Livs 3 alkoi – suomenruotsalaisen viittomakielen elvytys jatkuu

Humak on saanut jälleen kunnian olla mukana jatkamassa työtä uhanalaisen suomenruotsalaisen viittomakielen puolesta. Suomenruotsalaista viittomakieltä käyttää arviolta noin sata henkeä ja aktiivisesti työskenteleviä tulkkeja on vain vajaa kaksikymmentä.

Livs -projektilla tartutaan isoon haasteeseen – suomenruotsalaisen viittomakielen ja sen tulevaisuuden pelastamiseen. Kielen elvyttämistä ja säilyttämistä on tehty ja tehdään monin tavoin.

Humak kolmatta kertaa mukana

Livs 3 -projekti käynnistyi kansallisena viittomakielten päivänä 12.2.2022. Humak on mukana myös tässä projektin kolmannessa osassa. Edellisissä Livs 1 ja 2 -projekteissa on tehty konkreettisia toimia pienen kieliyhteisön elinvoimaisuuden vaalimiseksi. On tuettu kieliyhteisön voimaantumista ja oman kielen tuntemusta sekä kielenkäyttäjien oman asiantuntijuuden rakentumista. Lisäksi suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkikoulutuksella on pyritty parantamaan tulkkauksen laatua ja kasvattamaan suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkien määrää.

Livs 3 on osa laajempaa Kuurojen liiton suomenruotsalaiseen viittomakieleen kohdistuvaa Språkstyrka -projektia. Projektin rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kuurojen liiton ohella tärkeänä yhteistyökumppanina on Finlandssvenska Teckenspråkiga rf.

Seitsemän ihmistä ovat ojentaneet kämmenensä ilmaan vierekkäin. Kämmenien muodostamaan  alustaan on maalattu punainen iso sydän.
Kuvateksti: Livs 3 –koulutuksella vaalitaan suomenruotsalaista viittomakieltä, joka on pienen vähemmistön äidinkieli. Kuva: Tim Marshall/Unsplash.

Opinnot aloitti innokas opiskelijaryhmä

Humakin lehtori Liisa Halkosaari arveli Livs 3 -opintojen suunnitteluvaiheessa, että opintoihin saataisiin viisitoista (15) opiskelijaa. Ilmoittautuneita tulikin 36! Mukana on viittomakielen tulkkeja, opetusalan ammattilaisia ja uudesta kielestä kiinnostuneita aloittelijoita.

Opinnot järjestetään ruotsiksi. Opiskelijoiden viittomakielen taito on vaihteleva – osa osaa jo jotain, osa aloittaa nollasta. Ryhmä jaetaan tarvittaessa pienryhmiin opintojen edetessä.

Opintoihin kuuluu lähitapaamisia sekä verkko-opiskelua. Opinnot kestävät vuoden.

Tällä kertaa opinnot muodostuvat pakollisesta ja vapaavalintaisista opintojaksoista. Kielitaidon pohja ja kieliyhteisön tuntemus rakentuu 10 opintopisteen pakollisella opintokokonaisuudella. Tämän lisäksi opiskelijat voivat valita opintoja mielenkiintonsa mukaan 5-15 opintopistettä eri teemoista. Tarjolla on kielen elvytystä, huoltoa, tutkimusta ja oppimista.

Pääset seuraamaan Livs 3 -projektin etenemistä ja tuorempia kuulumisia projektin nettisivuilta: http://livs.humak.fi/.

Teksti: Karoliina Miettinen.