Logomo Konttorin Ratapiha.

Varsinais-Suomen luovien alojen keskus Logomo laajeni tänään. Logomon yrityksille tarkoitettujen tilojen määrä lisääntyi, kun talon Konttori—niminen siipi esiteltiin Logomossa jo ennestään toimiville yrityksille ja median edustajille. Virallisesti toimitilat otetaan käyttöön 1.4.2015. Logomossa sijaitsee Humakin Turun alueyksikön tutkimus-, kehittämis ja innovaatiokeskus eli TKI-keskus (Meri).

—Logomon laajentuminen lisää työelämäläheisen toimintaympäristömme mahdollisuuksia sekä TKI-toiminnassa että opetuksessa, toteaa Humakin TKI-päällikkö Timo Parkk0la, joka vastaa Humakin kulttuurituotannon ja luovien alojen hanketoiminnasta. Humakin valmennuspedagogisen mallin myötä opiskelijat siirtyvät opintojensa puolivälissä TKI-keskuksiin, työelämän keskelle.

200 uutta työntekijää

Logomo Konttoriin muuttaa 22 luovien alojen yritystä ja lähes 200 yrotyksissä työskentelevää ammattilaista. Muuttajien joukossa on merkittäviä mainostoimistoja ja mediayrityksiä. Suomen vanhin yhä ilmestyvä sanomalehti Åbo Underrättelser sekä YLE Turku muuttavat molemmat kaupungin keskustan toimituksensa Logomoon. Logomo Byråssa, jossa Humakin TKI-keskuskin sijaitsee, toimii ennestään noin 60 yritystä. Lisäksi Byråssa on yksinyrittäjille ja juuri aloittaneille yrityksille soveltuvaa edullista toimitilaa hubimaisesti toimivassa Open Office Konepajassa.

Logomo konttori
Logomo Konttorin sydän on sen Ratapiha. Atrium, jossa kaikki voivat oleskella, seurustella ja vaikkapa valmistaa lounaansa.

Muita konttorissa aloittavia yrityksiä ovat mm. mallitoimisto Modelpoint, digitoimisto Nitro, koulutustalo Rastor sekä mainostoimisto Zeeland Family, joista viimeinen muuttaa talon sisällä Byråsta Konttoriin. Luovien alojen toimiala on hyvin edustettuna Logomossa.

Lue Logomon oma uutinen laajennuksesta.

Mahdollisuuksia opiskelijoille

Toimistotilojen lisäksi Logomossa sijaitsee mm. taiteilijoiden työtiloja, Turun kaupunginteatterin peruskorjauksen aikainen väistötila, elokuvasali sekä yhdeksi Suomen suosituimmaksi tapahtuma-areenaksi noussut Logomo-sali ympäristöineen. Logomo-salin ainutlaatuinen liikkuva katsomorakenne sekä Suomen parhaimpiin lukeutuva akustinen järjestelmä ovat nostaneet Logomon Tampere-Talon edelle yhdeksi Suomen suosituimmista konsertti- ja konferenssitiloista. Logomossa vieraili vuonna 2015 peräti 315.000 kävijää.

– Logomon vahvuus on monipuolisuus. Tänne mahtuu ja sopii luonteeltaan hyvin erityyppiset ja -kokoiset tilaisuudet. Etenkin pienempien tilaisuuksien, kuten kokousten, juhlien ja seminaarien, määrä on kasvanut selvästi, kertoo Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä Aamuset -lehden joulukuussa tekemässä haastattelussa. Valtakunnallisesti Logomo lienee tutuin The Voice of Finland -ohjelmasta, jonka kaikkien neljän tuotantokauden livelähetykset on tehty Logomossa.

Humak on jo toteuttanut useita yhteistyöprojekteja Logomossa toimivien organisaatioiden kanssa ja odottaa hedelmällistä yhteistyötä myös jatkossa. Humakin opiskelijoita on ollut harjoittelijoina sekä Logomon omassa organisaatiossa että Logomossa toimivissa yrityksissä. Kulttuurituottajaopiskelijat ovat olleet mukana myös Logomo-saliin toteutetuissa tuotannoissa, kuten suureksi yleisömenestykseksi osoittautuneessa Ipanahipat-lastenfestivaalissa.

Logomo Konttorin Ratapiha
Sekä Logomo Byråssa että nyt avautuneessa konttorissa kunnioitetaan rakennuksen teollista perinnettä. Se näkyy yksityiskohdissa kaikkialla rakennuksessa.

Uusi TKI-keskus myös Jyväskylään

Jyväskylässä rakennetaan parhaillaan yrityksille ja asukkaille uudenlaista toimintaympäristöä entiselle Kankaan paperitehtaan alueelle. Humakin Jyväskylän TKI-keskus muuttaa Kankaalle uusiin tiloihin vuoden 2016 alkupuoliskolla. Toimitilojen suunnittelu on käynnissä. Samoihin tiloihin on muuttamassa myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Luova kampus (mm. käsi- ja taideteollisuusala).

Kangas on Jyväskylän kaupungin merkittävin aluekehityshanke, jossa entinen paperitehdas muutetaan tulevaisuuden älykkääksi kaupunginosaksi, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään. Kankaan suunnittelussa ja toteutuksessa vanhojen kaavojen tilalle vaihtuvat uudet oivallukset, alueen mielenkiintoista historiaa unohtamatta. Kankaan alueella toimii jo nyt lähes 40 yritystä ja Jyväskylän yritystehtaan myötä määrä tulee lisääntymään merkittävästi.