VälilläHakijapalveluidenkin ihmiset ehtivät levähtää ruokalassa

Humakin avoin ammattikorkeakoulu uudistuu syksyllä. Uusi verkkokauppamme tekee opintojaksoilmoittautumisesta entistä helpompaa. Myös opintojen hinnoittelu muuttuu. Paljon opiskelevalle on hyötyä käyttöön otettavasta lukuvuoden enimmäisveloituksen maksukatosta.

  • Nyt pääsee jo tutustumaan verkkokauppaan tulevaan tarjontaan ja opintokokonaisuuksiin, kertoi kesäkuussa opiskelijavalinnan koordinaattori Marika Stam. – Ilmoittautuminen uudessa verkkokaupassamme alkoi elokuun puolivälissä.

Avoimen AMK:n opinnot lukuvuonna 2015 – 2016

Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tulevana lukuvuonna entistä laajempi kirjo tutkinto-opintoja. Tarjonnassa on niin perus- ja syventäviä amk-opintoja kuin myös ylemmän AMK-tutkinnon opintoja. Yksittäisten 5 opintopisteen kurssien lisäksi kaikilla aloillamme on mahdollista suorittaa laajempia 10 – 30 opintopisteen kokonaisuuksia.

Avoimen ammattikorkeakoulun lukuvuoden 2015 – 2016 tarjonta on nähtävissä täällä

Tarkemmat tiedot kurssien sisällöstä löytyvät opinto-oppaasta 2014 – 2015 (opetussuunnitelma ei ole muuttunut). Lukuvuoden 2015 – 16 opinto-opas ilmestyi elokuussa 2015.

Opiskelu on avointa kaikille iästä ja aiemmasta opintohistoriasta riippumatta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja, mutta ei kuitenkaan varsinaista tutkintoa. Opintojen hinta on 1 op / 15 euroa. Enimmäisveloitus lukuvuoden (1.8.2015 – 31.7.2016) opinnoille on 300 euroa / opiskelija.

Avoimen väylää tutkinto-opiskelijaksi

Sellaiset avoimen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet 60 opintopistettä pääsevät hakemaan suoraan tutkintoihin kahdesti vuodessa ilman yhteishakua. Seuraava erillishaku on keväällä 2016. Erillishaku koskee yhteisöpedagogi (AMK) ja kulttuurituottaja (AMK) -tutkintoja.

Itsenäistä opiskelua, verkko-opintoja, monimuotototeutuksia

Tulevan lukuvuoden avoimen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogi (AMK) -opinnot ovat itsenäisesti suoritettavia. Niiden laajuus on 5 tai 10 op, ja opiskelu on mahdollista milloin tahansa lukuvuoden aikana (suunnittelussa otettava huomioon rajoitukset joidenkin opintojaksojen suoritusjärjestyksessä).

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä, jotka pidetään Helsingin TKI-keskuksessa (Ilkka) Ilkantie 4:ssä.

Osaan kulttuurituottaja-opinnoista sisältyy lähiopetusta (Helsingissä, Kauniaisissa, Kuopiossa tai Tampereella), osa on pelkästään verkko-opintoja.

Laajemmat opintokokonaisuudet

Avoimessa AMK:ssa on tarjolla myös opintokokonaisuuksia, jotka syventävät ammatillista osaamista:

  • Kirjoitustulkkaus 30 op
  • Monimuotoinen tulkkaus kuurosokeille asiakkaille (10 op)
  • Seikkailukasvatuksen syventävät opinnot, taso 1 (20 op)
  • Toiminnallinen mediakasvatus (3 x 5 op)
  • Vapaaehtoistyön johtaminen organisaatiossa (3 x 5 op)

    Seikkailukasvatuksen syventävät opinnot, taso 1
    Suosittu seikkailukasvatus on nyt tarjolla avoimessa AMK:ssa

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen opintoihin alkoi elokuussa verkkokaupassamme.