Porukalla oppiminen liike

Syksy on käynnistynyt myös Humakin Porukalla pääosaan –hankkeen osalta. Nyt uusia asioita opitaan monipuolisesti liikkeen, toiminnan, tunteiden sekä perinteisemmän analyyttisen opiskelun kautta. Uutena yhteistyötahona hankkeessa on mukana Zodiak – Uuden tanssin keskus.

 

Humakin toteuttama Porukalla pääosaan on ESR:n rahoittama hanke, joka tukee maahanmuuttajataustaisia nuoria peruskoulun loppuun suorittamisessa taiteen, kulttuurin ja koulunuorisotyön keinoin.


Kohderyhmänä ovat 17-29 vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Tavoitteena on peruskoulun suorittamisen lisäksi edistää harrastustoimintaa, suomen kielen oppimista sekä yhteiskuntaan integroitumista.
Hankkeen päätoteuttajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu. Perusopetuksen tuottaa Helsingin aikuislukio.

 

Pääosassa liike ja mediataide

Luokkahuoneen ulkopuolella toteutettava opetus keskittyy liikkeeseen ja mediataiteeseen. Päämääränä on toteuttaa ensi keväänä nähtävä tanssiteos.


Teoksen ajatus on jo projektin tekijöillä, tanssitaiteilija Sanna Fromilla ja kuvataiteilija Heta Kuchkalla mielessään, mutta lopullinen muoto ja toteutus syntyvät yhteistyössä tanssiryhmän kanssa. Mukana Porukalla pääosaan -opiskelijoiden harjoituksissa – ja näin myös keväällä toteutuvassa teoksessa – on Zodiakin senioriryhmän tanssijoita.  

– On ollut mielenkiintoista nähdä, että ryhmäytyminen tapahtui seniortanssijoiden ja Porukalla pääosaan opiskelijoiden kesken sulavasti, Heta Kuchka sanoo. 

– Itse teos syntyy vähitellen kuluvan syksyn aikana, toteaa Sanna From.

 

Taidemenetelmät opintojen tukena

 

Porukalla pääosaan -hankkeessa opiskelun tukena hyödynnetään koulunuorisotyötä, jonka avulla opiskelijoita tuetaan yksilöinä ja ryhmänä. Koulunuorisotyön avulla kehitetään yhteisöllisyyttä ja tuetaan opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa. Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Päivi Ruutiainen sanoo olevansa tyytyväinen Zodiakin luomaan ryhmädynamiikkaan ja siihen, miten rennosti uusia asioita opitaan. Taiteellisessa työskentelyssä otetaan huomioon opiskelijoiden tarpeet oppia suomen kieltä sekä teeman että erilaisten tehtävien kautta.

Porukalla pääosaan kuva-arkisto

Hankkeeseen työskentelevä suomen kielen opettaja Mari Nikonen on mukana osalla Fromin ja Kuchkan ohjaamista tunneista. Hän nitoo yhteen taiteellisen työskentelyn osaksi suomen kielen opetusta.

–  Me hankkeen toteuttajana saamme kokemusta siitä, mitä ja miten luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuva oppiminen voidaan monipuolisesti toteuttaa ja minkälaisia asioita siitä voidaan saada irti, Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Päivi Ruutiainen sanoo.
– Jo viime keväänä tehdessämme yhteistyötä Ryhmäteatterin kanssa saimme runsaasti kokemusta uusista oppimismenetelmistä taiteen ja kulttuurin avulla.

 

Teksti: Seppo-Hannu Lahtinen

Kuvat: Tiina Valkendorff, Päivi Ruutiainen sekä Porukalla pääosaan arkisto