Mikko Äärynen TKI-päälliköksi

Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkausalan TKI-päälliköksi on valittu Mikko Äärynen.

Äärynen vastaa Humakissa muun muassa tulkkausalan hanke- ja liiketoiminnasta, yhteistyösuhteiden kehittämisestä sekä innovaatiotoiminnan vahvistamisesta. Hän ottaa tehtävän vastaan 13.4.2015 tehtävää aikaisemmin hoitaneen Mikko Karisen jäädessä eläkkeelle.

— Mikko Äärysessä yhdistyvät vahva tulkkausalan kokemus ja näkemys, liiketaloudellinen osaaminen sekä kehittäjäluonne, jotka ovat omiaan auttamaan koko toimialaa eteenpäin murrostilanteessa, tulkkausalan johtaja Eeva Salmi toteaa.

Humakin alumni

Mikko Äärynen siirtyy Humakiin Evantia-konsernista, jossa hän on toiminut muun muassa alue-esimiehenä ja Omnivis Oy:n henkilöstöjohtajana. Koulutusorganisaatioon siirtyvä Äärynen uskoo jatkokouluttautumisen tuomiin mahdollisuuksiin. Hän suoritti muuntokoulutuksessa Viittomakielentulkki (AMK) –tutkinnon Humanissa vuonna 2009. Lisäksi Äärynen on suorittanut markkinointi-instituutissa sekä henkilöstöpäällikkötutkinnon (2012) että henkilöstöjohtajatutkinnon (2013).

Parhaillaan aloittava TKI-päällikkö on valmistumassa Suomen Coaching Instituutista valmentajaksi. Äärystä kiinnostaa myös jatkokouluttautuminen vuonna 2016 Humakissa alkavassa Tulkki (ylempi AMK) -koulutuksessa.

– Olen aina halunnut työskennellä koulutusorganisaatiossa. Humakin TKI-päällikön tehtävässä voin yhdistää aivan uudella tavalla tulkkausalan tuntemukseni ja haluni olla mukana kehittämässä alaa, työyhteisöjä ja inhimillistä yhteiskuntaa, Mikko Äärynen linjaa tavoitteitaan uuteen tehtävään.

Naantalissa asuvan Äärysen työkenttänä on koko Suomi. Hän tulee työskentelemään Helsingin, Turun ja Kuopion alueyksiköissä.

TKI-toiminta tutkii asiakaskunnan muutosta

Humakin tulkkausalan TKI-toiminta on keskittynyt tulkkien asiakaskunnan muutoksen tutkimukseen ja siihen liittyvään kehittämistoimintaan sekä viittomakieliin ja tulkkaukseen liittyvään soveltavaan tutkimukseen. TKI-toiminnalla tuotetaan uutta osaamista koulutuksen sekä koko alan kehittämiseen valtakunnallisesti.

Kuopion TKI-keskus (Otto)
Humakin Kuopion ydinkeskustassa sijaitseva TKI-keskus on yksi Äärysen työpisteistä.