Lumiturvallisuus on tärkeätä osa lumessa liikkuvan taitoja

Lumivyöryt ovat pohjoisen tuntureilla joka talvisia ja niitä laukaisevat niin hiihtäjät, lumikelkkailijat kuin lumikenkäilijätkin. Suomalaisia jää lumivyöryihin joka talvi sekä kotimaassa että ulkomailla.

  • Harrastajamäärät takamaastoissa ovat kasvussa ja yhä useampi löytää tiensä tuntureille ja vuorille. Kuitenkin suomalaisten tietoisuus lumivyöryriskistä on vielä hyvin vaihtelevalla tasolla eikä moni edes tunnista koko riskiä, kertoo projektipäällikkö, Humakin seikkailukasvatuksen lehtori Eeva Mäkelä – Näiden asioiden kohentamiseen vastaamme hankkeellamme.

Humak kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa lumiturvallisuuskoulutuksen, joka sisältää koulutuskokonaisuuksia ja jossa tuotetaan aiheesta suomenkielistä materiaalia.

Koulutukset on suunnattu ammatissaan lumivyöryosaa­mista tarvitseville ja lumiturvallisuuskoulutusta tarjoaville organisaatioille sekä järjestö- ja yhdis­tystoiminnassa lumivyöryosaamista tarvitseville.

Lumiturvallisuuskursseja käyvät enenevässä määrin myös etenkin laskettelun harrastajat ja harrastajaryhmien halu kouluttautua on ollut vahvassa kasvussa viime vuosina. Myös Lapin alueella toimivat eri ammattiryhmät ovat havahtuneet lumivyöryosaamisen tarpeeseen.

Hankkeella laaja yhteistyöverkosto

Aiesopimuksen yhteistyöstä on solminut jo 20 toimijaa, mm. Pohjois-Suomen suurimmat hiihtokeskukset, Lapin Pelastuslaitos, Metsähallitus, Ilmatieteenlaitos, Suomen hiihtokeskusyhdistys, Suomen hiihdonopettajat ry, Suomen Lumilautaliitto, Suomen Latu, Lapin ja Vuokatin Urheiluopistot, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti sekä useita opastus- koulutus- ja matkanjärjestäjätahoja. Parhaillaan hankkeessa luodaan yhteyksiä myös muihin organisaatioihin, joiden toimikenttään lumivyöryosaaminen liittyy.

EU-rahoitusta koulutuksen kehittämiseen

650 x EU-logo
Hankkeen rahoittajat

Humak on saanut Lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyörytiedon tuottaminen -hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Lumiturvallisuuden osaamista ja lumivyörykoulutusta tarjoavat toistaiseksi vain muutamat tahot ja koulutusten sisällöt ja tavoitteet ovat vaihtelevia. Erilaisia lumiturvallisuuden koulutuskokonaisuuksia tarjoavat yksittäiset oppaat, opaspalveluyritykset sekä oppilaitosten ja koulutuskokonaisuuksien erilaiset kurssit.

Tutkimus, seminaari, pilottikursseja, koulutusmateriaaleja

Hanke toteutetaan kolmen vuoden aikana. Ensimmäisenä vuonna (2015) kartoitetaan lumi­vyöryosaamista sekä luodaan yhteydet niihin, joita hanke käytännössä kos­kettaa.

Humakin seikkailukasvatuksen opiskelija tekee lopputyönään tiedonkeruuta ja tutkimuksen, jonka avulla kartoitetaan nykytilannetta.

Syksyllä 2015 toteutetaan Pohjois-Suomessa Lumiturvalli­suusseminaari (26-27.11.2015) , joka kokoaa yhteen aihepiiriin liittyvät organisaatiot ja asiantuntijat.

Hankkeen toisena ja kolmantena vuotena toteutetaan pilottikursseja eri kohderyhmille sekä testa­taan ja kehitetään koulutustarjontaa.

Tavoitteena on, että hankkeen päätteeksi on syntynyt koulu­tuskokonaisuus, joka vastaa kohderyhmien tarpeita ja soveltuu Suomeen sekä suomalaisille ammatti- ja harrastajaryhmille. Hankkeen avulla nostetaan lumivyöryosaamisen ja lumiturvallisuus­koulutuksen tasoa sekä tuotetaan koulutusmateriaalia.

Alan parhaat asiantuntijat mukana

Hankkeessa työskentelee osa-aikaisesti Humakin seikkailukasvatuksen lehtoreita, joilla on laajaa lumivyöryosaamista ja kansainvälistä koulutuspohjaa. Projektipäällikkönä toimii Eeva Mäkelä. Lisäksi hankkeessa työskentelevät Jussi Muittari ja Kai Lehtonen sekä tarpeen mukaan eri asiantuntijoita Humakin organisaatiosta. Hankkeessa hyödynnetään tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita osaamisen laajentamiseksi.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Eeva Mäkelä kehittää uutta lumiturvallisuuskoulutusta

projektipäällikkö Eeva Mäkelä
Lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyörytiedon tuottaminen -hanke
0207 621 292

eeva.makela@humak.fi

Humanistinen ammattikorkeakoulu

www.humak.fi