åtgärden med syfte på upplivning av finlandssvenskt teckenspråk. Målsättningen är att stöda språkbrukarnas identitet, kultur- och språkmedvetenhet och kunskaper. Finlandssvenskt teckenspråk är klassificerad av UNESCO, som ett allvarlight hotat språk.

Långsiktigt mål för projektet är att skapa undervisning av tolkar som kan svenska och finlandssvenskt teckenspråk. Det har inte funnits undervisning på finlandssvenskt teckenspråk sedan 1993 och det är också brist på läromaterial.

Döva barn – både finlandssvenska och finska teckenspråkiga – har bara en timme i veckan undervisning i sitt modersmål. Nylander anser att detta är ett allvarligt problem och hon har gjort ett skriftligt spörsmål till ministeriet om saken.

Om man bara får en timme i veckan undervisning i sitt modersmål, betyder detta att man rövar barnet sitt eget språk. Detta är faktiskt barbariskt, sade Nylander

 

Livs Humak
Liisa Halkosaari (till vänster), Mikaela Nylander och Janne Kankkonen framför Carl Oscar Malms utställningsvitrin.

Utbildningen består av 6 moduler

Livs fick sina nätsidor – livs.humak.fi – på finlandssvenska idag. Versioner på finska och finlandssvenskt teckenspråk publiseras före sommaren.

Vi väntar att få studerande både från Finland och Sverige till vår ettåriga deltidsutbildning, sade projektledare Liisa Halkosaari i sin presentation.

Utbildningen är 30 studiepoäng och den består av sex moduler: tre koncentrerar i finlandssvenskt teckenspråk i olika synvinklar. –Jag tror att studiegruppen är väldigt heterogeniskt, sedan personer som skall delta har nödvändigtvis inte fått undervisning i eller på sitt modersmål, säger Halkosaari.

En av moduler går djupare in i språket och lingvistik. – Vi hoppas att finna studeranden, som blir intresserade att studera vidare i ämnet antingen att de specialiserar sig i lärarstudier eller studerar teckenspråk vid Jyväskylä universitet och eventuellt gör sin doktorsavhandling där, önskar Halkosaari.

Det skall tas in ungefär 10 – 15 personer i utbildningen och studietillbudet öppnas i maj vid Humaks öppen yrkeshögskola. Janne Kankkonen, som själv är en av de få döva, som har finlandssvenskt teckenspråk som modersmål har stora förväntningar. – Vi hoppas att några av dem, som har utvandrat till Sverige skulle flytta tillbaka till Finland för att delta i utbildningen och utbilda sig vidare. De är ju på sätt och vis språkflytningar, konstaterar han. Janne Kankkonen arbetar som planerare i projektet Livs.

Om det inte var människor i Humak, som förstod att det finlandssvenska teckenspråket måste räddas, skulle vi inte vara här och språket skulle eventuell försvinna i löpet av tio år. Detta projekt är ju helt underbar, riksdagsledamot Nylander säger. – Ni förstår inte att ni har varit med att skriva historia, fortsätter hon.

–  Detta är ju ett projekt där många har varit med. Projektet genomförs vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga rf , Dövas Förbund och Helsingfors universitets Finska, finskugriska och nordiska institutionen, så vi gör detta tillsammans, påminner Kankkonen.

Studietillbudet öppnas vid öppna yrkeshögskolan vid Humak i maj och studierna börjar i augusti.

Mer information/Lisätietoja:
Liisa Halkosaari, Humak

Livs – suomenruotsalaista viittomakieltä pelastamassa: koulutusprojekti sai nettisivut http://livs.humak.fi/

Kansanedustaja, Eduskunnan viittomakielten verkoston puheenjohtaja Mikaela Nylander (SFP) osallistui tänään Humanistisessa ammattikorkeakoulussa suomenruotsalaisen koulutusprojektin Livs tiedotustilaisuuteen, jossa avattiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen nettisivut.

Vuosina 2015–2017 koulutushanke Livs elvyttää suomenruotsalaisen viittomakielen koulutusta. Tavoitteena on pelastaa UNESCOn uhanalaiseksi luokittelema kieli. Kohderyhmässä on n 110 henkilöä, joista 90 asuu Suomessa ja 20 Ruotsissa.

Sivuista julkaistaan vielä ennen kesää suomenkieliset ja suomenruotsalaiset viittomakieliset versiot.