Valkea Talo Liittyviä tiedostoja

Liittyvää sisältöä

Linkkejä:

Ilmoittaudu verkkokaupassamme

Suomessa on yhä enemmän maahan muuttaneita kuuroja. Heidän käyttämänsä kieli on alun perin jokin muu kuin suomalainen viittomakieli.

Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla syventävää koulutusta jo työssä toimiville tulkeille. Toukokuussa alkaa viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, jossa on mahdollista harjoitella tulkkausta maahan muuttaneiden kuurojen kanssa. Opettajina toimivat Humakin lehtorit Juha Oksanen ja Zita Kóbor-Laitinen. Mukana ovat myös Kuurojen kansanopiston opettaja Hanna Niutanen DiRenzo ja maahanmuuttajalinjan opiskelijat.

Viitotun kielen syventävät taidot -opintojakso on suunnattu jo ammatissa toimiville tulkeille.

Humakin lehtori Hanna Putkonen-Kankaanpää kuvaa tarpeita, joihin syventävä koulutus vastaa:
—Kun sinut, hyvä viittomakielen tulkki, tilataan tulkiksi kuurolle, jonka viittomakieli on värittynyt toisen maan viittomakielellä tai viittomilla, joudutko miettimään kaksi kertaa, otatko toimeksiannon vastaan? Onko sinulla eväitä kansainväliseen viittomiseen? Osaatko muokata viittomistasi ja viittomisen ymmärtämistä niin, että tulkkaus on sujuvaa.

Tulkkauksen harjoittelua maahan muuttaneiden kuurojen kanssa

Viitotun kielen syventävät taidot -opintojaksolla harjoitellaan tulkkausta maahan muuttaneiden kuurojen kanssa. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Kuurojen kansanopiston kanssa.

Ensimmäisellä kontaktikerralla tutustutte toisiinne, ja jakaudutte työpareiksi. Valitsette yhdessä suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvän teeman tai teemoja, jota lähdette työstämään (miten toimin, kun sairastun; miten hankin HSL:n bussilipun; miten ostan kännykkäliittymän…). Kun teemat ovat määriteltyinä, on tulkkien aika miettiä, miten asioita viitotaan. Tässä tehtävässä auttavat Humakin opettajat antamalla viittomia ja keskustelemalla viittomaratkaisuista.

Kesän 2017 aikana tulkit ja kuurot työparit työskentelevät aidosti yhdessä (käydään terveyskeskuksessa, HSL:n toimistossa, puhelinoperaattorien liikkeissä…). Työskentely toteutetaan yhdessä suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Tulkit pitävät oppimisestaan oppimispäiväkirjaa: viittomista, viittomisesta, kommunikaatiosta, kysymyksistä ja vastauksista.
Elokuussa oppiminen kootaan vielä yhteen, kokoonnutaan loppuseminaariin Humakin TKI-keskukseen.

Kontaktipäivät touko- ja elokuussa 2017

Paikka: Humak, TKI-keskus Ilkka, Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki

15.5.2017 kello 9.00–15.00 tilassa B1.13
18.5.2017 kello 9.00–15.00 tilassa B1.13
19.5.2017 kello 9.00–15.00 tilassa C3.59
25.8.2017 kello 9.00–15.00 tilassa B1.13

Opintojen laajuus: 5 op
Opintojen hinta: 75,00 €

Ilmoittaudu verkkokaupassamme: www.humak.fi/kauppa

Ilmoittautuminen on sitova. Kurssille otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja:

Hanna Putkonen-Kankaanpää
hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi