Luonnon ja ihmisen hyvinvointi yhdistyvät kampanjan keskiössä

Lähikuva punahäröstä.

Maailmanlaajuinen pandemian on muistuttanut useimpia meistä moniarvoisesta suhteestamme metsään. Moni suomalainen kuvaa metsän paikaksi, jossa on kaikkein helpoin hengittää; meidän tulee kuitenkin muistaa, että myös metsä tarvitsee meidän ponnistelujamme voidakseen hyvin elinympäristönäkin.

Uusi Beetles LIFE -viestintäkampanja pohjautuu näihin teemoihin.

Humakin opiskelijat ovat toteuttamassa suojeluhanketta

Poikkeuksellinen vuosi 2020 inspiroi Humakin kulttuurituottajaopiskelijoita Sara Mäkistä ja Rosa Kekkosta kääntämään katseensa kohti tulevaisuutta ja sen suojelemista.

Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat vaikuttavan viestintäkampanjan edistämään Metsähallituksen Beetles LIFE -suojeluhanketta osana opintoihin kuuluvia harjoitteluitaan. Humak on yksi suojeluhankkeen hankekumppaneista.

Hankkeen tavoitteena on turvata kahdeksan uhanalaisen kovakuoriaislajin elinympäristöjä. Suojelemalla hankkeen kohdelajien elinympäristöjä, suojelemme samalla satoja muitakin metsälajeja ja turvaamme luonnon monimuotoisuutta.

Metsien kokonaisvaltainen hyvinvointi on riippuvaista pienimpien metsälajien, kuten kovakuoriaisten, hyvinvoinnista.

Värikäs piirroskuva, jossa metsäinen tausta ja kovakuoriainen pääosassa kuvaa, teksti Mennäänkö metsään? Taiteilija Minja Revonkorpi.
Yllä kuvataiteilija Minja Revonkorven luonnos Beetles LIFE-viestintäkampanjan visuaalisesta ilmeestä.

Keskiössä on luonnon hyvinvointi

Saran ja Rosan tuottaman viestintäkampanjan keskiössä ovat ihmisen ja luonnon hyvinvointi, käsi kädessä. Monelle entuudestaan tuntemattoman aiheen äärelle johdattavat kuvataiteilija Minja Revonkorven taideteokset, jotka toimivat kampanjan visuaalisena ilmeenä.

Kampanja haluaa herättää ajatuksia, levittää tietoisuutta ja inspiroida. Sen avulla halutaan muistuttaa vuorovaikutteisuudesta ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin välillä; metsäsuhdekin tarvitsee molemminpuolista huolenpitoa.

Huolenpidosta hyötyvät myös hankkeen uhanalaiset kovakuoriaislajit.

Metsien hyvinvoinnin edistäminen suojelemalla kovakuoriaisia onnistuu meiltä jokaiselta. Mutta miten? Vastaus on yksinkertainen; olemalla tekemättä mitään.

Viestintäkampanja julkaistaan alkuvuonna 2021 Metsähallituksen sosiaalisen median kanavissa: Instagram @luontoonfi, Facebook @metsähallitus.

Hankkeesta lisää: https://www.metsa.fi/projekti/beetles-life/

Teksti: Sara Mäkinen & Rosa Kekkonen. Toim. Humak viestintä.
Kuvat: Mennäänkö metsään -kuva taiteilija Minja Revonkorpi ja Beetles Live-hankekuvat.

Beetles LIFE haastaa katsomaan metsää uusin silmin  

Klikkaamalla alla olevaa banneria saat hankkeesta lisätietoja Humakin verkkosivulta:

Beetles-life-hankkeen logo.