Luotsie ja Ostamiult kehittivät eteläkarjalaista luovaa yrittäjyyttä

Kun kysytään: luot sie? niin se tarkoittaa montaa asiaa. Luovalle ihmiselle se tarkoittaa tekemistä, luovalle yrittäjälle bisnestä ja aluekehittäjälle sitä, autetaanko bisneksessä, annetaanko mahdollisuuksia ja kehitetäänkö osaamista. Jos yrittäjä saa hankkeen kautta tilauksia ja alue näkyvyyttä ja vireyttä, ollaan jo pitkällä. Näin tiivisti Humakin innovaatiopäällikkö Timo Parkkola hyvän hankkeen vaikuttavuuden.

Etelä-Karjalassa vuoden 2015 syksystä toiminut Etelä-Karjalan maakuntaliiton ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama yrittäjyyden kehittämishanke Luotsie ja sen jatko Luotsie + ovat tulossa päätökseensä. Hankkeen loppuseminaari pidettiin Lappeenrannassa perjantaina 3.2.2017.

Opiskelijoille kokemusta, kunnalle verkostoja ja yrittäjille kauppaa

Seminaariin osallistui alueellisia yhteistyökumppaneita. Kuulimme, kuinka opiskelijat ovat toimineet hankkeessa, miten Taipalsaaren kunta on löytänyt aidosti hyödyttävää yhteistyötä ja mikä parasta yrittäjät ihan oikeaa kauppaa. —Tärkeintä lopulta on juuri asiakkaiden kiitos, sanoi Parkkola. –Kehuja yrittäjiltä saivat sekä Humak että partnerina toimiva Saimaan ammattikorkeakoulu.

Parkkola tiivisti tunnelman siteeraamalla paikallista metalliseppää: en olisi koskaan kuvitellut, että humanistit saavat aikaan jotain niin konkreettista. Tästä lankeaa iso kiitos hankkeen projektipäällikölle Heini Kähköselle, totesi Parkkola.

Parkkolan mielestä “loistavaa ja luottamusta herättävää seminaarissa on ollut se, että draivi on yhä päällä. Harvoin loppuseminaarissa ideoidaan niin paljon uutta. Siitä kiitos myös työpajan draamaosuudesta vastannelle yrittäjä Henna Laitiselle Draamasaappaasta”.

Luotsie kokeilukulttuurin hengessä

Luotsie-hanke on tarjonnut kokeilukulttuurin hengessä uusia tapoja löytää asiakkaita luovan alan yrittäjille —Lähdimme edistämään monialaista yhteistyötä kokeilemalla edeten, kertoo Heini Kähkönen. —Löysimme aitoja asiakkuuksia maksavilta tahoilta luovalle alalle. Toimiva konsepti oli mm. Luovat aamukahvit, joissa luovan alan osaajien tarjontaa vietiin suoraan asiakkaille helposti vastaanotettavassa muodossa. Aamukahvihetkeä tarjottiin isommille yrityksille, joille esittelimme tyky- ja liikelahjatarjontaamme. Konsepti oli molemmin puolin tehokas ja pidetty tapa saada kauppaa syntymään: asiakas säästi aikaa tiedonhaulta ja luovan alan osaaja asiakkaan etsimiseltä.

Tiedonkulun, ihmisten yhteen saattaamisen ja toimialat yrittävän osaamisen edistämistä

Heini Kähkönen jatkaa Luotsie -hankkeiden tulosten summaamista: Taipalsaaren kunnan kanssa edistettiin yhteistyötä Saimaan amk:n kanssa ja saatiin kuntaorganisaatioon luovempaa näkökulmaa kehittämistyöhön. Edistimme kaikin tavoin tiedon kulkua, ihmisten yhteen saattamista ja toimialarajat ylittävää osaamista. Tätä toteutettiin mm. pienryhmätapaamisilla, aamukahvitilaisuuksilla asiakasyrityksille, yhteispalvelujen edistämisellä ja myyntitapahtumalla.

Humak Etelä-Karjalassa

Humak osallistuu aktiivisesti hanketoimintaan Etelä-Karjalassa. Se toteuttaao valtakunnallista vastuuta vahvuusalojensa kehittämisestä. TKI-toimisto Etelä-Karjala Humakin hanketoiminnassa painoalueita ovat olleet luovan alan yrittäjyys, tapahtumatuotanto, kulttuurimatkailu ja osallistava taide.

Humakilla on vahva alueellinen kumppanuusverkosto, johon kuuluvat Kaakkois-Suomen muut kehittäjäorganisaatiot, maakuntien liitot, kunnat, oppilaitokset ja kulttuurialan järjestöt.  Alueellisten kehittämishankkeiden lisäksi TKI-Etelä-Karjala on ollut mukana valtakunnallisissa ja kansainvälisissä projekteissa.

Lisätietoa hankkeesta antaa Heini Kähkönen 020 7621 368

Uutisessa on hyödynnetty Timo Parkkolan live-raportointia loppuseminaarista ja haastateltu Heini Kähköstä.
Kuvat Timo Parkkola