Järjestöt kiinnostavat työnantajina

Kynnys jyväskyläläiseen Kansalaistoiminnankeskus Mataraan oli keskiviikkona 11.11.2015 normaaliakin matalampi. Opiskelijoita oli kutsuttu tutustumaan järjestöjen maailmaan ja kertomaan omasta osaamisestaan kolmannen sektorin toimijoille. Mataran ja Humakin lisäksi tapahtumaan osallistuivat Keski-Suomen yhteisöjen tuki sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto sekä Jyväskylän ammattiopisto.

Matarassa työskentelee yli 100 henkilöä yli 30 organisaatiosta, lähinnä yhdistyksistä ja järjestöistä.

Päivän aikana matkan teki noin 250 opiskelijaa. Humakista mukana olivat syksyllä 2015 aloittaneet 45 yhteisöpedagogiopiskelijaa ja 19 kulttuurituottajaopiskelijaa. Heille päivä oli osa Kansalaistoiminnan ja järjestötyön perusteet – opintojaksoa.

Ville Pellinen, Jenni Viita-Aho ja Joel Heine kertoivat tavanneensa matkalla kiinnostavia toimijoita.

—Tilaisuus on hyvä, koska oppii tuntemaan toimijoita, kun ei ole Jyväskylästä kotoisin, summaa Joel Heine.

Mikä järjestömaailmassa kiinnostaa?

Miten järjestöt parantavat ihmisten hyvinvointia? Olisi minun tuleva työpaikkani jossain järjestössä? Opiskelijoilla oli tilaisuudessa mahdollisuus tutustua järjestöjen maailmaan ja markkinoida omaa osaamistaan ja luoda kontakteja harjoittelupaikkoihin ja opinnäytetöitä varten kuin myös mahdollisesti tulevaisuuden työpaikkojen näkökulmasta.

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys (JASO) Anne Räty Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ohjaajaopiskelija oli Matka halki mataran -tapahtumassa kaksi vuotta sitten ja kiinnostui silloin ko. järjestöstä. Hän tekee parhaillaan  harjoittelua yhdistyksessä.

—Mainio tilaisuus, saa kerralla tietoa useasta toimijasta, totesi Anne Räty.

KYT:n naiset Matka halki Mataraan -tapahtumassa
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen (KYT) naiset Tiina Sivonen, Katariina Luoto ja Sari Naappi

Järjestöissä on monen yhteisöpedagogin ja kulttuurituottajan työpaikka

Järjestöt ovat Humakista valmistuneiden yhteisöpedagogien ja kulttuurituottajien merkittäviä työllistäjiä. Kolmannen sektorin toimijat saivat Mataran tapahtumassa mahdollisuuden tuoda esiin toimintaansa ja asiantuntijuuttaan.

Tilaisuuteen osallistuneet edustivat järjestöjen laajaa kenttää. Mukana oli keskisuomalaisia järjestöjä niin sosiaali- ja terveysalalta kuin nuorisoalalta. Ajankohtaiset työllistymisen teemat näkyivät vahvasti näiden järjestöjen hankkeissa, jotka myös esittäytyivät opiskelijoille Matarassa.

Mukana esittelemässä toimintaa ja konkreettisesti kohtaamassa opiskelijoita olivat: Suomen lesket ry, SPR Jyväskylän osasto, Best Buddies-kaveritoiminta, Ehkäisevä päihdetyö EHYT rt, Keski-Suomen sydänpiiri ry, Jyväskylän SETA ry, Music against drugs, Järvi-Suomen MLL:n piiri Pelastakaa lapset ry, Monikulttuurikeskus Gloria, Info Gloria, Mä oon mukana-hanke, Keski-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys, Nuorten Keski-Suomi ry, Jyväskylän kestävä kehitys ry, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Nuovo, Kanto ja KYTY ja Luotsaamo hankkeet, Keski-Suomen epilepsia yhdistys, Näkövammaisten keskusliitto, Jyvässeudun työllistämisyhdistys ry, Jyvässeudun 4 h yhdistys, Muistiliitto, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys, Sovatek-säätiö.

 

Juttu perustuu Virpi Ruuskan tekstiin.
Kuvat: Virpi Ruuska